Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 125174 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ125174
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje seznam kódů chyb hlášených Správcem zařízení a popisuje možná řešení. Pro zobrazení těchto kódů postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Ovládací panely .
 2. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Systém .
 3. Klepněte na kartu Správce zařízení .
 4. Poklepáním na typ zařízení (například na položku Myš ) zobrazíte jednotlivá zařízení v dané kategorii.
 5. Poklepáním na zařízení zobrazíte jeho vlastnosti. Pokud mu byl přidělen nějaký kód chyby, zobrazí se v poli Stav zařízení na kartě Obecné . V některých případech je také k dispozici tlačítko Řešení (pouze v systému Windows 98).
Q133240 - Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

Další informace

Kód 1

Toto zařízení není nakonfigurováno správně. (Kód 1)

Pro aktualizaci ovladačů tohoto zařízení klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač. Pokud tak potíže neodstraníte, naleznete další informace v dokumentaci k zařízení.

Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tento kód znamená, že systém nemohl nakonfigurovat zařízení. Pro odstranění potíží postupujte podle pokynů uvedených v poli Stav zařízení. Dále se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.

Kód 2

V závislosti na tom, které zařízení selhává, se zobrazují dvě různé chybové zprávy. Tento kód znamená, že zavaděč zařízení DevLoader nenačetl ovladač zařízení. Pokud jde o zavaděč kořenové sběrnice zařízení DevLoader (například ISAPNP, PCI nebo BIOS), zobrazí se následující chybová zpráva:
Systém Windows nemohl načíst ovladač tohoto zařízení, protože počítač hlásí dva typy sběrnice <typ>. (Kód 2)

Obraťte se na výrobce počítače se žádostí o aktualizaci systému BIOS.

, kde <typ> je ISAPNP, PCI, BIOS, EISA nebo ACPI.

Tlačítko řešení: Žádné

Pokud zařízení není zavaděč kořenové sběrnice DevLoader, zobrazí se následující zpráva:
Zavaděč sběrnice <typ> nemohl načíst ovladač zařízení. (Kód 2)

Tyto potíže odstraníte klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.

, kde <typ> je zavaděč zařízení, například FLOP, ESDI, SCSI apod.

Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Kromě použití doporučeného řešení se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.

Kód 3


Ovladač zařízení může být poškozen nebo systém může mít nedostatek paměti nebo jiných prostředků. (Kód 3)

Pro aktualizaci ovladače tohoto zařízení klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač. Pokud chcete zkontrolovat paměť a systémové prostředky počítače, klepněte pravým tlačítkem myši na ploše na ikonu Tento počítač, dále klepněte na položku Vlastnosti a poté klepněte na kartu Výkon.


Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Dále se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.

Kód 4

Toto zařízení nepracuje správně. Buď je poškozen některý jeho ovladač, nebo registr. (Kód 4)

Pro aktualizaci ovladače zařízení klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač. Pokud takto potíže neodstraníte, spusťte program Scanregw.exe (klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz Scanregw.exe a poté klepněte na tlačítko OK) a zkontrolujte registr.


Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tento kód znamená, že soubor .inf tohoto zařízení může být chybný nebo může být poškozený registr. Tento kód chyby se zobrazí, pokud soubor .inf obsahuje binární pole, které ale má být textové.

Kromě použití doporučeného řešení se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud bude i nadále docházet k chybě, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizovaný soubor .inf.


Kód 5


Ovladač tohoto zařízení vyžaduje prostředek, který systém Windows nemůže spravovat. (Kód 5)

Tyto potíže odstraníte aktualizací ovladače klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.


Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tento kód indikuje, že došlo k selhání zařízení z důvodu nedostupnosti arbitra. Pokud zařízení požaduje typ prostředku, pro který není k dispozici arbitr, dojde k této chybě.

Tyto potíže odstraníte doporučenou aktualizací ovladače nebo se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 6

Prostředky, které potřebuje toto zařízení, jsou používány jiným zařízením. (Kód 6)

Tyto potíže odstraníte tak, že vypnete počítač a poté změníte prostředky tohoto zařízení. Poté spusťte Správce zařízení a změňte nastavení prostředků tohoto zařízení.


Tlačítko řešení: Poradce při odstraňování potíží s hardwarem

Tento kód znamená, že mezi tímto a jiným zařízením došlo ke konfliktu.

Kód 7

Text chybové zprávy závisí na konkrétním ovladači nebo rozpoznávacím modulu. Pokud ovladač neposkytne informace obsahující příčinu chyby, zobrazí se následující zpráva:
Ovladač tohoto zařízení je nutné přeinstalovat. (Kód 7)

Pro přeinstalaci ovladače zařízení klepněte na tlačítko Přeinstalovat ovladač.

Tlačítko řešení: Přeinstalovat ovladačTento kód znamená, že zařízení nelze konfigurovat.

Pokud zařízení funguje správně, není třeba tento kód odstraňovat. Pokud zařízení nefunguje správně, můžete se pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud se bude tento kód zobrazovat i nadále a zařízení nebude fungovat správně, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizovaný ovladač.


Kód 8

Pro tento kód chyby se může zobrazit několik různých chybových zpráv. Tento kód znamená, že zavaděč zařízení (DevLoader) nebyl nalezen. Například soubor .inf zařízení může odkazovat na neexistující nebo neplatný soubor.

Tento kód chyby znamená následující chybové situace:

 • Systémový zavaděč zařízení DevLoader je součástí ovladače Vmm32.vxd a obvykle začíná znakem hvězdička (*). Pokud je zavaděč zařízení systémový zavaděč DevLoader, zobrazí se následující text:
  Toto zařízení nefunguje správně, protože systém Windows nemůže načíst soubor <název>, který načítá ovladače zařízení.

  Tyto potíže odstraníte spuštěním instalace systému Windows pomocí disku CD-ROM.
  , kde <název> je název systémového zavaděče zařízení DevLoader, který nebyl nalezen.

  Tlačítko řešení: Žádné
 • Pokud se nejedná o systémový zavaděč zařízení DevLoader a zavaděč DevLoader nelze najít (chybí daný soubor), zobrazí se následující text:
  Toto zařízení nefunguje správně, protože systém Windows nemůže najít soubor <název>, který načítá ovladače zařízení. (Kód 8)

  Pro odstranění těchto potíží přeinstalujte ovladač klepnutím na tlačítko Přeinstalovat ovladač.
  , kde <název> je název zavaděče DevLoader, který nelze najít.

  Tlačítko řešení: Přeinstalovat ovladač
 • Pokud se nejedná o systémový zavaděč zařízení DevLoader a je možné jej najít na disku (soubor existuje), zobrazí se následující text:
  Toto zařízení nefunguje správně, protože soubor <název>, který načítá ovladače tohoto zařízení, je chybný. (Kód 8)

  Pro odstranění těchto potíží aktualizujte ovladač klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.
  , kde <název> je název zavaděče DevLoader.

  Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač
 • Pokud je položka DevLoader klíč podregistru pro software pro toto zařízení a pokud tato položka schází nebo obsahuje prázdný řetězec, zobrazí se následující text:
  Selhání zařízení: Zkuste změnit ovladač tohoto zařízení. Pokud toto řešení nefunguje, pokuste se další informace nalézt v dokumentaci k zařízení. (Kód 8)
  Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač
Ve většině případů je řešením přeinstalace nebo aktualizace ovladače. Dále se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud bude i nadále docházet k chybě, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizovaný ovladač.

Jestliže je chybný zavaděč zařízení DevLoader systémový zavaděč DevLoader, je nutné přeinstalovat systém Windows, protože tento ovladač je integrovaný do souboru Vmm32.vxd.


Kód 9

Pro tento kód chyby se mohou zobrazit různé chybové zprávy v závislosti na tom, zda je zařízení rozpoznáváno systémem BIOS či rozhraním ACPI. Pokud je rozpoznáváno systémem BIOS či rozhraním ACPI, zobrazí se následující text:
Toto zařízení nefunguje správně, protože systém BIOS počítače hlásí chybně prostředky zařízení. (Kód 9)

Obraťte se na výrobce počítače se žádostí o aktualizaci systému BIOS.

Tlačítko řešení: Žádné

Pokud není zařízení rozpoznáváno systémem BIOS či rozhraním ACPI (například přídavný adaptér nebo zařízení zasunuté do počítače), zobrazí se následující text:
Toto zařízení nefunguje správně, protože systém BIOS zařízení hlásí chybně jeho prostředky. (Kód 9)

Obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizaci systému BIOS.

Tlačítko řešení: Žádné

Tento kód znamená, že informace zařízení v registru jsou neplatné.

Pokuste se tuto chybu odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud bude i nadále docházet k chybě, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o správné nastavení registru a aktualizovaný ovladač.


Kód 10

Pokud zařízení obsahuje ve svém klíči registru hodnotu "FailReasonString", je tento řetězec zobrazený jako chybová zpráva. Ovladač nebo rozpoznávací modul zde vkládá tento řetězec z registru. Pokud klíč podregistru pro hardware řetězec "FailReasonString" neobsahuje, zobrazí se následující obecná chybová zpráva:
Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje správně, případně nemá nainstalovány všechny ovladače. (Kód 10)

Zkuste inovovat ovladače zařízení.

Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Přesvědčte se, zda je zařízení správně připojeno k počítači. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely úplně zasunuté do konektorů a zda jsou všechny adaptéry správně vložené do patic. Postupujte podle doporučených pokynů a aktualizujte ovladač zařízení, případně se pokuste tuto chybu odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 11

Systém Windows přestal při pokusu o spuštění tohoto zařízení odpovídat, a proto se již o spuštění zařízení pokoušet nebude. (Kód 11)

Další informace o funkci Automatické přeskočení zavádění ovladačů naleznete v nápovědě k systému Windows.

Zkuste inovovat ovladače zařízení.


Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tuto chybu odstraníte pomocí funkce Automatické přeskočení zavádění ovladačů z nástroje Systémové informace. Pokud potíže potrvají, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizaci ovladače.


Kód 12

Zařízení nemůže najít žádné volné prostředky <typ>. (Kód 12)

Pokud chcete používat toto zařízení, musíte zakázat jiné zařízení, které používá požadované prostředky. Spusťte Poradce při odstraňování potíží s hardwarem a postupujte podle jeho pokynů.


, kde <typ> je typ prostředku (IRQ, DMA, Paměť nebo Adresa I/O).

Tlačítko řešení: Poradce při odstraňování potíží s hardwarem

Tento kód znamená, že selhal arbitr některého z prostředků. K tomu může dojít, pokud je zařízení konfigurovatelné softwarově a k dispozici nemá nějaký prostředek (nebo je systém všechny již vyčerpal). Například mohou být používány všechny kanály přerušení nebo zařízení požaduje prostředek používaný jiným zařízením, které jej neuvolní.

Potíže odstraníte podle pokynů Poradce při odstraňování potíží s hardwarem. Dále naleznete další informace v tématu "Odstraňování potíží s kolizemi hardwaru" v nápovědě k systému Windows a v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

ID článku: 133240
NÁZEV: Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízeníKód 13

Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje správně, případně nemá nainstalovány všechny ovladače. (Kód 13)

Po klepnutí na tlačítko Rozpoznat hardware se systém Windows pokusí zjistit, jestli je zařízení přítomné.


Tlačítko řešení: Rozpoznat hardware

Tento kód znamená, že ovladač zařízení nenalezl samotné zařízení.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení, případně se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 14

Dokud nerestartujete počítač, nemůže toto zařízení pracovat správně. (Kód 14)

Pro restartování počítače klepněte na tlačítko Restartovat počítač.


Tlačítko řešení: Restartovat počítač

Pro odstranění této chyby ukončete systém Windows, vypněte počítač a poté jej znovu zapněte.


Kód 15

Toto zařízení způsobuje konflikt prostředků. (Kód 15)

Potíže odstraníte podle pokynů Poradce při odstraňování potíží s hardwarem.


Tlačítko řešení: Poradce při odstraňování potíží s hardwarem

Tento kód znamená, že prostředky zařízení kolidují s prostředky jiného zařízení, pravděpodobně z důvodu opakovaného rozpoznávání.

Potíže odstraníte podle pokynů Poradce při odstraňování potíží s hardwarem. Dále naleznete další informace v tématu "Odstraňování potíží s kolizemi hardwaru" v nápovědě k systému Windows a v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 133240
NÁZEV: Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízeníKód 16

Systému Windows se nepodařilo rozpoznat všechny prostředky používané zařízením. (Kód 16)

Pro určení dalších prostředků zařízení klepněte na kartu Prostředky a doplňte chybějící nastavení. Požadované nastavení naleznete v dokumentaci k zařízení.


Tlačítko řešení: Žádné

Tento kód znamená, že zařízení nebylo úplně rozpoznáno. Není-li zařízení úplně rozpoznáno, nemusí být zaznamenány všechny jeho prostředky.

Pro odstranění těchto potíží klepněte na kartu Prostředky ve Správci zařízení a ručně zadejte chybějící nastavení.


Kód 17

Informační soubor ovladače <název> určuje podřízenému zařízení použít prostředek, který nadřazené zařízení nemá nebo nezná. (Kód 17)

Tyto potíže odstraníte aktualizací ovladače klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.


, kde <název> je soubor .inf zařízení.

Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tento kód znamená, že tento hardware je vícefunkční zařízení a jeho soubor .inf poskytuje neplatné informace o přidělení prostředků jeho podřízeným zařízením.

Potíže můžete odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud bude i nadále docházet k chybě, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizovaný soubor .inf.


Kód 18

Ovladač tohoto zařízení je nutné přeinstalovat. (Kód 18)

Pro přeinstalaci ovladače zařízení klepněte na tlačítko Přeinstalovat ovladač.


Tlačítko řešení: Přeinstalovat ovladač

Tento kód znamená, že došlo k chybě a je nutné přeinstalovat zařízení.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení. Pokud takto potíže neodstraníte, můžete se pokusit odebrat zařízení ze Správce zařízení a poté je přidat spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.Kód 19

Registr je pravděpodobně poškozený. (Kód 19)

Registr zkontrolujete klepnutím na tlačítko Zkontrolovat registr. Pokud je registr poškozený, systém Windows restartuje počítač a vrátí se k předchozí platné kopii registru.


Tlačítko řešení: Zkontrolovat registr

Tento kód znamená, že registr vrátil neznámý výsledek.

Pro odstranění potíží použijte doporučené řešení, které spustí program Scanreg.exe. Pokud takto potíže neodstraníte, zadejte na příkazovém řádku příkaz "scanreg /restore" (bez uvozovek). Dále se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 20

Systému Windows se nepodařilo načíst jeden z ovladačů tohoto zařízení. (Kód 20)

Tyto potíže odstraníte aktualizací ovladače klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.


Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač

Tento kód znamená, že zavaděč ovladačů VxD Loader (Vxdldr) vrátil neznámý výsledek. Například mohlo dojít k neshodě verzí ovladače a operačního systému.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení. Pokud takto potíže neodstraníte, můžete se pokusit odebrat zařízení ze Správce zařízení a poté je přidat spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 21

Systém Windows odebírá toto zařízení. (Kód 21)

Zavřete tento dialog a poté počkejte několik sekund. Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.


Tlačítko řešení: Restartovat počítač

Tento kód znamená, že zařízení má potíže, které je pravděpodobně možné odstranit restartováním počítače.

Pro odstranění této chyby ukončete systém Windows, vypněte počítač a poté jej znovu zapněte.


Kód 22

Text zobrazený pro tento kód chyby se liší v závislosti na situaci.
 • Pokud je toto zařízení zakázané, protože jste je zakázali ve Správci zařízení, zobrazí se následující text:
  Zařízení je zakázané. (Kód 22)

  Zařízení povolte klepnutím na tlačítko Povolit zařízení.
  Tlačítko řešení: Povolit zařízení
 • Pokud není zařízení spuštěné, zobrazí se následující text:
  Zařízení není spuštěné. (Kód 22)

  Klepnutím na tlačítko Spustit zařízení spusťte zařízení.

  Tlačítko řešení: Spustit zařízení
 • Pokud je zařízení zakázané ovladačem nebo programem, zobrazí se následující text:
  Zařízení je zakázané. (Kód 22)

  Toto zařízení nelze povolit, protože bylo zakázané ovladačem pro systém Windows.
  Tlačítko řešení: Žádné
Tento kód znamená, že zařízení je zakázané nebo nebylo spuštěno.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení, ve třetím z uvedených případů se můžete pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud potíže potrvají, zkuste čistým spuštěním počítače vyloučit možnost kolize softwaru. Pokud potíže potrvají dále, obraťte se na výrobce zařízení.


Kód 23

Text zobrazený pro tento kód chyby se liší v závislosti na situaci.
 • Pokud je toto zařízení sekundární grafická karta a primární karta byla nalezena, zobrazí se následující text:
  Tato grafická karta funguje správně. (Kód 23)

  Potíže způsobuje primární grafická karta. Vlastnosti primární karty zobrazíte klepnutím na tlačítko Vlastnosti.
  Tlačítko řešení: Vlastnosti
 • Pokud je toto zařízení sekundární grafická karta a primární karta nebyla nalezena, zobrazí se následující text:
  Tato grafická karta funguje správně. (Kód 23)

  Potíže způsobuje primární grafická karta. Odstraňte potíže primární karty a poté bude tato karta fungovat správně.
  Tlačítko řešení: Žádné
 • Pokud toto zařízení není grafická karta, zobrazí se následující text:
  Zavaděče tohoto zařízení nemohou načíst požadované ovladače. (Kód 23)

  Aktualizujte ovladače klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač.
  Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač
Tento kód znamená, že zavaděč zařízení zpozdil spuštění zařízení a poté neinformoval systém Windows, že zařízení je připravené ke spuštění.

Pro odstranění těchto potíží ověřte nastavení primární grafické karty na panelu Obrazovka. Zkuste odebrat primární i sekundární grafickou kartu ze Správce zařízení a poté restartovat, aby se systém Windows pokusil tato zařízení nově rozpoznat. Ověřte, zda jsou ovladače aktuální a zda jsou správně nainstalované.

Pro zařízení jiná než grafické karty potíže odstraňte použitím doporučeného řešení. Pokud to není možné, můžete se pokusit potíže odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.


Kód 24

Text zobrazený pro tento kód chyby se liší v závislosti na typu zařízení (starší typ nebo Plug and Play).
 • Pokud je toto zařízení starší typ, zobrazí se následující text:
  Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje správně, případně nemá nainstalovány všechny ovladače. (Kód 24)

  Po klepnutí na tlačítko Rozpoznat hardware se systém Windows pokusí zjistit, jestli je zařízení přítomné.
  Tlačítko řešení: Rozpoznat hardware
 • Pokud je toto zařízení typu Plug and Play, zobrazí se následující text:
  Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje správně, případně nemá nainstalovány všechny ovladače. (Kód 24)

  Zkuste inovovat ovladače zařízení.
  Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač
Tento kód znamená, že zařízení nebylo nalezeno (například není přítomné v systému nebo nefunguje správně).

Pro odstranění těchto potíží postupujte podle doporučených pokynů. Pokud takto potíže neodstraníte, přesvědčte se, zda je zařízení správně připojeno k počítači. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely úplně zasunuté do konektorů a zda jsou všechny adaptéry správně vložené do patic.


Kód 25

Systém Windows toto zařízení dosud nastavuje. (Kód 25)

Pro dokončení nastavení restartujte počítač klepnutím na tlačítko Restartovat počítač.


Tlačítko řešení: Restartovat počítač

K těmto potížím obvykle dochází pouze po prvním a případně druhém spuštění počítače po instalaci systému Windows. Pokud tedy dojde k těmto potížím, je pravděpodobně příčinou neúplná instalace.

Pro odstranění těchto potíží postupujte podle doporučených pokynů. Pokud restartování počítače potíže neodstraní, může být nutné přeinstalovat systém Windows.


Kód 26

Systém Windows toto zařízení dosud nastavuje. (Kód 26)

Pro dokončení nastavení restartujte počítač klepnutím na tlačítko Restartovat počítač.


Tlačítko řešení: Restartovat počítač

Tento kód znamená, že zařízení nebylo načteno. Příčinou potíží může být ovladač zařízení nebo nebyly nainstalovány všechny ovladače.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení. Pokud takto potíže neodstraníte, můžete se pokusit odebrat zařízení ze Správce zařízení a poté je přidat spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud potíže potrvají, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizaci ovladače nebo se ji pokuste nalézt v knihovně Microsoft Software Library.


Kód 27

Systém Windows nemůže určit prostředky pro toto zařízení. (Kód 27)

Klepněte na kartu Prostředky a poté pro prostředky používané tímto zařízením zvolte základní konfiguraci. Prostředky požadované zařízením naleznete v jeho dokumentaci.


Tlačítko řešení: Žádné

Tento kód znamená, že část registru popisující možné prostředky zařízení neobsahuje platné položky. Zařízení je například označené jako konfigurovatelné, ale konfigurační informace v souboru .inf jsou nastavené jako neměnné.

Potíže můžete odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud bude i nadále docházet k chybě, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizovaný ovladač nebo další odbornou pomoc.


Kód 28

Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalované. (Kód 28).

Pro přeinstalaci ovladače zařízení klepněte na tlačítko Přeinstalovat ovladač.


Tlačítko řešení: Přeinstalovat ovladač

Tento kód znamená, že zařízení nebylo úplně nainstalované.

Potíže odstraňte použitím doporučeného řešení. Pokud takto potíže neodstraníte, můžete se pokusit odebrat zařízení ze Správce zařízení a poté je přidat spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud potíže potrvají, bude nutné získat aktualizované ovladače.


Kód 29

Toto zařízení je zakázané, protože jeho systém BIOS mu nepřidělil žádné prostředky. (Kód 29)

Zařízení musíte povolit v systému BIOS. Další informace naleznete v dokumentaci k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače se žádostí o aktualizaci systému BIOS.


Tlačítko řešení: Žádné

Tento kód znamená, že zařízení bylo zakázané, protože nefungovalo správně a nebylo možné je na správné fungování nastavit. K této chybě může také dojít v případě, že zařízení bylo úmyslně zakázané v systému BIOS počítače.

Tyto potíže se můžete pokusit odstranit povolením či zakázáním zařízení v nastavení v paměti CMOS počítače. Systém takové nastavení změnit nemůže. Obraťte se na výrobce počítače se žádostí o pomoc při změně nastavení v paměti CMOS.


Kód 30

Toto zařízení používá prostředek požadavku přerušení (IRQ) používaný jiným zařízením. Musíte změnit kolidující nastavení nebo odebrat ovladač pro reálný režim způsobující konflikt. (Kód 30)


Tlačítko řešení: Žádné

Tento kód znamená, že kanál přerušení IRQ nelze sdílet. K tomu může dojít, pokud řadič SCSI na sběrnici PCI/EISA sdílí kanál IRQ, který je také používaný ovladačem pro reálný režim, který nemůže systém Windows změnit.

Pro odstranění těchto potíží odeberte ovladač pro reálný režim, který používá stejný kanál IRQ jako zařízení. Tento ovladač je pravděpodobně načítaný v souboru Config.sys nebo Autoexec.bat.


Kód 31 (nový v systému Windows 98)

Toto zařízení nefunguje správně, protože zařízení <zařízení> nefunguje správně. (Kód 31)

Pro zobrazení vlastností zařízení <zařízení> a příčin, proč nefunguje, klepněte na tlačítko Vlastnosti.


, kde <zařízení> je závislé zařízení, které musí být opraveno, aby mohlo toto zařízení fungovat správně.

Tlačítko řešení: Vlastnosti

K těmto potížím dochází, když je správná funkce zařízení závislá na jiném zařízení. Mezi tato zařízení nepatří zařízení rozpoznávaná nadřízeným zařízením.

Tlačítko Vlastnosti zobrazí vlastnosti daného jiného zařízení. Je velmi pravděpodobné, že toto jiné zařízení bude také mít přiřazený jeden z kódů chyby Správce zařízení. Postupujte podle všech doporučených řešení. Pokud takto potíže neodstraníte, můžete se pokusit odebrat obě zařízení ze Správce zařízení a poté je přidat spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely. Pokud potíže potrvají, obraťte se na výrobce zařízení se žádostí o aktualizované ovladače.


Kód 32 (nový v systému Windows 98)

Systém Windows nemůže nainstalovat ovladače zařízení, protože nemůže získat přístup k jednotce nebo umístění v síti, které obsahuje instalační soubory. (Kód 32)

Pro odstranění těchto potíží restartujte počítač klepnutím na tlačítko Restartovat počítač. Pokud takto potíže neodstraníte, zkopírujte všechny soubory na místní pevný disk a spusťte z něj instalační program.


Tlačítko řešení: Restartovat počítač

Tento kód znamená, že instalační disk nebo disk CD-ROM nebyl k dispozici pro instalaci ovladačů. Například nebyla k dispozici jednotka CD-ROM nebo síťové připojení. K této chybě obvykle dochází při prvním nebo druhém restartování při instalaci po zkopírování všech souborů.

Pro odstranění těchto potíží nejprve restartujte počítač. Pokud takto potíže neodstraníte, pokuste se určit, proč nebyl instalační disk nebo disk CD-ROM k dispozici. Tato zařízení obvykle také mívají přiřazené kódy Správce zařízení. Odstraněním zjištěných potíží získejte znovu přístup k instalačnímu disku nebo disku CD-ROM a poté se pokuste odstranit tento konflikt.Kód 33 (nový v systému Windows 98)

Text chybové zprávy závisí na konkrétním ovladači nebo rozpoznávacím modulu. Pokud ovladač neposkytne informace obsahující příčinu chyby, zobrazí se následující zpráva:
Toto zařízení neodpovídá svému ovladači. (Kód 33)

Další informace vám poskytne dodavatel.


Tlačítko řešení: ŽádnéTento kód se obvykle zobrazuje při chybě hardwaru.

Jak odstraňovat kódy chyb

Další informace jak odstraňovat kódy chyb naleznete v tématu "Poradce při odstraňování potíží s konflikty hardwaru" v nápovědě pro systém Windows a v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
Pro zobrazení tématu "Poradce při odstraňování potíží s konflikty hardwaru" v nápovědě pro systém Windows" klepněte na tlačítko Start , dále klepněte na položku Nápověda , zapište název poradce při odstraňování potíží s konflikty hardwaru na kartě Hledat , stiskněte klávesu ENTER a poté poklepejte na téma Poradce při odstraňování potíží s konflikty hardwaru v nápovědě.

Vlastnosti

ID článku: 125174 - Poslední aktualizace: 18. října 2007 - Revize: 3.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Klíčová slova: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbwinme KB125174
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com