ID članka: 126449 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

SAŽETAK

U ovom je članku naveden popis tipkovnih prečaca koji se koriste u sustavu Windows.

DODATNE INFORMACIJE

Kombinacija tipki za sustav Windows

 • F1: pomoć
 • CTRL+ESC: otvaranje izbornika Start
 • ALT+TAB: prebacivanje između otvorenih programa
 • ALT+F4: zatvaranje programa
 • SHIFT+DELETE: trajno brisanje stavki
 • tipka s logotipom sustava Windows + L: zaključavanje računala (bez korištenja tipkovnog prečaca CTRL+ALT+DELETE)

Kombinacije tipki za programe u sustavu Windows

 • CTRL+C: kopiranje
 • CTRL+X: izrezivanje
 • CTRL+V: lijepljenje
 • CTRL+Z: poništavanje akcije
 • CTRL+B: podebljavanje teksta
 • CTRL+U: podcrtavanje teksta
 • CTRL+I: kurziv

Kombinacije klikova mišem i tipkovničkih modifikatora za objekte ljuske

 • SHIFT + desni klik: prikaz izborničkog prečaca s alternativnim naredbama
 • SHIFT + dvoklik: izvršavanje alternativne zadane naredbe (druga stavka na izborniku)
 • ALT + dvoklik: prikaz svojstava
 • SHIFT+DELETE: trenutačno brisanje stavke bez prethodnog smještanja u koš za smeće

Općenite, isključivo tipkovničke naredbe

 • F1: pokretanje pomoći za Windows
 • F10: aktiviranje mogućnosti trake izbornika
 • SHIFT+F10: otvaranje izborničkog prečaca za odabranu stavku (jednako kao i desni klik na objekt)
 • CTRL+ESC: otvaranje izbornika Start (stavke birate pomoću tipki sa strelicama)
 • CTRL+ESC ili ESC: odabir gumba Start (pritisnite TAB da biste odabrali programsku traku ili SHIFT+F10 da bi se prikazao kontekstni izbornik)
 • CTRL+SHIFT+ESC: otvaranje upravitelja zadatka sustava Windows
 • ALT + strelica dolje: otvaranje okvira s padajućim popisom
 • ALT+TAB: prebacivanje na drugi pokrenuti program (držite tipku ALT i pritisnite tipku TAB da bi se prikazao prozor za prebacivanje sa zadatka na zadatak)
 • SHIFT: pritisnite i držite tipku SHIFT pri umetanju CD-ROM-a da biste zaobišli značajku automatskog pokretanja
 • ALT + razmaknica: prikaz izbornika System (Sustav) glavnog prozora (sa izbornika System (Sustav) prozor možete vratiti na početnu veličinu, premjestiti ga, promijeniti mu veličinu, minimizirati ga, maksimizirati ili zatvoriti)
 • ALT+- (ALT + crtica): prikaz izbornika System (Sustav) potprozora sučelja koje podržava više dokumenata (Multiple Document Interface, MDI) (s izbornika System (Sustav) potprozora MDI-ja potprozor možete vratiti na početnu veličinu, premjestiti ga, promijeniti mu veličinu, minimizirati ga, maksimizirati ili zatvoriti)
 • CTRL+TAB: prebacivanje na sljedeći potprozor MDI programa
 • ALT+podcrtano slovo na izborniku: otvaranje izbornika
 • ALT+F4: zatvaranje trenutnog prozora
 • CTRL+F4: zatvaranje trenutnog MDI prozora
 • ALT+F6: prebacivanje između više prozora istog programa (kada je, primjerice, u programu Notepad (Blok za pisanje) otvoren dijaloški okvir Find (Traži), pritiskom na ALT+F6 prebacujete se iz dijaloškog okvira Find (Traži) u glavni prozor programa Notepad (Blok za pisanje) i obrnuto)

Prečaci za objekte ljuske i mape / Windows Explorer

Za odabrani objekt:
 • F2: preimenovanje objekta
 • F3: traženje svih datoteka
 • CTRL+X: izrezivanje
 • CTRL+C: kopiranje
 • CTRL+V: lijepljenje
 • SHIFT+DELETE: trenutačno brisanje odabranog objekta bez prethodnog smještanja u koš za smeće
 • ALT+ENTER: otvaranje svojstava odabranog objekta

Kopiranje datoteke

Pritisnite i držite tipku CTRL dok povlačite datoteku u drugu mapu.

Stvaranje prečaca

Pritisnite i držite kombinaciju tipki CTRL+SHIFT dok povlačite datoteku na radnu površinu ili u neku mapu.

Općenito upravljanje mapama/prečacima

 • F4: odabir okvira Go To A Different Folder (Idi u drugu mapu) i premještanje stavki u okviru prema dolje (ako je alatna traka aktivna u programu Windows Explorer)
 • F5: osvježavanje trenutnog prozora
 • F6: premještanje iz okna u okno u programu Windows Explorer
 • CTRL+G: otvaranje alata Go To Folder (Idi u mapu) (samo u programu Windows Explorer za Windows 95)
 • CTRL+Z: poništavanje zadnje naredbe
 • CTRL+A: odabir svih stavki u trenutnom prostoru
 • BACKSPACE: prebacivanje u nadređenu mapu
 • SHIFT + klik + gumb Close (Zatvori): zatvaranje trenutne mape i svih nadređenih mapa (ako je riječ o mapama)

Nadzor stabla u programu Windows Explorer

 • * na numeričkoj tipkovnici: proširivanje svega ispod trenutnog odabira
 • + na numeričkoj tipkovnici: proširivanje trenutnog odabira
 • - na numeričkoj tipkovnici: sažimanje trenutnog odabira
 • strelica desno: proširivanje trenutnog odabira ako nije proširen; ako jest, prelazak na prvu podmapu
 • strelica lijevo: sažimanje trenutnog odabira ako je proširen; ako nije, prelazak na nadređenu mapu

Svojstva

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: pomicanje po karticama sa svojstvima

Prečaci za pristupačnost

 • Pritisnite tipku SHIFT pet puta: uključivanje/isključivanje ljepljivih tipki
 • Pritisnite i držite tipku SHIFT osam sekundi: uključivanje/isključivanje filtarskih tipki
 • Pritisnite i držite tipku NUM LOCK pet sekundi: uključivanje/isključivanje povratnih tipki
 • lijevi ALT + lijevi SHIFT + NUM LOCK: uključivanje/isključivanje tipki miša
 • lijevi ALT + lijevi SHIFT + PRINT SCREEN: uključivanje/isključivanje jakog kontrasta

Tipke na tipkovnici Microsoft Natural

 • tipka s logotipom sustava Windows: izbornik Start
 • tipka s logotipom sustava Windows + R: dijaloški okvir Run (Pokreni)
 • tipka s logotipom sustava Windows + M: Minimiziraj sve
 • SHIFT + tipka s logotipom sustava Windows + M: poništavanje naredbe "Minimiziraj sve"
 • tipka s logotipom sustava Windows + F1: pomoć
 • tipka s logotipom sustava Windows + E: Windows Explorer
 • tipka s logotipom sustava Windows + F: traženje datoteka ili mapa
 • tipka s logotipom sustava Windows + D: minimiziranje svih otvorenih prozora i prikaz radne površine
 • CTRL + tipka s logotipom sustava Windows + F: traženje računala
 • CTRL + tipka s logotipom sustava Windows + TAB: premještanje fokusa s izbornika Start na alatnu traku za brzo pokretanje pa na područje obavijesti (pritisnite strelicu desno ili lijevo da biste premjestili fokus na stavke na alatnoj traci za brzo pokretanje i u području obavijesti)
 • tipka s logotipom sustava Windows + TAB: pomicanje po gumbima na programskoj traci
 • tipka s logotipom sustava Windows + tipka Break: dijaloški okvir System Properties (Svojstva sustava)
 • tipka za aplikacije: prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

Tipkovnica Microsoft Natural uz instaliran softver IntelliType

 • tipka s logotipom sustava Windows + L: odjava iz sustava Windows
 • tipka s logotipom sustava Windows + P: pokretanje programa Print Manager (Upravitelj ispisom)
 • tipka s logotipom sustava Windows + C: otvaranje modula Control Panel (upravljačka ploča)
 • tipka s logotipom sustava Windows + V: pokretanje međuspremnika
 • tipka s logotipom sustava Windows + K: otvaranje dijaloškog okvira Keyboard Properties (Svojstva tipkovnice)
 • tipka s logotipom sustava Windows + I: otvaranje dijaloškog okvira Mouse Properties (Svojstva miša)
 • tipka s logotipom sustava Windows + A: pokretanje modula Accessibility Options (Odrednice pristupačnosti) (ako je instaliran)
 • tipka s logotipom sustava Windows + razmaknica: prikazuje popis tipki prečaca za Microsoft IntelliType
 • tipka s logotipom sustava Windows + S: uključivanje/isključivanje tipke CAPS LOCK

Tipkovničke naredbe za dijaloške okvire

 • TAB: prelazak na sljedeću kontrolu u dijaloškom okviru
 • SHIFT+TAB: prelazak na prethodnu kontrolu u dijaloškom okviru
 • razmaknica: Ako je trenutno odabrana kontrola gumb, pritisak na razmaknicu jednak je kliku na gumb. Ako je trenutno odabrana kontrola potvrdni okvir, pritiskom na razmaknicu okvir se potvrđuje. Ako je trenutno odabrana kontrola mogućnost, pritiskom na razmaknicu odabire se ta mogućnost.
 • ENTER: jednako kliku na odabrani gumb (gumb s obrubom)
 • ESC: jednako kliku na gumb Cancel (Odustani)
 • ALT+podcrtano slovo u stavci dijaloškog okvira: prelazak na odgovarajuću stavku

Svojstva

ID članka: 126449 - Posljednja izmjena: 21. listopada 2009. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Ključne riječi: 
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com