windows ไม่สามารถบันทึกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำหลังจากที่มีความล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 130536 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงของระบบ อาจไม่มีสร้างแฟ้ม Memory.dmp

หมายเหตุ:ก่อนที่จะแก้ปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องให้บันทึกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว

สาเหตุ

มีเหตุผลหลายสาเหตุแฟ้ม Memory.dmp ไม่ถูกสร้างเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณพบข้อผิดพลาด STOP:
 • Memory.dmp มีแฟ้มอยู่แล้วและตัวเลือก Overwrite ไม่ได้เลือกแฟ้มที่มีอยู่ใด ๆ ที่ (ที่พบในระบบในแผงควบคุม) เป็นความคิดที่ดีที่ จะปล่อยให้กล่องนี้ตรวจสอบ และการย้าย หรือคัดลอก Memory.dmp ที่ปัจจุบันแฟ้ม
 • แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบไม่ใหญ่เพียงพอ เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะ "เขียนแก้จุดบกพร่องรายละเอียดการ" เพื่อขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบต้องน้อยใหญ่หน่วยความจำกายภาพ + 1 เมกะไบต์ เมื่อคุณสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล แฟ้มดังกล่าวมักจะช่วยหนึ่งแบบอื่นเท่าของขนาดหน่วยความจำทางกายภาพในระบบ นอน ปริมาณนี้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ
 • แฟ้มเพจจิ้งไม่ได้อยู่บนพาร์ติชัน% systemroot % เมื่อเกิดข้อผิดพลาด STOP ถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวของระบบถูกเขียนออกเพื่อ pagefile บนรากของไดรฟ์% systemroot %
 • ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับแฟ้ม Memory.dmp ในเส้นทางที่ระบุใน'แผงควบคุม'สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำการเขียน
 • เป็นไปได้ว่า คอนโทรลเลอร์ SCSI อยู่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดความล้มเหลวของระบบ โดยคณะกรรมการคอนโทรลเลอร์ SCSI ไม่ถูกต้อง
 • ถ้าคุณได้ระบุเส้นทางที่ไม่มีอยู่จริง แฟ้มการถ่ายโอนจะไม่สามารถเขียน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ระบุเส้นทางเป็น C:\Dumpfiles\Memory.dmp และไม่มีโฟลเดอร์ C:\Dumpfiles แฟ้มการถ่ายโอนจะไม่สามารถเขียน
หมายเหตุ:ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ใน การสร้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ และการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะหรือผู้ใช้ตามความล้มเหลวของระบบ นี่คือคุณลักษณะที่มีประโยชน์มากของ Windows สำหรับการตรวจสอบระบบสำหรับระบบ crashes เมื่อออกจากคอมพิวเตอร์และระบบกำหนดค่าไว้สำหรับการเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 130536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB130536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:130536

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com