ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์กลางเข้ากันได้กับ Windows Vista และโลโก้ Windows ที่เกี่ยวกับการตลาดของผลิตภัณฑ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 131900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เข้ากันได้กับ Windows Vista Center สำหรับลูกค้า Windows Vista ประกอบด้วยรายการของโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันได้กับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ และความเข้ากันได้กับ Windows Vista แวะไปศูนย์ Windows Vista ความเข้ากันได้:
ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่จากโลโก้ Windows ที่เกี่ยวกับการตลาดของผลิตภัณฑ์

ถ้าโปรแกรมควบคุมที่อยู่ในซีดีรอม Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง เพิ่มฮาร์ดแวร์.

  If คุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อ ยืนยัน พิมพ์คำ รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ
คำแนะนำ เราขอแนะนำให้ Windows ตรวจพบฮาร์ดแวร์ใหม่ ต้องแน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ หรือคอมโพเนนต์ในการติดตั้งของคุณ คอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่

ถ้ามีโปรแกรมควบคุม พร้อมใช้งานในบริการแบบออนไลน์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ไปยังดิสก์จากบริการออนไลน์
 2. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มคุณลง - โหลด เมื่อต้องการแยกดังกล่าว
 3. คลิก เริ่มแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 4. คลิกสองครั้ง เพิ่มฮาร์ดแวร์.

  If คุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อ ยืนยัน พิมพ์คำ รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 5. คลิก ถัดไป.
 6. คลิก ติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ฉันเลือกด้วยตนเอง จากรายการ (ขั้นสูง)แล้ว คลิก ถัดไป.
 7. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ "ต้อง Windows เมื่อต้องการค้นหา คลิกฮาร์ดแวร์ใหม่ของคุณได้อย่างไร"หมายเลข
 8. คลิกชนิดของฮาร์ดแวร์สำหรับโปรแกรมควบคุมที่คุณกำลังติดตั้ง แล้ว คลิก Next
 9. คลิก มีดิสก์.
 10. ป้อนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มโปรแกรมควบคุม
 11. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

การปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ มีโลโก้ Windows เกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมรายการผลิตภัณฑ์

 1. คลิก เริ่มคลิกขวาคอมพิวเตอร์แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์.

  ถ้าคุณ ได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อ ยืนยัน ชนิดนี้ รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. ค้นหาตำแหน่ง และคลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์และอุปกรณ์คุณ ต้องการการปรับรุ่น
 4. คลิก โปรแกรมควบคุม แท็บ และคลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

การเพิ่มอุปกรณ์หรือไดรเวอร์โลโก้ของ Windows เกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์หรือไดรเวอร์โลโก้ของ Windows เกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์ ควรทำตามคำแนะนำในการ "เข้ากันได้ของ Labs –โปรแกรม Microsoft ภาพรวม"เอกสาร คุณสามารถขอรับเอกสารนี้ ด้วยการโทรศัพท์ (425) 635-2222 และ ป้อนหมายเลขเอกสาร 879
เมื่อต้องการดูศูนย์กลางเข้ากันได้กับ Windows 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/default.aspx 

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 131900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB131900 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com