หมายเลขบทความ (Article ID): 126449 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ได้กับ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

การผสานชุดคีย์ของระบบ Windows

 • F1: วิธีใช้
 • CTRL + ESC: เปิดเมนู Start
 • ALT + TAB: สลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดอยู่
 • ALT + F4: ออกจากโปรแกรม
 • SHIFT + DELETE: ลบรายการอย่างถาวร
 • โลโก้ Windows + L: ล็อกคอมพิวเตอร์ (โดยไม่ต้องใช้ CTRL + ALT + DELETE)

ชุดคีย์ในโปรแกรม Windows

 • CTRL + C: คัดลอก
 • CTRL + X: ตัด
 • CTRL + V: วาง
 • CTRL + Z: ยกเลิก
 • CTRL + B: ตัวหนา
 • CTRL + U: ขีดเส้นใต้
 • CTRL + I: ตัวเอียง

เมาส์คลิ/ตัวปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์สำหรับวัตถุ shell

 • กด SHIFT และคลิกขวา: แสดงเมนูทางลัดที่ประกอบด้วยคำสั่งอื่น
 • กด SHIFT และคลิกสองครั้ง: รันคำสั่งเริ่มต้นสำรอง (รายการที่สองบนเมนู)
 • ALT + คลิกสองครั้ง: แสดงคุณสมบัติ
 • SHIFT + DELETE: ลบสินค้าทันที โดยไม่มีการวางไว้ใน'ถังรีไซเคิล

คำสั่งทั่วไปของแป้นพิมพ์อย่างเดียว

 • F1: วิธีใช้ของ Windows Start
 • F10: เปิดใช้งานตัวเลือกแถบเมนู
 • SHIFT + F10 เปิดเมนูทางลัดสำหรับรายการเลือกไว้ (ซึ่งจะเหมือนกับการคลิกขวาที่วัตถุ
 • CTRL + ESC: เปิดเมนูเริ่ม(ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกรายการ)
 • CTRL + ESC หรือ ESC: เลือกปุ่มเริ่ม(กด TAB เพื่อเลือกแถบเครื่องมือ หรือกด SHIFT + F10 เพื่อดูเมนูบริบท)
 • CTRL + SHIFT + ESC: เปิดตัวจัดการงานของ Windows
 • ALT + ลูกศรลง: เปิดกล่องรายการแบบหล่นลง
 • ALT + TAB: การสลับไปยังโปรแกรมที่กำลังทำงานอื่น (กดแป้น ALT แล้วกดแป้น TAB เพื่อดูหน้าต่างสลับงานค้างไว้)
 • กด SHIFT: และแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณใส่ซีดีรอมเพื่อเลี่ยงผ่านคุณลักษณะการรันอัตโนมัติ
 • ALT + SPACE: แสดงเมนูระบบของหน้าต่างหลัก (จาก ระบบ เมนู คุณสามารถคืนค่า ย้าย ปรับขนาด ย่อ ขยาย หรือปิดหน้าต่าง)
 • ALT + - (ALT + ยัติภังค์): แสดงหน้าต่างลูกของอินเทอร์เฟซสำหรับเอกสารหลาย ๆ (MDI) ระบบ เมนู (จากเมนูระบบสำหรับหน้าต่างลูกของ MDI คุณสามารถคืนค่า ย้าย ปรับขนาด ย่อ ขยาย หรือปิดหน้าต่างลูก)
 • CTRL + TAB: สลับไปยังหน้าต่างย่อยถัดไปของโปรแกรมอินเทอร์เฟซสำหรับเอกสารหลาย ๆ (MDI)
 • ALT +อักษรที่ขีดเส้นใต้ในเมนู: เปิดเมนู
 • ALT + F4: ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
 • CTRL + F4: ปิดหน้าต่างปัจจุบันของอินเทอร์เฟซสำหรับเอกสารหลาย ๆ (MDI)
 • ALT + F6: สลับไปมาระหว่างหน้าต่างหลายบานในโปรแกรมเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น เมื่อใน Notepad การค้นหา กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น ALT + F6 สลับไปมาระหว่างการกล่องโต้ตอบการค้นหาและหน้าต่าง Notepad หลัก)

เชลล์วัตถุและโฟลเดอร์ทั่ว ไป/Windows Explorer ลัด

สำหรับวัตถุที่เลือก:
 • F2: เปลี่ยนชื่อวัตถุ
 • F3: ค้นหาแฟ้มทั้งหมด
 • CTRL + X: ตัด
 • CTRL + C: คัดลอก
 • CTRL + V: วาง
 • SHIFT + DELETE: ลบสิ่งที่เลือกทันที โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายรายการนั้นไป'ถังรีไซเคิล'
 • ALT + ENTER: เปิดคุณสมบัติสำหรับวัตถุที่เลือก

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้ม

และกดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากแฟ้มไป anotherfolder

เมื่อต้องการสร้างทางลัด

และกด CTRL + SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ ora บนเดสก์ท็อป

ตัวควบคุมทั่วไป/ทางลัดของโฟลเดอร์

 • F4: เลือกกล่องไปกับ A โฟลเดอร์อื่นและย้ายลงในกล่องรายการ (ถ้าแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ใน Windows Explorer)
 • F5: ฟื้นฟูหน้าต่างปัจจุบัน
 • F6: ย้ายระหว่างบานหน้าต่างใน Windows Explorer
 • CTRL + G: เปิดเครื่องมือไปถึงโฟลเดอร์ (ใน Windows 95 Windows Explorer เท่านั้น)
 • CTRL + Z: ยกเลิกคำสั่งสุดท้าย
 • CTRL + A: เลือกรายการทั้งหมดในหน้าต่างปัจจุบัน
 • BACKSPACE: สลับไปยังโฟลเดอร์หลัก
 • SHIFT + คลิก +ปิด ปุ่ม: สำหรับโฟลเดอร์ ปิดโฟลเดอร์ปัจจุบันรวมทั้งโฟลเดอร์หลักทั้งหมด

ตัวควบคุมทรีของ Windows Explorer

 • แป้นพิมพ์ตัวเลข *: ขยายทุกอย่างภายใต้สิ่งที่เลือกปัจจุบัน
 • แป้นพิมพ์ตัวเลข +: ขยายสิ่งที่เลือกปัจจุบัน
 • แป้นพิมพ์ตัวเลข-: ยุบการเลือกปัจจุบัน
 • ลูกศรขวา: ขยายสิ่งที่เลือกปัจจุบันหากยังไม่ขยาย ใส่รูปแบบอื่นใดที่ไปโหนดลูกแรก
 • ลูกศรซ้าย: ยุบการเลือกปัจจุบันถ้าถูกขยาย มิฉะนั้นจะไปพาเรนต์

ตัวควบคุมคุณสมบัติ

 • CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: ย้ายไปที่แท็บคุณสมบัติ

ทางลัดสำหรับการเข้าถึง

 • กดแป้น SHIFT ห้าครั้ง: สลับการเปิด และปิด'แป้นตรึง'
 • กดค้าง แล้วกดคีย์ SHIFT ด้านขวาเป็นเวลาแปดวินาที: สลับการเปิด และปิด'แป้นกรอง'
 • กดค้าง และแป้น NUM LOCK ค้างไว้ห้าวินาที: สลับการเปิด และปิด'แป้นสลับ'
 • ปล่อยให้ซ้าย ALT + SHIFT + NUM LOCK: สลับการเปิด และปิด'เมาส์คีย์'
 • ปล่อยให้ซ้าย ALT + SHIFT + PRINT SCREEN: สลับการเปิด และปิดความเปรียบต่างสูง

ปุ่มMicrosoft Natural Keyboard

 • โลโก้ Windows: เมนู 'เริ่ม'
 • โลโก้ Windows + R: กล่องโต้ตอบการเรียกใช้
 • โลโก้ Windows + M: ย่อเล็กสุดทั้งหมด
 • โลโก้ SHIFT + Windows + M: 'เลิกทำ'ย่อเล็กสุดทั้งหมด
 • โลโก้ Windows + F1: วิธีใช้
 • โลโก้ Windows + E: Windows Explorer
 • โลโก้ Windows + F: ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 • โลโก้ Windows + D: หน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด และรวดเดสก์ท็อปแสดง
 • โลโก้ CTRL + Windows + F: ค้นหาคอมพิวเตอร์
 • โลโก้ CTRL + Windows + TAB: ย้ายโฟกัสจากจุดเริ่มต้น การเปิดใช้งานด่วนแถบเครื่องมือ การถาดระบบ (ใช้ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการบนแถบเครื่องมือ'เปิดใช้ด่วนและถาดระบบ)
 • โลโก้ Windows + TAB: เลื่อนแบบวนรอบไปยังปุ่มบนแถบงาน
 • โลโก้ Windows + Break: กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบ
 • แป้น application: แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

Microsoft Natural แป้นพิมพ์ ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ IntelliType

 • โลโก้ Windows + L: ออกจาก Windows
 • โลโก้ Windows + P: เริ่มต้นตัวจัดการการพิมพ์
 • โลโก้ Windows + C: เปิด'แผงควบคุม'
 • โลโก้ Windows + V: คลิปบอร์ดเริ่ม
 • แป้นโลโก้ Windows + K: เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแป้นพิมพ์
 • โลโก้ Windows + I: กล่องโต้ตอบเปิดคุณสมบัติของเมาส์
 • โลโก้ Windows + A: เริ่มต้นการเข้าถึงตัวเลือก (ถ้ามีการติดตั้ง)
 • โลโก้ Windows + SPACEBAR: แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัด Microsoft IntelliType
 • แป้นโลโก้ Windows + S: สลับเปิดและปิด CAPS LOCK

คำสั่งแป้นพิมพ์ของกล่องโต้ตอบ

 • แท็บ: ย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปในกล่องโต้ตอบ
 • SHIFT + TAB: ย้ายไปตัวควบคุมก่อนหน้านี้ในกล่องโต้ตอบ
 • SPACEBAR: ถ้า ปุ่มควบคุมปัจจุบัน นี้คลิกปุ่มนั้น ถ้าตัวควบคุมปัจจุบันคือ กล่องกาเครื่องหมาย นี้สลับกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าตัวควบคุมปัจจุบันเป็นตัวเลือก นี้เลือกตัวเลือก
 • ENTER: ที่เทียบเท่ากับการคลิกปุ่มเลือก (ปุ่มที่ มีเค้าร่าง)
 • ESC: ที่เทียบเท่ากับการคลิกปุ่มยกเลิก
 • ALT +อักษรที่ขีดเส้นใต้ในรายการในกล่องโต้ตอบ: ย้ายไปยังรายการที่ตรงกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 126449 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 95
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo kbmt KB126449 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:126449

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com