สวิตช์ command-Line สำหรับ Windows Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 130510 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Explorer (EXPLORER.EXE)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไวยากรณ์

EXPLORER.EXE [/n] [/e] [, / ราก <object>] [[, / เลือก], <sub object="">] </sub> </object>

สวิตช์

/n: Opens a new window in single-paned (My Computer) view for each item
   selected, even if the new window duplicates a window that is
   already open.

/e: Uses Windows Explorer view. Windows Explorer view is most similar
   to File Manager in Windows version 3.x. Note that the default view
   is Open view.

/root,<object>: Specifies the root level of the specified view. The
         default is to use the normal namespace root (the
         desktop). Whatever is specified is the root for the
         display.

/select,<sub object>: Specifies the folder to receive the initial
            focus. If "/select" is used, the parent folder
            is opened and the specified object is selected.
				

ตัวอย่าง

 • เปิดมุมมอง Windows Explorer เพื่อสำรวจเฉพาะออปเจ็กต์บน \\ <server name=""> ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้: </server>
  explorer /e, / ราก, \\<server name=""> </server>
 • เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ C:\WINDOWS และเลือก CALC.EXE ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  explorer /select,c:\windows\calc.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 130510 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbmt KB130510 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:130510

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com