Hibaüzenet: Nem található egy eszköz fájl, ami lehet, hogy szükséges

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 132008 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Ezt a cikket korábban a következ? néven tették közzé: HU132008


FONTOS: Ez a cikk a Rendszernyilvántartás szerkesztéséről tartalmaz információt. Mielőtt szerkesztené a Rendszernyilvántartást, győződjön meg arról, hogy vissza tudja-e állítani azt, ha egy hiba jelentkezne ezek után. Segítséget a regedit.exe súgójában a "Regisztrációs adatbázis visszaállítása" témakörben vagy a regedt32.exe súgójában a "Regisztrációs adatbázis kulcs visszaállítása" témakörben kaphat.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

Amikor elindítja a Windows-t, a következő hibaüzenetet kaphatja:

Nem található a Windows vagy egy Windows alkalmazás futásához szükséges eszközfájl.

A Windows regisztráció vagy a SYSTEM.INI fájl hivatkozik erre az eszközfájlra, de az eszközfájl nem létezik.

Ha szándékosan törölte, próbálja meg újratelepíteni azt az alkalmazást, ami a fájlt tartalmazza.

<fájlnév>.vxd

MEGJEGYZÉS: Az adott fájl lehet, hogy nincs megnevezve.

Oka

Ez a hibaüzenet a következő okok miatt jelentkezhet:
 • Sérült vagy hiányzik egy utalás egy Windows-s virtuális eszközmeghajtóra a Regisztrációs adatbázisban vagy a System.ini fájlban.
 • Az egyik statikus VxD érték érvénytelen adatot tartalmaz a Regisztrációs adatbázisban. Például, az Érték üres vagy csak szóközöket tartalmaz. Ebben az esetben, a hiányzó eszközmeghajtó nincs megnevezve a hiba üzenetben.

A megoldás

FIGYELMEZTETÉS: A Rendszernyilvántartás szerkesztő helytelen használata, helyrehozhatatlan hibát okozhat, ami a Windows 95 újrainstallálásához is vezethet. A Microsoft nem vállal garanciát, azokra a problémákra, amelyek a szerkesztő helytelen használatából származnak. A Regisztrációs Adatbázis szerkesztőt mindenki a saját felelősségére használhatja.

A nyilvántartás szerkesztéséhez segítséget, a regedit.exe súgójának "Kulcs és Érték megváltoztatása" témakörében vagy a regedt32.exe súgójának "Regisztrációs adat szerkesztése" témakörében kaphat. Javasoljuk, hogy a nyilvántartás szerkesztése előtt készítsen biztonsági másolatot a regisztrációs fájlokról.

A probléma megoldásához kövessen minden lépést addig, amíg a hibaüzenet tovább már nem jelentkezik:
 1. Ha nemrég eltávolított egy programot vagy egy komponenst, telepítse újra azokat, ezután futtassa az eltávolító eszközt, ha rendelkezésére áll. Ha ilyennel nem rendelkezik, az eltávolítással kapcsolatos felvilágosításért forduljon a gyártóhoz.
 2. Ha a hiányzó eszközmeghajtónak .386 kiterjesztése van, a System.ini fájlban helyezzünk el egy pontosvesszőt (;) annak a sornak az elején, amelyik az adott eszközmeghajtóra hivatkozik. Például, a következő sort, amelyik a hiányzó eszközmeghajtóra utal
     device=Example.386
   
  a következőképpen kell megváltoztatni
     ;device=Example.386
   
 3. Ha a hiányzó eszközmeghajtónak .VxD kiterjesztése van, akkor a Windows 95 vagy a Windows 98 alá tervezett meghajtóról van szó és a regisztrációs adatbázis tartalmaz hivatkozást erre a fájlra. A legtöbb esetben, azok a programok vagy komponensek, melyek a Windows 95 és Windows 98 alá tervezett meghajtókat használnak, a Vezérlőpult Programok hozzáadása alatti felsorolásban szerepelnek.

  Windows 98 esetén

  Ha a hiba jelentkezik, miután az első lépés utasításait követte, használja Rendszerfájl Ellenőrzőt hogy kitömörítse a hiányzó fájlokat a Windows 98 CD-ről a következők szerint:

  1. Kattintson a Startra, mutasson a Programokra, mutasson az Alkalmazásokra, mutasson a Rendszereszközökre, és kattintson a Rendszerinformációkra.
  2. Az Eszközök menüben, kattintson a Rendszerfájl Ellenőrzőre.
  3. Kattintson az "Egy fájl kitömörítése a telepítő lemezről"-re, írja be a fájl nevét amit szeretne kitömöríteni a "Adja meg a rendszer fájlt amelyet szeretne visszaállítani" ablakba, majd nyomja meg a Start gombot.
  4. A Visszaállítás ablakba írja be az útvonalat a Win98 mappához a Windows 98 CD-n. Írja be a célmappát a Fájl mentése ablakba ha szükséges, és nyomja meg az OK gombot.
  5. Kattintson az OK-ra, ismét az OK-ra, majd a Yes-re ha újra kell indítani a számítógépet.

  Windows 95 esetén

  Használja a következő szintaxist hogy kitömörítsen egy fájlt egy ismert cabinet fájlból:
  extract <cabinet> <filename> /l <destination>
  Például, hogy kitömörítse a Windows 95 Unidrv.dll fájlt a Win95_10.cab fájlból egy A meghajtóban lévő lemezről a Windows\System mappába a C meghajtón, használja a következő parancsot:
  extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
  Fájlok kitömörítésével kapcsolatban további információt a következő Microsoft Tudásbázis cikkben olvashat:
  HU129605 Hogyan tömörítsük ki az eredeti tömörített Windows Fájlokat
 4. Ha egy adott eszközmeghajtó nincs megnevezve a hiba üzenetben, valószínű üres vagy egy szóközt tartalmaz valamelyik StatikusVxD érték. A StatikusVxD értékek az alábbi Regisztrációs kulcs alatt találhatók:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD


  Az üres vagy szóközt tartalmazó, érvénytelen adat megkereséséhez és törléséhez, használja a Regisztrációs Adatbázis Szerkesztőt.

További információ

Amikor a Windows elindul, a betöltendő eszközmeghajtók listája a System.ini fájlból és a Regisztrációs Adatbázisból kerül beolvasásra. Amikor a Windows nem tudja meghatározni a helyét egy Virtuális eszközmeghajtónak, amelyik megpróbál betöltődni, egy hibaüzenet generálódik.

A Virtuális eszközmeghajtók azok a fájlok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a különféle programok érintkezésbe léphessenek a Számítógép hardverével.

Az alábbi példában a regisztrációs kulcs egy StatikusVxD értéket tartalmaz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\COMBUFF


Ehhez a StatikusVxD értékhez a következő adat tartozik "*COMBUFF" (az idézőjelek nélkül); az idézőjelek a Regisztrációs Adatbázis Szerkesztőben jelenik meg, de az nem része a VxD nevének. A VxD neve előtt szereplő csillag (*) mutatja, hogy az a VxD, be van ágyazva a Vmm32.vxd fájlba. Ha a StatikusVxD érték hivatkozott egy olyan VxD-re, amelyik nincs beágyazva a Vmm32.vxd fájlba, akkor a nevét nem előzi meg csillag és jellegzetesen VxD kiterjesztése van.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 132008 - Utolsó ellenőrzés: 2004. december 29. - Verziószám: 1.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbenv win98se win98 kbprb kbfaq win95 KB132008
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com