SK0348:Riešenie problémov s tlacou vo Windows 95/98/Millennium Edition

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 128345 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Ak tento článok nepopisuje váš problém súvisiaci s hardvérom, pozrite si prosím nasledujúcu WWW lokalitu pre zobrazenie viacerých hardvérovo zameraných článkov:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Tento článok popisuje kroky, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problémy s tlačou v systémoch Microsoft Windows 95/98/Millennium Edition (Me).

UPOZORNENIE: Viacero problémov s tlačou môže byť odstránených zaobstaraním si a nainštalovaním najnovších ovládačov tlačiarne. Pre informácie o tom, ako si zaobstarať a nainštalovať najnovšie ovládače pre vašu tlačiareň, si najskôr pozrite WWW lokalitu spoločnosti Microsoft a potom kliknite na odkaz výrobcu vašej tlačiarne.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sk-sk/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441051.mspx


Tento článok pojednáva o nasledovných témach:
- Kontrola tlačiarne
- Overenie vlastností tlačiarne
- Windows 95/98/Me Poradca pri riešení problémov s tlačou
- Zobrazenie súboru Printers.txt
- Skúška tlače testovacieho dokumentu z programu Poznámkový blok alebo Wordpad
- Skúška tlače z príkazového riadku a Lpt1.dos
- Môžete tlačiť z príkazového riadku MS-DOS ale nie z programov založených na systéme Windows
- Problémy s tlačou sa vyskytujú len v jednom programe
- Odstránenie a preinštalovanie ovládača tlačiarne
- Údržba pevného disku
- Kontrola konfigurácie portu tlačiarne a jeho funkčnosti
- Nie je možné tlačiť z prostredia MS-DOS na USB tlačiareň
- Problémy s tlačou súvisiace s programom Microsoft Internet Explorer
- Ďalšie témy súvisiace s riešením problémov tlače

UPOZORNENIE: Tento článok neposkytuje informácie o riešeniach problémov tlače cez sieť, ale môže poskytnúť veľa dôležitých základných krokov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozpoznávaní problémov s tlačou. Riešenia problémov s tlačou uvedené v tomto článku môžu tiež pomôcť pri overení, či problém s tlačou cez sieť nie je spôsobený lokálnym problémom. Pre ďalšie informácie o tom ako riešiť problémy s tlačou cez sieť kliknite na číslo článku uvedené nižšie pre zobrazenie príslušného článku v technickej databáze Microsoft Knowledge Base.
243075 How to Troubleshoot Network Printing Problems

DALSIE INFORMACIE

Kontrola tlačiarne
Veľa problémov s tlačou môže byť spôsobených hardvérovo súvisiacimi problémami. Pred uplatnením komplexnejších postupov pri riešení problémov skontrolujte či nasledovné hardvérovo zamerané problémy nespôsobujú problémy s tlačou.
- Overte či je vaša tlačiareň pripojená k funkčnému zdroju energie.
- Overte či je vaša tlačiareň správne pripojená k portu tlačiarne. Kábel musí byť správne osadený na porte tlačiarne vášho počítača a na tlačiarni.
- Overte či tlačiareň má papier (alebo príslušné tlačové médium) k dispozícií a nie je vzpriečený.
- Overte či má tlačiareň dostatočné množstvo atramentu alebo tonera pre svoju prácu.
- Ak má vaša tlačiareň nastavenie alebo tlačidlo online/offline overte či je v stave online.
- Vynulujte nastavenie tlačiarne jej vypnutím a znova ju zapnite po uplynutí 5 až 10 sekúnd. Veľa problémov s tlačou je výsledkom naplnenej pamäte tlačiarne.
- Overte či ste dodržali všetky pokyny inštalácie odporúčané výrobcom tlačiarne.
- Ak dokumentácia vašej tlačiarne obsahuje nejaké kroky pri odstraňovaní problémov s tlačou vykonajte ich.
- Ak je možné, vykonajte samokontrolu (auto-test) tlačiarne. Nástroje samokontroly môžu často vyriešiť alebo diagnostikovať základné problémy s vaším hardvérom. Metódy vykonania samokontroly tlačiarne sú rozdielne pre rôzne tlačiarne, pre ich vykonanie nahliadnite do dokumentácie tlačiarne. V prípade, že auto-test neprejde, môže byť vaša tlačiareň chybná a potrebuje servisný zásah.
- Ak máte k dispozícii iný počítač, overte funkčnosť tlačiarne pripojením na tento počítač. V prípade, že nefunguje správne, môže byť vaša tlačiareň chybná a potrebuje servisný zásah.

Overenie vlastností tlačiarne
Nekorektné nastavenia tlačiarne môžu spôsobovať zlý alebo nekompletný výstup, prípadne môžu spôsobiť úplnú nefunkčnosť tlačiarne. Skontrolujte nastavenia tlačiarne či sú nastavené podľa odporúčaní výrobcu:
1. Kliknite na Štart, ukážte na Nastavenia, potom kliknite na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, ktorú chcete skontrolovať, kliknite na Vlastnosti.
3. Skontrolujte či sú všetky vlastnosti tlačiarne nastavené podľa odporúčaní výrobcu nahliadnutím do dokumentácie dodávanej s tlačiarňou, alebo kontaktujte výrobcu.

Windows 95/98/Me Poradca pri riešení problémov s tlačou
Windows 95, Windows 98 a Windows Me obsahujú nástroj Poradca pri riešení problémov s tlačou. Pred vykonaním niektorého z nasledovných krokov na odstránenie problémov, vyskúšajte nástroj Poradca pri riešení problémov s tlačou použitím príslušnej metódy.

Windows 95:
1. Kliknite na tlačidlo Štart potom Pomocník.
2. Na karte Obsah kliknite na tému Riešenie problémov.
3. Dvakrát kliknite na tému Ak máte problém s tlačou.
Windows 98:
1. Kliknite na tlačidlo Štart potom Pomocník.
2. Kliknite na Riešenie problémov, Poradca pri riešení problémov v systéme Windows 98 potom Tlač.
Upozornenie: Windows 95 Resource Kit obsahuje navyše nástroj Poradca pri riešení problémov s tlačou, ktorý je podrobnejší ako ten, ktorý je dodávaný so systémom Windows. Tento nástroj (Epts.exe) je tiež dostupný na CD disku Windows 95 Upgrade v priečinku Other\Misc\Epts. Windows Me:
1. Kliknite na tlačidlo Štart potom Pomocník.
2. Kliknite na Riešenie problémov, potom na Poradca pri riešení problémov s tlačou.

Zobrazenie súboru Printers.txt
Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows Me obsahujú súbor Printers.txt umiestnený v priečinku Windows. Tento súbor obsahuje informácie o známych problémoch s tlačou, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém.

Skúška tlače testovacieho dokumentu z programu Poznámkový blok alebo Wordpad
1. Reštartujte počítač, kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Programy, potom na Príslušenstvo a kliknite na Poznámkový blok alebo Wordpad.
2. Napíšte text v programe Poznámkový blok alebo Wordpad a vyskúšajte text vytlačiť. Ak sa vám podarí úspešne tlačiť z programu Poznámkový blok alebo Wordpad, problém môže súvisieť s programom, z ktorého sa vám nedarí tlačiť. V tom prípade môžete vyskúšať postup „Problémy s tlačou sa vyskytujú len v jednom programe“, ktorý je uvedený nižšie v tomto článku. Ak sa vám nepodarí tlač z programu Poznámkový blok alebo Wordpad, vyskúšajte postup „Skúška tlače z príkazového riadku a Lpt1.dos“, ktorý je uvedený nižšie v tomto článku.

Skúška tlače z príkazového riadku a Lpt1.dos
Tlač z príkazového riadku:
Tlačiarne pripojené cez USB zariadenie nemusia podporovať tlač z príkazového riadku alebo použitím Lpt1.dos. Pozrite si článok „Nie je možné tlačiť z prostredia MS-DOS na USB tlačiareň“ uvedený nižšie. Tlač z príkazového riadku je vhodná pre zistenie či je tlačiareň správne pripojená a môže obdržať príkazy z počítača skopírovaním súboru na tlačiareň.
1. Skontrolujte či je tlačiareň zapnutá v režime online bez chybových hlásení.
2. Skontrolujte či žiadne zdieľané zariadenia (napr. prepínacie skrinky) alebo reťazovo prepojené zariadenia (ako externé SCSI CD-ROM mechaniky, ZIP mechaniky atď.) nie sú prepojené medzi počítačom a tlačiarňou.
3. Reštartujte počítač.
Pre systém Windows 95 stlačte klávesu F8 keď sa na displeji zobrazí správa „Štartuje sa systém Windows 95“ a vyberte Núdzový režim so systémom MS-DOS v Štartovacej ponuke. Upozornenie: Programy založené na systéme Windows nemôžu tlačiť pokiaľ spustíte systém Windows 95 v Núdzovom režime. Pre systém Windows 98 reštartujte počítač a stlačte klávesu CTRL po tom ako počítač dokončí Power On Self Test (POST), zo Štartovacej ponuky vyberte Núdzový režim iba so systémom MS-DOS. Pre zobrazenie ďalších informácií o štarte systému Windows 98 kliknite na číslo článku uvedeného nižšie pre zobrazenie príslušného článku v technickej databáze Microsoft Knowledge Base:
178548 No Starting Windows 98 Message at Startup
Pre systém Windows Me spustite počítač zo spúšťacej diskety Windows Millennium. V štartovacej ponuke Microsoft Windows Millennium stlačte SHIFT+F5, aby ste sa dostali do príkazového riadku.
4. V príkazovom riadku MS-DOS napíšte príslušný príkaz a stlačte klávesu ENTER: UPOZORNENIE: Nasledujúce príkazy predpokladajú, že vaša tlačiareň je pripojená k portu LPT1 (štandardný port tlačiarne). Ak je vaša tlačiareň pripojená k inému portu tlačiarne, dosaďte tento port tlačiarne do nasledujúcich príkazov. Tieto príkazy tiež predpokladajú, že súbor Mouse.txt je vo vašom priečinku Windows. Ak sa súbor Mouse.txt nenachádza v priečinku Windows, použite súbory License.txt, Support.txt alebo Config.txt z priečinka Windows.

Štandardná tlačiareň
Copy c:\windows\mouse.txt lpt1

Laserová tlačiareň
Copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b

Postskriptová tlačiareň, len systém Windows 95
Copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1

Upozornenie: Tieto príkazy skopírujú súbor na tlačiareň. Ak sa súbor nevytlačí obdržíte chybové hlásenie Chyba pri zápise, problém môže byť s portom tlačiarne, káblom tlačiarne alebo tlačiarňou. Môžete skúsiť použiť iný kábel alebo ak je možné testovať s inou tlačiarňou. Ak zistíte, že môžete tlačiť z príkazového riadku MS-DOS ale nie z prostredia Windows vyskúšajte postup „Môžete tlačiť z príkazového riadku MS-DOS ale nie z programov založených na systéme Windows“ uvedený nižšie v tomto článku. Keď kopírujete súbor na niektoré laserové alebo atramentové tlačiarne môžete stlačiť tlačidlo Form feed alebo Resume potom ako tlačiareň prijala tlačovú úlohu, alebo nemohla vysunúť papier.
Tlač z Lpt1.dos:
Tlač na port Lpt1.dos je podobný tlačeniu do súboru a následne kopírovaniu na port tlačiarne. Aktivácia portu Lpt1.dos v systéme Windows:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia, potom na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť, potom kliknite na Vlastnosti.
3. Na karte Podrobnosti kliknite na tlačidlo Pridať port.
4. V dialógovom okne Pridať port kliknite na tlačidlo Iný, kliknite na Lokálny port, potom na tlačidlo OK a v okne Názov portu napíšte „lpt1.dos“ (bez úvodzoviek). Kliknite na tlačidlo OK.

Upozornenie: Tlač na port LPT1.DOS môže byť pomalšia ako tlač na štandardný port LPT1. Pretože tlač na port Lpt1.dos využíva nízkoúrovňové príkazy systému DOS pre zasielanie tlačových úloh na tlačiareň, nie sú využité všetky žily (drôty) prepojovacieho kábla. Na základe toho, ak je tlač na port Lpt1.dos úspešná, môže to indikovať problém s portom tlačiarne alebo prepojovacím káblom. Ak nemôžete tlačiť na port Lpt1.dos v normálnom režime, reštartujte počítač do núdzového režimu a opakujte tlač na port Lpt1.dos.

Pre systém Windows 95 stlačte klávesu F8, keď sa zobrazí správa „Štartuje sa systém Windows 95“ a v štartovacej ponuke vyberte Núdzový režim iba so systémom MS-DOS. Upozornenie: Programy založené na systéme Windows 95 nemôžu tlačiť v núdzovom režime.

Pre systém Windows 98 reštartujte počítač, stlačte a pridržte klávesu CTRL po tom ako počítač vykoná kompletný Power On Self Test (POST) a v štartovacej ponuke vyberte Núdzový režim.
Ak chcete tlačiť na port LPT1.DOS v Núdzovom režime postupujte podľa krokov pri riešení problémov uvedených v nasledujúcom článku technickej databázy Microsoft Knowledge. Článok môžete zobraziť kliknutím na jeho číslo. 156126 Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode

Môžete tlačiť z príkazového riadku ale nie z aplikácií založených na systéme Windows
Ak môžete tlačiť z príkazového riadku ale nie z aplikácií založených na systéme Windows, problém môže byť s nastavením frontu alebo obojsmernou komunikáciou. Spôsob ako zistiť či je to príčina vášho problému:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia a kliknite na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, na ktorú sa pokúšate tlačiť a vyberte Vlastnosti.
3. Kliknite na kartu Podrobnosti potom Nastavenie frontu a Tlačiť priamo na tlačiareň.
Upozornenie: Ak je lokálna tlačiareň zdieľaná, možnosť Tlačiť priamo na tlačiareň nie je dostupná. Pre vyriešenie tohto problému zastavte zdieľanie tlačiarne.
4. Ak vaša tlačiareň podporuje obojsmernú komunikáciu kliknite na „Nepovoliť obojsmernú podporu pre túto tlačiareň“.
Upozornenie: Obojsmerná komunikácia je založená na špecifikácii 1284 IEEE. Ak váš kábel nespĺňa túto špecifikáciu a nie je správnej dĺžky, obojsmerná tlač v systémoch Windows 98 a Windows 95 nie je možná.
5. Kliknite na tlačidlo OK, kliknite znova na tlačidlo OK pre zavretie dialógového okna Vlastnosti tlačiarne.
6. Vyskúšajte tlač z programu Poznámkový blok alebo WordPad.
7. Ak sa vám podarí tlač z programov Poznámkový blok alebo WordPad, vyskúšajte rôzne kombinácie nastavenia frontu a obojsmernej komunikácie pokiaľ nenájdete kombináciu, ktorá pracuje. Napríklad, vyskúšajte zakázať obojsmernú podporu s formátom údajov vo fronte EMF a RAW. Rovnako vyskúšajte obojsmernú podporu s RAW formátom údajov vo fronte.
UPOZORNENIE: RAW je jediný dátový formát podporovaný postskriptovými tlačiarňami.

Problém s tlačou sa vyskytuje len v jednom programe
V prípade, že sa problém s tlačou vyskytuje len v jednom programe, indikuje to problém konkrétneho programu, a teda nie je to problém systému Windows alebo hardvéru. Ak sa vám podarí tlačiť z programov Poznámkový blok, WordPad prípadne ďalších, vyskúšajte nasledovné kroky pre spresnenie problému:
1. Úvaha o tom, čo presne spôsobuje problémy s tlačou. Napríklad, tlačí váš program grafiku správne, alebo sa problém týka len tlače písma?
2. Vyskytuje sa problém v jednom dokumente alebo vo všetkých dokumentoch programu ? Ako test vyskúšajte vytlačiť prázdnu stránku z programu. Ak je vytlačená správne problém môže byť v pamäti alebo písmach.
3. Používate 32 alebo 16 bitové programy ? 32 bitové programy využívajú databázu Registry pre získanie potrebných informácií zatiaľ čo 16 bitové programy môžu použiť súbory s príponou .INI . Ak máte problémy s tlačou zo 16 bitových programov možno bude potrebné upraviť .INI súbor pre prispôsobenie programu.
4. Odinštalujte a nainštalujte novú kópiu programu. Pre ďalšie informácie nahliadnite do dokumentácie dodávanej s programom.
5. Kontaktujte dodávateľa programu za účelom získania informácií o určitých nastaveniach alebo možných známych problémoch s ich programom, ktoré môžu mať vplyv na tlač. Väčšina programov potrebuje inovácie alebo opravné balíky, aby správne fungovali, preto overte, či používate príslušné opravné balíky, ktoré sú dostupné pre váš program.

Odstráňte a znova nainštalujte ovládač tlačiarne
Pre overenie, či ovládač vašej tlačiarne je správne nainštalovaný a nie je poškodený, odstráňte a znova nainštalujte ovládač tlačiarne: Upozornenie: Ak používate ovládač tretej strany dodávaný výrobcom tlačiarne namiesto ovládača dodávaného so systémom Windows 95 alebo Windows 98, postupujte podľa príkazov výrobcu tlačiarne pre odstránenie a opätovné nainštalovanie tlačiarne.
1. Kliknite na tlačidlo Štart ukážte na Nastavenia, kliknite na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, ktorú chcete odstrániť, kliknite Odstrániť.
Upozornenie: Ak budete vyzvaný pre odstránenie všetkých súborov priradených k tlačiarni, kliknite na Áno.
3. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia, kliknite na Tlačiarne.
4. Dvakrát kliknite na Pridať tlačiareň a postupujte podľa krokov uvedených v sprievodcovi Pridať tlačiareň pre reinštaláciu príslušného ovládača tlačiarne.
5. Otestujte tlačiareň aby ste zistili či bol problém vyriešený. Ak sa problém nevyriešil pokračujte nasledovným krokom.
6. Vyskúšajte použiť ovládač pre tlačiarne všeobecné alebo textové „Generic/Text Only“. Tento test môže pomôcť zistiť, či je alebo nie je problém v ovládači tlačiarne:
a. Kliknite na tlačidlo Štart ukážte na Nastavenia, kliknite na Tlačiarne.
b. Dvakrát kliknite na Pridať tlačiareň a postupujte podľa krokov uvedených v sprievodcovi Pridať tlačiareň pre inštaláciu príslušného ovládača tlačiarne.
c. Vyskúšajte či môžete tlačiť pomocou tohto ovládača. Tento ovládač je základný typ ovládača a tlačový výstup môže byť zjednodušený alebo v nižšom rozlíšení. Ak môžete tlačiť pomocou ovládača pre tlačiarne všeobecné alebo textové, problém sa môže vzťahovať na ovládač, ktorý používate. Kontaktujte dodávateľa vašej tlačiarne za účelom získania nového ovládača, aktualizácie pôvodného ovládača alebo informácii známych problémov s vaším ovládačom.

Údržba pevného disku
Problémy s tlačou môžu nastať v prípade, že váš pevný disk obsahuje veľké množstvo dočasných súborov, je fragmentovaný, poškodený alebo neobsahuje viac ako 3 megabajty voľného miesta. Vykonajte nasledovné kroky:
Odstráňte dočasné súbory a súbory vo fronte:
1. Reštartujte počítač do príkazového riadka. V systéme Windows 95 stlačte klávesu F8, keď sa zobrazí správa „Štartuje sa systém Windows 95“, zo štartovacej ponuky vyberte „Núdzový režim iba so systémom MS-DOS“. V systéme Windows 98, reštartujte počítač, stlačte a pridržte klávesu CTRL po tom ako počítač vykoná Power On Self Test (POST). V štartovacej ponuke vyberte Núdzový režim iba so systémom MS-DOS.
Upozornenie: Programy založené na systéme Windows nemôžu tlačiť po štarte systému Windows 95/98 v núdzovom režime.
2. V príkazovom riadku napíšte „set“ (bez úvodzoviek), stlačte klávesu ENTER a pozrite si umiestnenie premennej TEMP.
3. Prejdite do priečinka, ktorý ste zistili v kroku 2. Napríklad, ak TEMP je nastavený do C:\Windows\Temp, napíšte „cd\windows\temp“ (bez úvodzoviek) a stlačte ENTER.
4. Odstráňte všetky dočasné súbory v tomto priečinku. Dočasné súbory majú obyčajne príponu *.tmp . Pre vymazanie týchto súborov v príkazovom riadku napíšte „del *.tmp“ (bez úvodzoviek) a stlačte klávesu ENTER.
Upozornenie: Tieto súbory nemôžete odstrániť v grafickom rozhraní (GUI), pretože systém Windows 95/98 alebo programy založené na systéme Windows môžu používať niektoré z týchto súborov.
5. Napíšte „cd\windows\spool\printers“ (bez úvodzoviek) a stlačte klávesu ENTER pre zmenu umiestnenia do priečinku fronty.
6. Odstráňte všetky súbory fronty v tomto priečinku. Súbory fronty mávajú obyčajne príponu .spl . Pre vymazanie týchto súborov napíšte v príkazovom riadku „del *.spl“ (bez úvodzoviek) a stlačte klávesu ENTER.

Spustite program ScanDisk a Defragmentácia disku:
Ak je váš pevný disk fragmentovaný, poškodený alebo obsahuje prekrížené súbory, môžu sa vyskytnúť problémy s tlačou. Pre overenie postupujte nasledovne:
1. Reštartujte počítač v normálnom režime.
2. Kliknite na Štart, ukážte na Programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a kliknite na ScanDisk.
3. Po ukončení programu ScanDisk, kliknite na Štart, ukážte na Programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a kliknite na Defragmentácia disku.
Upozornenie: Aj keď je možné používať počítač počas práce programu Defragmentácia disku, neodporúča sa to.

Kontrola konfigurácie portu tlačiarne a jeho funkčnosti
Ak je port vašej tlačiarne nesprávne nastavený a nepracuje správne, vaša tlačiareň nemusí pracovať korektne alebo vôbec. Nasledovný odsek pojednáva o krokoch pri riešení problémov s portom tlačiarne: Použite Správcu zariadení pre overenie nastavení portu: Použite Správcu zariadení pre overenie toho, že port vašej tlačiarne je správne nastavený a neexistuje žiadny konflikt prostriedkov:
1. Pravým tlačidlom kliknite na Môj počítač, kliknite na Vlastnosti, potom na kartu Správca zariadení. Kliknite dvakrát na Porty (COM a LPT) a potom dvakrát kliknite na príslušný port vašej tlačiarne (napríklad: Port tlačiarne (LPT1)).
2. Kliknite na kartu Prostriedky a overte či nastavenia pre port vašej tlačiarne sú správne. Napríklad, Vstupno-výstupný rozsah pre štandardný LPT1 port je 078-037A ( fyzicky port LPT2 obyčajne využíva Vstupno-výstupný rozsah 278). Taktiež overte, že položka Zoznam konfliktných zariadení zobrazuje „Žiadne konflikty“.
Upozornenie: Ak zistíte, že máte jedno alebo viacero zariadení, ktoré sú v konflikte s vaším portom tlačiarne, vykonajte kroky pre odstránenie problémov uvedené v článku technickej databázy Microsoft Knowledge Base kliknutím na číslo článku uvedené nižšie.
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Odstráňte a znova nainštalujte Port tlačiarne:
Veľa problémov súvisiacich s portom tlačiarne môže byť vyriešených jeho odstránením a opätovným nainštalovaním:
1. Pravým tlačidlom kliknite na Môj počítač, Vlastnosti potom na kartu Správca zariadení.
2. Dvakrát kliknite na vetvu Porty (COM a LPT) pre jej rozbalenie a kliknite na príslušný port vašej tlačiarne (obyčajne to býva Port tlačiarne (LPT1)).
3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť, potom na tlačidlo OK pre ukončenie odstránenia vášho portu a reštartujte počítač.
4. Keď systém Windows automaticky detekuje port vašej tlačiarne, pokračujte podľa zobrazených inštrukcií pre ukončenie reinštalácie portu. Pokiaľ port nebol detekovaný po reštarte počítača:
a. Kliknite na Štart, ukážte na Nastavenia, kliknite na Ovládací panel a dvakrát kliknite na Pridať nový hardvér.
b. V systéme Windows 95, kliknite na tlačidlo Ďalej, potom kliknite Nie a potom Ďalej. V systéme Windows 98, kliknite na tlačidlo Ďalej, potom znova na tlačidlo Ďalej pre vyhľadávanie Plug and Play zariadení. Ak port nebol nájdený, kliknite na „Nie, zariadenie nie je v zozname zariadení“, kliknite na tlačidlo Ďalej, kliknite na „Nie, vybrať hardvér zo zoznamu“ a kliknite na tlačidlo Ďalej. Upozornenie: Ak systém Windows 98 nájde port, keď prehľadáva Plug and Play zariadenia, kliknite na „Áno, zariadenie je v zozname zariadení“, kliknite na zariadenie v zozname, potom kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na Dokončiť.
c. Kliknite na Porty (COM a LPT) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
d. Kliknite na (Štandardné typy portov) v okne Výrobcovia, kliknite na Port tlačiarne v okne Modely. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
e. Postupujte podľa zobrazených pokynov a kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Po dokončení inštalácie portu ho otestujte, aby ste zistili či bol problém odstránený. Ak nie, pokračujte podľa postupu v ďalšom odseku.

Zakázanie funkcie Enhanced Capabilities Port (ECP):
Informácie uvedené v tomto odseku je možné použiť pri problémoch s tlačou (alebo so skresleným výstupom) na počítačoch využívajúcich rozšírené možnosti portu (ECP). Pre zistenie, či Váš problém sa týka ECP portu, zakážte funkciu portu ECP použitím príslušnej metódy:
Windows 95:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia, kliknite na Ovládací panel a dvakrát kliknite na Systém.
2. Na karte Správca zariadení kliknite dvakrát na položku Porty (COM a LPT) pre jej rozbalenie.
3. Kliknite dvakrát na port ECP.
4. Na karte Ovládač kliknite Aktualizovať ovládač.
5. Kliknite na Zobraziť zoznam všetkých ovládačov.
6. V okne Výrobcovia, kliknite na Štandardné typy portov. V okne Modely, kliknite na Port tlačiarne a stláčajte tlačidlo OK pokiaľ sa nevrátite do okna Ovládací panel.

Windows 98:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia, kliknite na Ovládací panel a dvakrát kliknite na Systém.
2. Na karte Správca zariadení, kliknite dvakrát na položku Porty (COM a LPT) pre jej rozbalenie.
3. Kliknte dvakrát na port ECP.
4. Na karte Ovládač, kliknite na Aktualizovať ovládač. Po spustení Sprievodcu aktualizáciou ovládača zariadenia kliknite na tlačidlo Ďalej.
5. Kliknite na Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v zadanom umiestnení, aby ste si mohli vybrať ovládač, ktorý chcete. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
6. Kliknite na Zobraziť všetok hardvér.
7. V okne Výrobcovia vyberte Štandardné typy portov. V okne Modely vyberte Port tlačiarne a kliknite na tlačidlo Ďalej.
8. V okne Upozornenie aktualizácie ovládača, kliknite na tlačidlo Áno.
9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť, potom Áno pre reštart počítača.

Upozornenie: V prípade, že port ECP bude znovu detekovaný po reštarte počítača, pravdepodobne budete musieť zmeniť príslušné nastavenia pre port v konfiguračnom programe CMOS (alebo BIOS) pre zakázanie portu ECP. Po zakázaní portu ECP v konfiguračnom programe CMOS, opakujte príslušné kroky uvedené vyššie. Pre informácie ako meniť nastavenia konfiguračného programu CMOS nazrite do dokumentácie alebo kontaktujte dodávateľa vášho počítača.

Nie je možné tlačiť z prostredia MS-DOS na USB tlačiareň
Keď sa pokúšate tlačiť z prostredia MS-DOS, príkazového riadku alebo programov založených na systéme MS-DOS, je možné že nebudete mať prístup na tlačiareň. USB tlačiarne majú vlastné nastavenie portu, ktoré nepoužíva štandardné LPT alebo PRN nastavenie portu. Pripojte tlačiareň pomocou štandardného paralelného portu, ak je ním vybavená, alebo kontaktujte výrobcu tlačiarne za účelom získania emulačného ovládača, ak je dostupný. Pre ďalšie informácie kliknite na číslo článku uvedené nižšie: 259939 Unable to print from MS-DOS with USB Printer

Problémy s tlačou súvisiace s programom Microsoft Internet Explorer
Ak máte problémy s tlačou v programe Internet Explorer pozrite si prosím nasledujúce články z technickej databázy Microsoft Knowledge Base:
224202 Cannot Print from Internet Explorer or Outlook Express
255623 Cannot Print a Range of Pages on a Web Site
257120 Cannot Print Single Frames in Internet Explorer
256180 Cannot View Some Graphics in Tables Using Print Preview
258106 Unable to Print Preview Adobe Acrobat (.pdf) Files
258589 Cannot Close Browser Window During Print Preview
272518 Print and Print Preview May Display Only Text at Top of Page
273108 Cannot Change the Default Option for Printing Framed Web Pages
284274 Cannot Print or Preview HTML Document Correctly
298847 Cannot Print Web Pages
293176 Cannot Print from Internet Explorer

Ďalšie témy súvisiace s riešením problémov tlače
Inštalácia alternatívneho ovládača Lpt.vxd na počítač založený na systéme Windows 95: Ak používate počítač založený na systéme Windows 95, spoločnosť Microsoft odporúča inovovať systém na verziu Windows 98 alebo Windows 98 druhé vydanie. Ak chcete naďalej používať systém Windows 95, môžete riešiť problémy s tlačou zmenou súboru Lpt.vxd. Súbor Lpt.vxd je virtuálny ovládač zariadenia tlačiarne. Štandardný ovládač portu tlačiarne pracuje korektne s väčšinou počítačov založených na systéme Windows 95, existuje však alternatívny ovládač Lpt.vxd, ktorý môže vyriešiť nasledovné problémy:
1. Môžete obdržať chybové hlásenia o časovom limite (timeout), alebo nebudete môcť tlačiť ak používate počítač od spoločnosti Compaq a pokúšate sa tlačiť na tlačiareň s podporou obojsmernej komunikácie.
2. Problémy pri tlači na ktorúkoľvek tlačiareň s podporou obojsmernej komunikácie na počítači s portom v tvare PS/2. Medzi symptómy môže patriť napríklad výstup stránky navyše, tlačenie PCL príkazov, a pod.
3. V prípade, že nemôžete použiť program Správca zariadení na konfiguráciu portu ECP v režime štandard LPT, môže to byť spôsobené tým, že váš počítač obsahuje BIOS s funkciou Plug and Play, ktorý sčítava len paralelné porty typu ECP.

Upozornenie: Alternatívny ovládač Lpt.vxd je umiestnený v priečinku Drivers\Printer\Lpt na inštalačnom médiu systému Windows 95. Tento súbor je taktiež dostupný k stiahnutiu z nasledovnej lokality:
ftp://ftp.microsoft.com/Services\whql/drivers/win95/printr/
Pre inštaláciu alternatívneho ovládača Lpt.vxd vykonajte nasledovné kroky:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Hľadať a kliknite na „Súbory alebo priečinky“.
2. V okne Nazvaný napíšte „lpt.vxd“ (bez úvodzoviek), kliknite na tlačidlo Hľadať.
3. Pravým tlačidlom kliknite na súbor Lpt.vxd umiestnený v priečinku Windows\System, v kontextovej ponuke vyberte Premenovať, napíšte „lpt.old“ (bez úvodzoviek) a stlačte klávesu ENTER.
4. Skopírujte súbor Lpt.vxd z priečinka Drivers\Printer\Lpt umiestneného na inštalačnom CD médiu systému Windows 95 do priečinka Windows\System umiestneného na vašom disku. Eventuálne si môžete súbor prevziať a uložiť z lokality Microsoft FTP do prázdneho priečinka a následne skopírovať do priečinka Windows\System na vašom disku.
5. Reštartujte počítač.

Upozornenie: Alternatívny ovládač Lpt.vxd má rovnakú veľkosť súboru a dátum ako originálny súbor. Verzia súboru alternatívneho ovládača Lpt.vxd je 4.00.503 alebo 4.00.951. Pre zistenie čísla verzie kliknite pravým tlačidlom na súbor Lpt.vxd a z kontextovej ponuky vyberte Vlastnosti.

Systém Windows 3.X požadoval zakázanie funkcie Tlačiť priamo na tlačiareň: Ak ste zakázali funkciu Tlačiť priamo na tlačiareň v systéme Windows 3.1 alebo Windows for Workgroups 3.x, mali by ste zakázať nastavenie Kontrola stavu portu v systéme Windows 98/95:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Nastavenia a kliknite na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť a z kontextovej ponuky vyberte Vlastnosti.
3. Kliknite na kartu Podrobnosti, potom na tlačidlo Nastavenie portu a zrušte označenie Kontrolovať pred tlačou stav portu.

Upozornenie: BIOS niektorých počítačov nesprávne oznamuje, že port tlačiarne je obsadený alebo nedostupný. Predvolene systém Windows 98/95 kontroluje tieto chyby. Zrušenie označenia pola Kontrolovať pred tlačou stav portu spôsobí, že systém Windows 98/95 bude ignorovať tieto správy.

Atribút „Iba na čítanie“ súboru Win.ini:
Niektoré problémy s tlačou sa môžu vyskytovať v prípade, že súbor Win.ini má atribút Iba na čítanie. Alebo, je možné, že nebudete vedieť pridať, odobrať alebo zmeniť predvolenú tlačiareň. Pre zistenie atribútov súboru Win.ini vykonajte nasledovné kroky:
1. Kliknite na Štart, ukážte na Hľadať a kliknite „Súbory alebo priečinky“.
2. V okne Nazvaný napíšte „win.ini“ (bez úvodzoviek).
3. V okne Kde hľadať kliknite na jednotku obsahujúcu priečinok Windows a kliknite na tlačidlo Hľadať.
4. Pravým tlačidlom kliknite na súbor Win.ini a z kontextovej ponuky vyberte Vlastnosti.
5. Ak je začiarkávacie pole začiarknuté, kliknite naň.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Opustite nástroj Hľadať a reštartujte počítač.

Zapnutie funkcie Tlačiť písma TrueType ako grafiku:
Ak sa vám zdá, že problém súvisí s písmami, zapnite funkciu Tlačiť písma ako grafiku a zistite či bol problém vyriešený:
1. Kliknite na Štart, ukážte na Nastavenia a kliknite Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť a z kontextovej ponuky vyberte Vlastnosti.
3. Kliknite na tlačidlo Písma, kliknite na Tlačiť písma TrueType ako grafiku a potom na tlačidlo OK.
4. Vyskúšajte tlač, či sa týmto problém odstránil. Ak nie, zapnite možnosť „Zaviesť písma TrueType ako rastrové“ opakovaním krokov 1 až 3, pričom v kroku 3 kliknite na „Zaviesť písma TrueType ako rastrové“ a potom kliknite na tlačidlo OK.

Znížte rozlíšenie tlačiarne:
Problémy s tlačou sa môžu vyskytnúť, ak je tlačiareň nastavená na tlač vo vyššom rozlíšení. Pre zistenie, či toto spôsobuje problémy s tlačou, znížte rozlíšenie tlačiarne a otestujte tlačiareň, či bol problém vyriešený:
1. Kliknite na Štart, ukážte na Nastavenia a kliknite na Tlačiarne.
2. Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň ktorú chcete použiť a z kontextovej ponuky vyberte Vlastnosti.
3. Kliknite na kartu Grafika, v okne Rozlíšenie vyberte nižšie rozlíšenie pre tlačiareň a kliknite na tlačidlo OK.
4. Vyskúšajte tlač, či sa týmto problém odstránil. Ak nie, vráťte rozlíšenie na pôvodné nastavenie.

Tlač komplexného dokumentu:
Problémy s tlačou môžu nastať ak sa pokúšate tlačiť komplexný dokument, ako napríklad dokument s viacerými grafickými objektmi a podobne. Pre zistenie, či toto spôsobuje problém s tlačou, vyskúšajte dokument zjednodušiť a opakujte tlač. Pre zjednodušenie vášho dokumentu, skúste odstrániť niektoré grafické objekty (obrázky) z dokumentu, zmeňte typ písma alebo skúste dokument tlačiť po jednotlivých stranách.

Grafika sa tlačí nekorektne:
Ak grafický objekt (obrázok) v dokumente nie je správne vytlačený, uistite sa že grafický objekt je kompatibilný s vašou tlačiarňou a nie je poškodený. Napríklad, grafický objekt typu Zapuzdrený Postskript (EPS) je určený pre tlač len na tlačiarňach typu Postskript. Na iných tlačiarňach ako sú postskriptové môžu byť grafické objekty vytlačené zle ale zvyšok dokumentu môže byť vytlačený správne. Ak môžete tlačiť ostatné obrázky len jeden špecifický nie, je možné že obrázok je poškodený a mali by ste vyskúšať vytlačiť iný.

Problémy pri tlači na Hewlett-Packard LaserJet 4:
Ak máte problémy s tlačou na tlačiareň Hewlett-Packard LaserJet 4, vyskúšajte zmeniť grafický režim z vektorového na grafický. Tento režim zaberá menej pamäte a môže byť užitočný ak dostanete chybové hlásenie „Chyba 21“ (Error 21) na tlačiarni. Pre informácie ako zmeniť grafický režim z vektorového na rastrový nahliadnite do dokumentácie dodávanej s tlačiarňou alebo kontaktujte spoločnosť Hewlett-Packard.

Po každej tlačovej úlohe je vytlačená stránka navyše: Ak sa po každej tlačovej úlohe vytlačí stránka navyše, kliknite na číslo článku uvedené nižšie pre zobrazenie príslušného článku z technickej databázy Microsoft Knowledge Base: 132425 Extra Page Printed with Each Print Job

Vstupno/výstupná chyba, alebo po štarte systému Windows 98 sa vytlačia prázdne stránky: Ak dostanete Vstupno/výstupnú (Input/Output) chybu tlačiarne, alebo ak sa po štarte systému Windows 98 vytlačia prázdne stránky, kliknite na číslo článku uvedené nižšie pre zobrazenie príslušného článku z technickej databázy Microsoft Knowledge Base: 157145 Printer Activity or Garbled Text Printed When You Start Windows

Vlastnosti

ID článku: 128345 - Posledná kontrola: 8. októbra 2007 - Revízia: 3.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbprint kbfaq KB128345

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com