Straipsnio ID: 126449 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiami spartieji klavi?ai, kuriuos galite naudoti su Windows.

Daugiau informacijos

Windows sistemos klavi?? kombinacijos

 • F1: ?inynas
 • CTRL + ESC: Meniu atidaryti prad?ti
 • ALT + TAB: Perjungti atidarytas programas
 • ALT + F4: Mesti programa
 • SHIFT + DELETE: I?trinti element? nuolat
 • Windows logotipas + L: U?rakinti kompiuter? (be naudojant CTRL + ALT + DELETE)

Windows programa klavi?? kombinacijos

 • CTRL + C: kopija
 • CTRL + X: suma?inti
 • CTRL + V: pasta
 • CTRL + Z: anuliuoti
 • CTRL + B: pary?kinti
 • CTRL + U: pabraukti
 • CTRL + I: kursyvas

Pel?s spustel?jimo ar klaviat?ros modifikatoriaus kombinacij? dangos objektai

 • SHIFT + de?iniuoju pel?s klavi?u: parodo meniu yra alternatyva komandos
 • SHIFT + dukart spustel?kite: veikia pakaitinio numatyta vadaviet? (antras punktas meniu)
 • ALT + dukart spustel?kite: parodo savyb?s
 • SHIFT + DELETE: Elementas panaikinamas neperkeliant jo ? ?iuk?lin?

Bendrieji klaviat?ra tik komandas

 • F1: Prasideda Windows ?inynas
 • F10: Aktyvus meniu parink?i?
 • SHIFT + F10 atidaro nuorod? meniu pasirinkto elemento (tai yra tas pats kaip de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?j? objekt?
 • CTRL + ESC: Atidaro meniu prad?ti (naudokite rodykli? klavi?us pasirinkite punkt?)
 • CTRL + ESC arba ESC: parenka mygtuk? prad?ti (paspauskite TAB, kad pasirinktum?te u?duo?i? juostoje, arba paspauskite klavi?us SHIFT + F10 ir kontekstinio meniu)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Atidaro Windows Task Manager
 • ALT + rodykl? ?emyn: Atidaro meniu s?ra?o lauke
 • ALT + TAB: Perjungti ? kit? veiklos program? (laikykite nuspaud? ALT klavi?? ir paspauskite klavi?? TAB nor?dami per?i?r?ti u?duotis perjungimo langas)
 • PAMAIN?: Paspauskite ir laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT ?d?site CD-ROM apeiti automati?kai valdomos funkcijos
 • ALT + SPACE: Rodo pagrindinio lango sistemos meniu (i? to Sistemos meniu, galite atkurti, perkelti, keisti dyd?, suma?inti, padidinti ar u?daryti lang?)
 • ALT +-(ALT + br?k?nelis): parodo kelet? dokumento s?sajos (MDI) vaiko lango Sistemos meniu (nuo MDI vaikas lango sistemos meniu, galite atkurti, perkelti, keisti dyd?, suma?inti, padidinti arba netoli vaik? lange)
 • CTRL + TAB: Perjungti ? kit? daugiadokument?s kelet? dokumento s?sajos (MDI) programos
 • ALT +pabr??? raid? meniu: Atidaro meniu
 • ALT + F4: U?daro dabartin? lang?
 • CTRL + F4: U?daro dabartin? kelet? dokumento s?sajos (MDI) lang?
 • ALT + F6: Persijungti tarp tos pa?ios programos langus (pvz., kai Notepad Rasti rodomas dialogo langas, ALT + F6 perjungia dialogo lang? rasti ir pagrindin? u?ra?in?s lang?)

Apvalkalo objektai ir bendrieji aplanko/Windows Explorer nuorodos

Pasirinkus objekt?:
 • F2: Pervardyti objektas
 • F3: Surasti visus failus
 • CTRL + X: suma?inti
 • CTRL + C: kopija
 • CTRL + V: pasta
 • SHIFT + DELETE: I?trinti atrankos i? karto, be perkelti element? ? ?iuk?lin?
 • ALT + ENTER: Atidaryti pa?ym?to objekto ypatyb?s

Kopijuoti fail?

Paspauskite ir laikykite nuspaud? klavi?? CTRL, kol vilksite fail? ? anotherfolder.

Sukurti nuorod?

Paspauskite ir laikykite nuspaud? CTRL + SHIFT, kol vilksite fail? ? aplank? darbalaukio ora.

Bendra aplanko/spartusis valdymo

 • F4: Parenka Eiti ? kit? aplank? langelyje ir juda ?emyn langelyje ?ra?ai (jei ?ranki? juosta yra aktyvus, Windows Explorer)
 • F5: Atnaujinti dabartin? lang?.
 • F6: Juda tarp sri?i? Windows Explorer
 • CTRL + G: Atidaro gr??ti ? katalog? ?rankis (Windows 95 Windows Explorer, only) ?
 • CTRL + Z: At?aukti paskutin? komand?
 • CTRL + A: Pasirinkite visus elementus ? dabartin? lang?
 • BACKSPACE: Perjungti ? auk?tesnio lygio aplank?
 • SHIFT + spustel?kite +U?daryti mygtuk?: d?l katalogus, netoli dabartinio katalogo ir vis? t?v? katalogai

Windows Explorer med?io kontrol?

 • Skaitmenin? klaviat?ra *: praple?ia viskas pagal dabartin? pasirinkim?
 • Skaitmenin? klaviat?ra +: i?ple?ia dabartin? pasirinkim?
 • Skaitmenin? klaviat?ra-: Zawija dabartin? pasirinkim?.
 • RODYKL? ? de?in?: I?ple?ia dabartin? pasirinkim?, jei ji dar nei?pl?sta, arba eina ? pirm? poaplank?
 • RODYKL? ? kair?: Zawija dabartin? pasirinkim? jei ji yra i?pl?stas, kitaip va?iuoja ? patronuojan?ios

Savybi? kontrol?

 • CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: perkelti skirtukus, turto

Pritaikymo ne?galiesiems spartieji klavi?ai

 • Paspauskite SHIFT penkis kartus: StickyKeys ?jungia ir ne
 • Laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT a?tuonias sekundes: ?jungia/i?jungia klavi?? filtravimo ?jungimas ir i?jungimas
 • Laikykite nuspaud? klavi?? NUM LOCK penkias sekundes: ?jungia ir i?jungti perjungimo ?garsinim?
 • Kairysis ALT + paliko SHIFT + NUM LOCK: ?jungia ir i?jungia MouseKeys
 • Kairysis ALT + paliko SHIFT + PRINT SCREEN: ?jungia didelis kontrastas ir i?jungimas

Microsoft Natural Keyboard klavi?us

 • "Windows" logotipo: Meniu prad?ti
 • Windows Logo + R:: Paleisti dialogo
 • Windows logotipas + M: Suskleisti visus
 • SHIFT + Windows logotipas + M: Undo suma?inti vis?
 • Windows logotipas + F1: ?inynas
 • Windows logotipas + E: Windows Explorer
 • Windows Logotipas + F: Ie?koti failus arba aplankus
 • Windows logotipas + D: Suma?ina visus atidarytus langus ir rodo darbalauk?
 • CTRL + Windows Logotipas + F: Ie?koti kompiuteryje
 • CTRL + Windows logotipas + TAB: Perkelti d?mes? nuo prad?ios, kad greitosios paleisties ?ranki? juostoje prie sistemos d?kle (teis? naudoti rodykli? arba rodykl? kair?n Nor?dami pereiti ? daikt? Quick Launch ?ranki? juostoje ir sistemos d?kle)
 • Windows logotipas + TAB: Ciklo per u?duo?i? juostos mygtukus
 • Windows logotipas + Break: Dialogo lange Sistemos ypatyb?s
 • Rakto taikymu: parodo meniu pasirinkto elemento

Microsoft Natural Keyboard su IntelliType programin? ?ranga

 • Windows logotipas + L: Sistemos Windows i??jimo
 • Windows logotipas + P: Prasideda spausdinimo instruktori?
 • Windows logotipas + C: Atidaro valdymo skyd?
 • Windows logotipas + V: Prasideda main? srit?
 • Windows logotipas + K: Atidaro dialogo lang? Klaviat?ros ypatyb?s
 • Windows logotipas + I: dialogo lange atsidaro Pel?s ypatyb?s
 • Windows logotipas + A: Paleid?ia pritaikymo ne?galiesiems parinktys (jei ?diegta)
 • Windows logotipas + tarpo klavi?as: Rodo Microsoft IntelliType spar?i?j? klavi?? s?ra?as
 • Windows logotipas + S: ?jungia CAPS LOCK ?jungimas ir i?jungimas

Dialogo langelis klaviat?ros komandos

 • Tabuliavimo klavi?as: Pereiti prie kito valdiklio dialogo
 • SHIFT + TAB: Perkelti ? ankstesni? kontrol?s dialogo lange
 • TARPO: Jei dabartinis valdiklis yra mygtukas, ?ia kombinacija j? paspausite. Jei dabartinis valdiklis yra ?ym?s langel?, tai perjungia ?ym?s langel?. Jei dabartinis valdiklis yra pasirinktis, ?ia kombinacija j? pasirinksite.
 • ENTER: Ekvivalentas paspaud? pasirinkt? mygtuk? (mygtukas su kont?ru)
 • ESC: Ekvivalentas paspaud? mygtuk? At?aukti
 • ALT +pabr??? lai?k? dialogo lange punktas: Perkelti ? atitinkam? punkt?

Savyb?s

Straipsnio ID: 126449 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 3 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 95
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo kbmt KB126449 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 126449

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com