ความล้มเหลวการโหลดที่ปรากฏในแฟ้ม Bootlog.txt

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 127970 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

แฟ้ม Bootlog.txt ในโฟลเดอร์รากบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอาจประกอบด้วยบรรทัดต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานอย่างถูกต้อง:
 • LoadFailed = dsound.vxd
 • LoadFailed = ebios
 • LoadFailed = ndis2sup.vxd
 • LoadFailed = vpowerd
 • LoadFailed = vserver.vxd
 • LoadFailed = vshare
 • InitCompleteFailed = SDVXD
หมายเหตุ:: Bootlog.txt แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 อาจประกอบด้วยบรรทัดต่อไปนี้:
 • Deviceinitfailed = MTRR
 • SysCritInitFailed = JAVASUP
 • DeviceInitFailed = MTRR

สาเหตุ

สิ่งเหล่านี้โหลดล้มเหลวไม่จำเป็นต้องระบุปัญหา ไม่พบโดยทั่วไปสำหรับบาง หาก ไม่ทั้งหมด เหล่านี้โหลดความพยายามในการล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณ ส่วนต่อไปนี้ของบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการระบุชนิดของความล้มเหลวในการโหลด

LoadFailed = dsound

โปรแกรมควบคุมเสียงจำนวนมากจะเปิดใช้งาน DirectSound directsound เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft DirectX ชุดของไลบรารีที่ใช้งาน โดยใช้ Windows เกมส่วนใหญ่ที่ เมื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งาน DirectSound ควบคุมเสียง ถูกโหลดโปรแกรมควบคุมพยายามลงทะเบียนกับไลบรารี DirectSound เพื่อให้เกมที่สามารถใช้ไลบรารี ถ้าไม่มีเกมที่ขึ้นอยู่กับ DirectX จะได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไลบรารี DirectSound จะไม่โหลด ลักษณะการทำงานนี้เป็นปกติ

LoadFailed = ebios

หากไดรเวอร์การระบบอินพุต/เอาท์พุตที่พื้นฐานแบบขยาย (BIOS) ไม่พบมี BIOS แบบขยาย โปรแกรมควบคุมที่ไม่โหลด

LoadFailed = ndis2sup.vxd

ถ้าข้อมูลจำเพาะอินเทอร์เฟซการโปรแกรมควบคุมเครือข่าย (NDIS) 2 สนับสนุน โปรแกรมควบคุมไม่พบโปรแกรมควบคุม NDIS 2 ใด ๆ เพื่อสนับสนุน ไม่โหลดโปรแกรมควบคุม

LoadFailed = vpowerd

หากโปรแกรมควบคุมขั้นสูงเปิด/ปิดการจัดการ (APM) ระบุว่า คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้สนับสนุน APM โปรแกรมควบคุมที่ไม่โหลด อย่างไรก็ตาม สนับสนุน APM อาจถูกปิดใช้งาน การตรวจสอบว่า APM ถูกปิดใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ
 3. คลิกสองครั้งเพื่อขยายอุปกรณ์ของระบบ.
 4. คลิกสองครั้งขั้นสูงการสนับสนุนการจัดการพลังงานเมื่อต้องการเปิดคุณสมบัติ (ถ้าขั้นสูงการสนับสนุนการจัดการพลังงานจะไม่อยู่ในรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน APM)
 5. คลิกการการตั้งค่าแท็บ
 6. ตรวจสอบว่า การการเปิดใช้งานการสนับสนุนการจัดการพลังงานมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

LoadFailed = vserver.vxd

Vserver.vxd จะบันทึกหน่วยความจำ โดยการโหลดในภายหลังในกระบวนการเริ่มต้นถ้าจำเป็น มากกว่าการโหลด statically ตัวอย่างเช่น Vserver.vxd อาจไม่ถูกต้องเมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในขณะที่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมีไม่เพียงพอบนชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น

LoadFailed = vshare

ถ้าคุณตรวจสอบแฟ้ม Bootlog.txt แฟ้มบ่งชี้ว่า สามารถโหลด Vshare สำเร็จก่อนหน้าไม่ในขั้นตอนการเริ่มต้น สำเนาที่สองของ Vshare ตรวจพบอินสแตนซ์ของ Vshare ที่ถูกโหลดแล้ว และสำเนาที่สองไม่ถูกโหลด

ความล้มเหลวของแบบอักษร

หลังจากที่คุณเริ่ม Windows ก่อน แฟ้ม Bootlog.txt อาจแสดงความผิดพลาดการโหลดแบบอักษรมาก ลักษณะการทำงานนี้เป็นปกติ เมื่อตัวจัดการแบบอักษรค้นหาบนฮาร์ดดิสก์สำหรับแบบอักษร มันอาจค้นหาแบบอักษรในหลาย ๆ โฟลเดอร์ หลังจากที่ตัวจัดการแบบอักษรแบบอักษรที่ค้นหา มันจะบันทึกข้อมูลเพื่อให้ดำเนินการในอนาคตพยายามค้นหาแบบอักษรรวดเร็วขึ้น

InitCompleteFailed = SDVXD

windows โหลดแคดิสก์ขนาดย่อเพื่อเพิ่มความเร็วของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว แคดิสก์ขนาดย่อเป็นยกเลิกการโหลดจากหน่วยความจำ เมื่อมีการยกเลิกการโหลด แค " InitCompleteFailed = SDVXD " บรรทัดถูกเพิ่มไปยังแฟ้ม Bootlog.txt เพื่อบ่งชี้ว่า แคชดิสก์ขนาดย่อได้ถูกเอาออกจากหน่วยความจำ This behavior is typical.

SysCritInitFailed = JAVASUP

If the Java support driver is not needed on your computer, the driver is not loaded. Java is a programming language that is used on the World Wide Web (WWW). Microsoft Internet Explorer versions 3.0 and later include a Java subsystem.

DeviceInitFailed = MTRR

Memory Type Range Registers (MTRR) is a .vxd file that is responsible for manipulating memory ranges. This file is loaded with DirectX 5.0; however, none of the DirectX core components use the service that is provided by MTRR. The Ntkern file and some video adapter drivers do use the service that is provided by MTRR to change memory ranges.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 127970 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB127970 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:127970

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com