การกำหนดค่าบริการเซิร์ฟเวอร์และการปรับค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 128167 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314498.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถึงแม้ว่าบริการ Windows Server self-tuning ดังกล่าวสามารถจะยังสามารถกำหนดค่าด้วยตนเองผ่านทางบริการแผงควบคุม โดยปกติ การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์พารามิเตอร์ถูกกำหนดค่าอัตโนมัติ (คำนวณ และการตั้งค่า) แต่ละครั้งสำหรับคุณบูต Windows อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเรียกใช้ NET กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับการ /AUTODISCONNECT, SERVCOMMENT OR /HIDDEN สลับค่าปัจจุบันสำหรับพารามิเตอร์ tuned โดยอัตโนมัติจะแสดงขึ้น และเขียนรีจิสทรี เมื่อเขียนพารามิเตอร์เหล่านี้ไปยังรีจิสทรี คุณไม่สามารถปรับแต่งการริการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครือข่ายของแผงควบคุม

ถ้าคุณเพิ่ม หรือลบหน่วยความจำระบบ หรือเปลี่ยนขนาดของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าการย่อเล็กสุด/ดุล/สูงสุด), Windows ไม่อัตโนมัติปรับริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับการกำหนดค่าของคุณใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้ /SRVCOMMENT SRV การกำหนดค่า NET แล้ว เพิ่มหน่วยความจำเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์ Windows เพิ่มไม่มูลค่าที่คำนวณได้ของรายการ autotuned

ออกพิมพ์ NET กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ cmd พรอมต์ โดยไม่มีพารามิเตอร์เพิ่มเติมจากอัตโนมัติปรับค่า intact ขณะการแสดงข้อมูลการกำหนดค่าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ Server จะสนับสนุนระดับของข้อมูลที่ช่วยให้คุณกำหนดพารามิเตอร์แต่ละแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง SRV การกำหนดค่า NET /HIDDEN ใช้ระดับรายละเอียด 1016 เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม NET.EXE queries และการตั้งค่าระดับของรายละเอียด 102 (ซ่อน ข้อคิด เห็น ผู้ใช้ และดิสก์พารามิเตอร์) และ 502 ผล พารามิเตอร์ทั้งหมดในระดับของข้อมูลได้อย่างถาวรมาในรีจิสทรี แบบสอบถาม และการตั้งค่าระดับเดียว 102 SRVMGR.EXE และเซิร์ฟเวอร์ของแผงควบคุม (ไม่ระดับ 502) เมื่อคุณเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเซิร์ฟเวอร์

ผู้ดูแล wishing จะซ่อนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จากรายการการเรียกดู หรือเปลี่ยนค่า autodisconnect ควรทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเฉพาะที่ใช้ REGEDT32.EXE แทนการใช้เทียบเท่าบรรทัดคำสั่งที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อคิดเห็นของเซิร์ฟเวอร์สามารถแก้ไขได้โดยใช้ฟิลด์คำอธิบายของแอปเพล็ต Server แผงควบคุม'หรือ'โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การคืนค่าพารามิเตอร์การเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดการ LAN จะเป็นค่าเริ่มต้น หรือเมื่อต้อง การกำหนดค่า Windows ใหม่เพื่อให้คุณสามารถกำหนดได้โดยอัตโนมัติค่าบริการเซิร์ฟเวอร์:
 1. เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (REGEDT32.EXE)
 2. จากทรีย่อย HKEY_LOCAL_MACHINE ไปคีย์ต่อไปนี้:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. เอารายการทั้งหมดยกเว้นต่อไปนี้:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  size
  หมายเหตุ:คุณอาจมีรายการต่อไปนี้ที่ statically coded ไม่ได้ลบรายการเหล่านี้
 4. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และการเริ่มระบบ Windows ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 128167 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB128167 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:128167

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com