พารามิเตอร์การกำหนดค่า TCP/IP และ NetBT พารามิเตอร์สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 120642 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314053.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใช้งานชุดโปรแกรมโพรโทคอล TCP/IP สำหรับ Windows NT 3.5 x และ 4.0 อ่านข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดจากรีจิสทรี ข้อมูลนี้ถูกเขียนไปยังรีจิสทรี โดยเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม'เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง บางส่วนของข้อมูลนี้จะยังให้บริการไคลเอ็นต์แบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) ถ้ามีการเปิดใช้

การอ้างอิงนี้กำหนดพารามิเตอร์ของรีจิสทรีที่ใช้ในการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมโพรโทคอล Tcpip.sys ซึ่งใช้โพรโทคอล TCP/IP เครือข่ายมาตรฐานทั้งหมด

ใช้งานของชุดโปรโตคอควรทำอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มากที่สุดในการใช้เฉพาะรายละเอียดของการกำหนดค่าที่รวบรวม โดยเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม'และ DHCP ค่าเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับทั้งหมดจัดโครงแบบด้านอื่น ๆ ของโพรโทคอลได้ถูกเข้ารหัสเป็นโปรแกรมควบคุม

อาจมีบางสถานการณ์ unusual ในการติดตั้งลูกค้าที่เป็นที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเริ่มต้น การจัดการกรณีดังกล่าว พารามิเตอร์ของรีจิสทรีที่ไม่จำเป็นคุณสามารถสร้างการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของส่วนประกอบบางอย่างของโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอลข้อควรระวังกำลังใช้งานของ Windows NT TCP/IP มากการปรับค่า self การปรับปรุงพารามิเตอร์ของรีจิสทรีโดยไม่ต้องการศึกษาระวังอาจมีผลมากต่อประสิทธิภาพของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เหล่านี้ ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. จากทรีย่อย HKEY_LOCAL_MACHINE ไปคีย์ต่อไปนี้:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. เพิ่มค่าคีย์ตามที่อธิบายไว้ในรายการด้านล่างที่เหมาะสม โดยการคลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู การพิมพ์ค่า และจากนั้น ใช้นั้นชนิดข้อมูล:กล่องกาเครื่องหมายเพื่อกำหนดชนิดของมูลค่า
 4. คลิกตกลง.
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 6. รีคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้
พารามิเตอร์ TCP/IP ทั้งหมดเป็นค่ารีจิสทรีที่อยู่ภายใต้คีย์ย่อยอื่นที่สองของอย่างใดอย่างหนึ่ง
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

Tcpip\Parameters
ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip
โดย:ชื่อการ์ดเชื่อมต่ออ้างอิงถึงคีย์ย่อยของอะแดปเตอร์ของเครือข่ายที่ TCP/IP ถูกผูกไว้กับ เช่น Lance01 ค่าที่อยู่ภายใต้ key(s) ที่ latter ได้เฉพาะกับอะแดปเตอร์แต่ละ มีการระบุพารามิเตอร์ที่อาจมีและ/ทั้งอาจ หรืออาจไม่มีอยู่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบ/อะแด็ปเตอร์เป็น DHCP ที่มีการตั้งค่าคอนฟิก DHCP และค่าที่จัดโครงแบบ statically หรือคงแทนที่ค่า การเริ่มระบบใหม่ของระบบไม่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์เหล่านี้จะมีผลใด ๆ

สิ่งสำคัญเอกสารประกอบของ Windows NT Kit ทรัพยากรของ 3.5 ถูกไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้องจากเวอร์ชัน 3.1 และแสดงจำนวนพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องในการรีจิสทรี TCP/IP พารามิเตอร์ระบุไว้ในเอกสารนี้ควรใช้ในตำแหน่งของตนเอง สแต็ค TCP/IP 3.5 Windows NT ถูก rewrite ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจำนวนของพารามิเตอร์ที่เก่าจะไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์มาตรฐานที่จัดโครงแบบโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น ด้วยเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม'ในระหว่างการติดตั้งคอมโพเนนต์ TCP/IP ดังกล่าวอาจถูกปรับเปลี่ยน โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)

DatabasePath
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_EXPAND_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ Windows NT พาธไฟล์
เริ่มต้น: %SystemRoot%\system32\drivers\etc
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุเส้นทางไปยังแฟ้มฐานข้อมูลของอินเทอร์เน็ตที่มาตรฐาน(เครือโฮสต์ LMHOSTS ข่าย โพรโทคอล) ซึ่งจะถูกใช้ โดยอินเทอร์เฟซ Windows Sockets
ForwardBroadcasts
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: ส่งต่อข้อความของการเผยแพร่ไม่สนับสนุน พารามิเตอร์นี้ถูกละเว้น
UseZeroBroadcast
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip
หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: ถ้ามีการตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 (True), แล้ว IP ใช้เผยแพร่ศูนย์ (0.0.0.0) แทนการเผยแพร่แฟ้ม (255.255.255.255) ระบบส่วนใหญ่ใช้เผยแพร่ตการ แต่บางระบบที่ได้รับจาก BSD implementations ใช้เผยแพร่ศูนย์ ระบบที่ใช้เผยแพร่ที่แตกต่างกันจะ interoperate ไม่ดีบนเครือข่ายเดียวกัน

พารามิเตอร์ไม่จำเป็นที่จัดโครงแบบโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

พารามิเตอร์เหล่านี้โดยปกติจะไม่มีอยู่ในรีจิสทรี ดังกล่าวอาจถูกสร้างในการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอล TCP/IP

ArpAlwaysSourceRoute (ใหม่ใน NT 3.51)
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0,1 (False หรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 จะบังคับให้ใช้ TCP/IP เพื่อส่งการสอบถาม ARP กับแหล่งข้อมูลเส้นทางในการเปิดใช้งานบนวงนอกเฉลยเครือข่าย โดยค่าเริ่มต้น กองซ้อนส่ง ARP แบบสอบถาม โดยไม่มีแหล่งการเวียนส่งก่อนและลองใหม่กับแหล่งข้อมูลเส้นทางในการเปิดใช้งานถ้าได้รับการตอบสนองไม่
ArpUseEtherSNAP
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0,1 (False หรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 จะบังคับใช้ TCP/IP เพื่อส่งแพคเก็ตอีเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเข้ารหัสแนป 802.3 โดยค่าเริ่มต้น กองซ้อนส่งแพ็คเก็ตในอีเทอร์เน็ต DIX รูปแบบ It will always receive both formats.
DefaultTOS
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 255
Default: 0
Description: Specifies the default Type Of Service (TOS) value set in the header of outgoing IP packets. See RFC 791 for a definition of the values.

Note that DefaultTOS is not available in Windows 2000 and later.
DefaultTTL
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number of
seconds/hops
Valid Range: 1-255
Default: 32 for Windows NT version 3.51
Default: 128 for Windows NT version 4.0
Description: Specifies the default Time To Live (TTL) value set in the header of outgoing IP packets. The TTL determines the maximum amount of time an IP packet may live in the network without reaching its destination. It is effectively a limit on the number of routers an IP packet may pass through before being discarded.
EnableDeadGWDetect
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 1 (True)
Description: Setting this parameter to 1 causes TCP to perform Dead Gateway Detection. With this feature enabled, TCP will ask IP to change to a backup gateway if it retransmits a segment several times without receiving a response. Backup gateways may be defined in the Advanced section of the TCP/IP configuration dialog in the Network Control Panel.
EnablePMTUBHDetect
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 0 (False)
ทำให้คำอธิบาย: ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 (True) เกิด TCP เพื่อลองตรวจหาเราเตอร์ "สีดำรู" ในขณะทำการค้นพบ MTU ของเส้นทาง เราเตอร์ "สีดำรู" ไม่ได้เกิดข้อความ ICMP ปลายทาง Unreachable เมื่อมีความจำเป็น fragment เดตาแกรม IP ที่ มีการตั้งค่าบิตของส่วนที่ไม่ต้อง tcp ขึ้นอยู่กับการรับข้อความเหล่านี้เพื่อทำการค้นพบ MTU ของเส้นทาง มีคุณลักษณะนี้เปิดใช้งาน TCP จะลองส่งเซ็กเมนต์ โดยไม่มีบิตส่วนที่ไม่ต้องการเซ็ตอัพถ้า retransmissions หลายของเซ็กเมนต์ไป unacknowledged ถ้ามีการตอบเซ็กเมนต์ได้รับผล MSS จะสามารถลดลง และบิตส่วนที่ไม่ถูกกำหนดในการส่งข้อมูลในอนาคตในการเชื่อมต่อ การเปิดใช้งานการตรวจหาดำเราเพิ่ม retransmissions ที่ดำเนินการสำหรับเซ็กเมนต์ที่กำหนดจำนวนสูงสุด
EnablePMTUDiscovery
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0,1 (False, True)
ค่าเริ่มต้น: 1 (True)
คำอธิบาย: กำหนดพารามิเตอร์นี้สาเหตุ (True) 1 TCP เพื่อพยายามค้นหาหน่วยการส่งข้อมูลสูงสุด (MTU หรือขนาดแพ็คเก็ตที่มากที่สุด) ผ่านเส้นทางไปยังโฮสต์ระยะไกล โดย discovering MTU ของเส้นทาง และการจำกัด TCP segments ขนาดนี้ TCP สามารถกำจัดการกระจายตัวของการที่เราเตอร์รวมทั้งเส้นทางที่เชื่อมต่อเครือข่าย ด้วย MTUs ที่แตกต่างกัน การกระจายตัวของ TCP ที่มีผลกับมาก congestion อัตราความเร็วและเครือข่าย การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 0 ทำให้ MTU 576 ไบต์ที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ไม่ได้กับเครื่องบนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่
ForwardBufferMemory
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - จำนวนไบต์
ช่วงที่ใช้ได้::เครือข่าย MTU-บางที่เหมาะสม
ค่าที่น้อยกว่า 0xFFFFFFFF

ค่าเริ่มต้น: 74240 เพียง (พอสำหรับไบต์ 1480 fifty
แพคเก็ต การปัดเศษคูณของ 256)
คำอธิบาย: จำนวนหน่วยความจำพารามิเตอร์นี้กำหนด IP จัดสรรในการเก็บข้อมูลของแพคเก็ตใช้ในคิวของแพคเก็ตใช้เราเตอร์ เมื่อมีเติมเนื้อที่บัฟเฟอร์นี้ เราเตอร์เริ่มต้น discarding แพ็คเก็ตที่สุ่มจากคิวของ แพคเก็ตบัฟเฟอร์ข้อมูลคิวกำลัง 256 ไบต์ในความยาว เพื่อให้ค่าของพารามิเตอร์นี้ควรจะหลายของ 256 บัฟเฟอร์หลายอยู่เชนร่วมกันสำหรับการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหัวของ IP สำหรับแพคเก็ตถูกเก็บแยกต่างหาก พารามิเตอร์นี้ถูกละเว้น และบัฟเฟอร์ไม่ถูกปันส่วนถ้า IP เราเตอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน
IGMPLevel
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 0,1,2
เริ่มต้น: 2
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดต้องใดระบบสนับสนุน IP multicasting และมีส่วนร่วมในโพรโทคอการจัดการกลุ่มอินเทอร์เน็ต ระดับ 0 ระบบให้มีการสนับสนุนแบบหลายผู้รับ ระดับ 1 ระบบอาจส่งเท่า IP แพ็คเก็ตแบบหลายผู้รับได้ ระดับ 2 ระบบอาจส่ง IP แพ็คเก็ตแบบหลายผู้รับ และเข้าร่วมในการ IGMP การรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับทั้งหมดได้
KeepAliveInterval
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 1000 (หนึ่งวินาที)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดช่วง separating retransmissions alive ที่เก็บไว้จนกว่าจะได้รับการตอบสนอง เมื่อมีการตอบสนอง รับ หน่วงจนกว่าจะเก็บไว้ถัดไปที่ส่งผ่าน alive อีกครั้งได้ถูกควบคุม โดยค่าของ KeepAliveTime จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหลังจากที่จำนวน retransmissions ที่ระบุ โดย TcpMaxDataRetransmissions มี gone unanswered
KeepAliveTime
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 7,200,000 (สองชั่วโมง)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์การควบคุมความถี่ TCP พยายามตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานยังคงยังส่งแพคเก็ต alive เก็บไว้ หากระบบระยะไกลจะยังคงสามารถเข้าถึง และทำงาน มันจะยอมรับส่งข้อมูล alive ในการเก็บไว้ เก็บไว้ที่ไม่มีส่งแพคเก็ต alive โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้อาจถูกเปิดใช้ในการเชื่อมต่อ โดยโปรแกรมประยุกต์
mtu
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: หมายเลข REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 68-MTU ของเครือข่ายที่ขีดเส้นใต้
เริ่มต้น: 0xFFFFFFFF
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้แทนค่าเริ่มต้นสูงสุดส่งต่อหน่วย (MTU) สำหรับอินเทอร์เฟซของเครือข่าย MTU คือ ขนาดแพ็คเก็ตสูงสุดเป็นไบต์ที่ขนส่งจะส่งผ่านเครือข่ายที่ขีดเส้นใต้ ขนาดรวมทั้งส่วนหัวสำหรับการส่งข้อมูล โปรดสังเกตว่า เดตาแกรมมี IP อาจขยายแพคเก็ตหลาย ค่าที่มากกว่าค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายที่อยู่ภายใต้นี้จะมีผลต่อการขนส่งที่ใช้เริ่มต้น MTU เครือข่าย ค่าที่น้อยกว่า 68 นี้จะมีผลต่อ tranport ใช้ MTU ของ 68
NumForwardPackets
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: หมายเลข REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 1-ค่าบางอย่างเหมาะสม
น้อยกว่า 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: 50
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดหมายเลขของส่วนหัวแพคเก็ต IP ปันส่วนสำหรับคิวแพคเก็ตใช้เราเตอร์ เมื่อหัวข้อทั้งหมดใช้ เราเตอร์จะเริ่มต้นเพื่อยกเลิกการส่งข้อมูลที่สุ่มจากคิว ค่านี้ควรจะน้อยใหญ่ค่า ForwardBufferMemory หาร ด้วยข้อมูลขนาดสูงสุดของ IP ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ It should be no larger than the ForwardBufferMemory value divided by 256, since at least 256 bytes of forward buffer memory are used for each packet. The optimal number of forward packets for a given ForwardBufferMemory size depends on the type of traffic carried on the network and will be somewhere in between these two values. This parameter is ignored and no headers are allocated if the router is not enabled.
TcpMaxConnectRetransmissions
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 0xFFFFFFFF
Default: 3 (in Windows NT)
Default: 2 (in Windows 2000)
Description: This parameter determines the number of times TCP will retransmit a connect request (SYN) before aborting the attempt. The retransmission timeout is doubled with each successive retransmission in a given connect attempt. The initial timeout value is three seconds.
TcpMaxDataRetransmissions
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 0xFFFFFFFF
Default: 5
Description: This parameter controls the number of times TCP will retransmit an individual data segment (non connect segment) before aborting the connection. The retransmission timeout is doubled with each successive retransmission on a connection. It is reset when responses resume. The base timeout value is dynamically determined by the measured round-trip time on the connection.
TcpNumConnections
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 0xfffffe
Default: 0xfffffe
Description: This parameter limits the maximum number of connections that TCP may have open simultaneously.
TcpTimedWaitDelay (new in Windows NT versions 3.51 SP5 and later)
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Time in seconds
Valid Range: 30-300 (decimal)
Default: 0xF0 (240 decimal)
Description: This parameter determines the length of time that a connection will stay in the TIME_WAIT state when being closed. While a connection is in the TIME_WAIT state, the socket pair cannot be re- used. This is also known as the "2MSL" state, as by RFC the value should be twice the maximum segment lifetime on the network. See RFC793 for further details.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: This parameter determines whether TCP uses the RFC 1122 specification for urgent data or the mode used by BSD- derived systems. The two mechanisms interpret the urgent pointer in the TCP header and the length of the urgent data differently. They are not interoperable. Windows NT defaults to BSD mode.
TcpWindowSize
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - จำนวนไบต์
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFF
ค่าเริ่มต้น: การเล็กของ 0xFFFF
หรือ
(มีขนาดใหญ่ของครั้งที่สี่สูงสุด TCP ขนาดของข้อมูลบนเครือข่าย
หรือ
ปัด 8192 เศษขึ้นไปหลายคู่ของเครือข่ายขนาดข้อมูล TCP)
ค่าเริ่มต้นคือ 8760 สำหรับอีเทอร์เน็ต
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดจำนวนสูงสุด TCP ได้รับการเสนอ โดยระบบขนาดของหน้าต่าง หน้าต่าง receive ระบุจำนวนของไบต์ที่ผู้ส่งอาจส่งโดยไม่ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไป มีขนาดใหญ่ได้รับ windows จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านมีความละเอียดสูง (หน่วงเวลา * แบนด์วิดท์) เครือข่าย สำหรับการประสิทธิภาพสูงสุด หน้าต่าง receive ควรจะมีหลายคู่ของการ TCP สูงสุดหน้าต่างเซ็กเมนต์ขนาด (MSS)

พารามิเตอร์การจัดโครงแบบจากเครือข่ายเครื่องมือใน'แผงควบคุม'

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้าง และปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือเครือข่ายใน'แผงควบคุม'เป็นผลมาจากข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ใช้ ไม่ควรจะไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าในรีจิสทรีโดยตรง

DefaultGateway
คีย์::AdapterName\\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_MULTI_SZ - รายชื่อของจุดทศนิยม ip แอดเดรส
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุรายการ gateways จะใช้สำหรับเส้นทางกลุ่มข้อมูลไม่ destined สำหรับเครือข่ายย่อยที่ว่า คอมพิวเตอร์เชื่อมโดยตรงต่อไป และที่กระบวนการผลิตเฉพาะไม่มีอยู่ พารามิเตอร์นี้ หากมีค่าที่ถูกต้อง แทนพารามิเตอร์ DhcpDefaultGateway
โดเมน
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ชื่อโดเมน DNS
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ DNS ชื่อโดเมนของระบบ ซึ่งจะถูกใช้ โดยอินเทอร์เฟซ Windows Sockets
EnableDhcp
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: คำอธิบาย (เท็จ) ที่ 0: ถ้า par นี้
ameter มีการตั้งค่าเป็น 1 (True), แล้ว บริการไคลเอ็นต์ DHCP จะพยายามทำการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ IP แรกบนการ์ดเชื่อมต่อโดยใช้ DHCP
ชื่อโฮสต์
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: ชื่อมีผลบังคับใช้ DNS โฮสต์
ค่าเริ่มต้น: การ computername ของระบบ
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ DNS ชื่อโฮสต์ของระบบ ซึ่งจะถูกส่งคืน โดยคำสั่ง "ชื่อโฮสต์"
IPAddress
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_MULTI_SZ - รายชื่อของที่อยู่ IP ของจุดทศนิยม
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ IP อยู่ของอินเทอร์เฟซ IP เพื่อเป็นการผูกเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อ ถ้าอยู่ที่แรกในรายการเป็น 0.0.0.0 จากนั้นส่วนติดต่อหลักในการ์ดเชื่อมต่อจะถูกกำหนดค่าจาก DHCP ระบบกับอินเทอร์เฟซ IP มากกว่าหนึ่งสำหรับการ์ดเชื่อมต่อที่เรียกว่า "logically multihomed ต้องมีค่ามาสก์เครือข่ายย่อยที่ถูกต้องในพารามิเตอร์ SubnetMask สำหรับแต่ละที่อยู่ IP ที่ระบุในพารามิเตอร์นี้
IPEnableRouter
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: กำหนดพารามิเตอร์นี้สาเหตุ (True) 1 แพ็คเก็ต IP กระบวนการผลิตระหว่างเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ
NameServer
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - A กรอรายการ delimited ของจุดทศนิยม ip แอดเดรส
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
ค่าเริ่มต้น: ไม่ (ว่าง)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ DNS ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถ queried โดย Windows Sockets เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ
SearchList
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - Delimited รายการของส่วนต่อท้ายชื่อของโดเมน DNS
ช่วงต้อง: มีชุดของส่วนต่อถูกต้อง DNS โดเมนชื่อท้าย (พื้นที่ที่กำหนดเขต สำหรับ NT4 และรุ่นก่อนหน้านี้และใช้จุลภาคที่กำหนดเขตสำหรับ Win2000)
ช่วงต้อง: มีชุดของส่วนต่อถูกต้อง DNS โดเมนชื่อท้าย
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุรายการของส่วนต่อท้ายชื่อโดเมนจะผนวกเข้ากับชื่อที่จะสามารถแก้ไขโดยใช้ DNS ถ้าการแก้ปัญหาชื่อ unadorned ล้มเหลว โดยค่าเริ่มต้น ค่าของพารามิเตอร์โดเมนถูกผนวกเข้าเท่านั้น พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดย Windows Sockets เทอร์เฟซ
SubnetMask
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_MULTI_SZ - รายชื่อของจุดทศนิยม ip แอดเดรส
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ masks เครือข่ายย่อยที่จะใช้กับ IP อินเทอร์เฟซที่ถูกผูกไว้กับการ์ดเชื่อมต่อ ถ้ารูปแบบแรกในรายการเป็น 0.0.0.0 แล้วส่วนติดต่อหลักในการ์ดเชื่อมต่อจะถูกกำหนดค่าโดยใช้ DHCP ต้องมีค่ามาสก์เครือข่ายย่อยที่ถูกต้องในนี้พารามิเตอร์สำหรับแต่ละ ip แอดเดรสที่ระบุในพารามิเตอร์ IPAddress

พารามิเตอร์การจัดโครงแบบโดยใช้คำสั่ง Route.exe ใน Windows NT 3.51

ใน Windows NT 3.51 คำสั่ง route.exe เก็บเส้นทาง IP ปัจจุบันเป็นค่าภายใต้คีย์ Tcpip\Parameters\PersistentRoutes แต่ละกระบวนการผลิตถูกเก็บในสตริงที่ชื่อค่าเป็นรายการที่กำหนดเขตจุลภาคของฟอร์ม:
ปลายทาง ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์

ตัวอย่างเช่น ค่าแทนเส้นทางโฮสต์ไปยังปลายทาง 45.100.23.10 ผ่านเกตเวย์ 131.110.0.1 จะมีชื่อ:
45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

ชนิดของค่าเป็นแบบ REG_SZ ไม่มีข้อมูลค่า (สตริงที่ว่างเปล่า) เพิ่มและการลบค่าเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดโดยใช้คำสั่งกระบวนการผลิต ไม่ควรจะไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเหล่านั้นโดยตรง

พารามิเตอร์การจัดโครงไม่แบบ

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้าง และใช้ภายใน โดยคอมโพเนนต์ TCP/IP พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี พวกเขาจะแสดงรายการต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

DhcpDefaultGateway
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\ Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_MULTI_SZ - รายชื่อของจุดทศนิยม ip แอดเดรส
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุรายการ gateways เริ่มต้นที่จะใช้กับเส้นทางกลุ่มข้อมูลไม่ destined สำหรับเครือข่ายย่อยที่ว่า คอมพิวเตอร์เชื่อมโดยตรงต่อไป และที่กระบวนการผลิตเฉพาะไม่มีอยู่ บริการไคลเอ็นต์ DHCP เขียนพารามิเตอร์นี้ถ้ามีการเปิดใช้งาน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ ด้วย DefaultGateway ที่ถูกต้องค่าพารามิเตอร์
DhcpIPAddress
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address
Valid Range: Any valid IP address
Default: None
Description: This parameter specifies the DHCP-configured IP address for the interface. If the IPAddress parameter contains a first value other than 0.0.0.0, then that value will override this parameter.
DhcpNameServer
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_SZ - A space delimited list of dotted decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP address
Default: None
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ DNS ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถ queried โดย Windows Sockets เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ มีเขียน ด้วย DHCP ไคลเอ็นต์บริการ ถ้าเปิดใช้งาน ถ้าการ NameServer พารามิเตอร์มีค่าที่ถูกต้อง จากนั้นจะแทนที่พารามิเตอร์นี้
DhcpServer
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - จุดทศนิยม IP อยู่
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้อยู่ IP
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่รับ lease บน ip แอดเดรสใน DhcpIPAddress พารามิเตอร์
DhcpSubnetMask
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - จุดทศนิยม IP ซับเน็ตมาสก์
ช่วงต้อง: มีซับเน็ตมาสก์ที่ถูกต้องสำหรับอยู่ IP ที่กำหนดไว้
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุมาสก์เครือข่ายย่อยการรับการกำหนดค่า DHCP สำหรับอยู่ที่ระบุในพารามิเตอร์ DhcpIPAddress
IPInterfaceContext
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ค่าชนิด: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกเขียน โดยไดรเวอร์ TCP/IP สำหรับใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP
lease
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาเป็นวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อเก็บเวลาเป็นวินาทีที่ถูกต้องสำหรับ lease บนอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อนี้
LeaseObtainedTime
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาที่แบบเต็มในหน่วยวินาทีตั้งแต่เที่ยงคืนของ 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อเก็บเวลาที่รับ lease บนอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อนี้
LeaseTerminatesTime
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาที่แบบเต็มในหน่วยวินาทีตั้งแต่เที่ยงคืนของ 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อเก็บเวลา lease บนอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อนี้จะหมดอายุ
LLInterface
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - ชื่ออุปกรณ์ NT
ช่วงต้อง: ทางกฎหมาย NT ชื่ออุปกรณ์
เป็นค่าเริ่มต้น: สตริงที่ว่างเปล่า (ว่าง)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ในการโดยตรง IP การผูกโพรโทคอลชั้นการเชื่อมโยงอื่นนอกเหนือจากโมดูล ARP อยู่แล้วภายใน The value of the parameter is the name of the Windows NT device that IP should bind to. This parameter is in conjunction with the RAS component, for example.
T1
คีย์::ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_DWORD - Absolute time in seconds since midnight of 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter is used by the DHCP client service to store the time at which the service will first try to renew the lease on the IP address for the adapter by contacting the server that granted the lease.
T2
คีย์::AdapterName\Parameters\Tcpip

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าค่านี้อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_DWORD - Absolute time in seconds since midnight of 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter is used by the DHCP client service to store the time at which the service will try to renew the lease on the IP address for the adapter by broadcasting a renewal request. Time T2 should only be reached if the service has been unable to renew the lease with the original server for some reason.

NetBT

All of the NetBT parameters are registry values located under one of two different subkeys of
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Adapters\ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ
โดย:ชื่อการ์ดเชื่อมต่อrefers the subkey for a network adapter that NetBT is bound to, such as Lance01. Values under the latter key(s) are specific to each adapter. If the system is configured via DHCP, then a change in parameters will take effect if the command ipconfig /renew is issued in a command shell. Otherwise, a reboot of the system is required for a change in any of these parameters to take effect.

Standard parameters configurable from Registry Editor

The following parameters are installed with default values by the Network tool in Control Panel during the installation of the TCP/IP components. They may be modified using Registry Editor (Regedt32.exe).

BcastNameQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Count
Valid Range: 1 to 0xFFFF
Default: 3
Description: This value determines the number of times NetBT broadcasts a query for a given name without receiving a response.
BcastQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 100 to 0xFFFFFFFF
Default: 0x2ee ( 750 decimal)
Description: This value determines the time interval between successive broadcast name queries for the same name.
CacheTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 60000 to 0xFFFFFFFF
Default: 0x927c0 ( 600000 milliseconds = 10 minutes)
Description: This value determines the time interval that names are cached in the remote name table.
NameServerPort
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - UDP port number
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFF
Default: 0x89
Description: This parameter determines the destination port number to which NetBT will send name service related packets such as name queries and name registrations to WINS. The Microsoft WINS listens on port 0x89. NetBIOS name servers from other vendors may listen on different ports.
NameSrvQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Count
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFF
Default: 3
Description: This value determines the number of times NetBT sends a query to a WINS server for a given name without receiving a response.
NameSrvQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 100 - 0xFFFFFFFF
Default: 1500 (1.5 seconds)
Description: This value determines the time interval between successive name queries to WINS for a given name.
SessionKeepAlive
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 60,000 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 3,600,000 (1 ชั่วโมง)
คำอธิบาย: ค่านี้กำหนดช่วงเวลาระหว่างการส่ง keepalive ในเซสชัน กำหนดค่า 0xFFFFFFF ปิดการใช้งาน keepalives
ขนาด/เล็ก/ปานกลาง/ใหญ่
คีย์: Netbt\Parameters
ค่าชนิด: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 1, 2, 3 (ขนาดเล็ก ปานกลาง ขนาดใหญ่)
ค่าเริ่มต้น: 1 (เล็ก)
คำอธิบาย: ค่านี้กำหนดขนาดของชื่อตารางที่ใช้เก็บชื่อเฉพาะ และระยะไกล โดยทั่วไป เล็กไม่เพียงพอ หากระบบจะทำหน้าที่เป็น nameserver พร็อกซีเป็น จากนั้นการตั้งค่าเป็นโดยอัตโนมัติใหญ่เพื่อเพิ่มขนาดของตารางแฮแคชื่อ ขนาดแฮตารางฝากจะเป็นดังนี้: ขนาดใหญ่: ปานกลาง 256: เล็ก 128:16

พารามิเตอร์ไม่จำเป็นที่จัดโครงแบบจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

พารามิเตอร์เหล่านี้โดยปกติจะไม่มีอยู่ในรีจิสทรี ดังกล่าวอาจถูกสร้างในการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอล NetBT

BroadcastAddress
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - ไบต์สี่ เพียงเล็กน้อย endian เข้ารหัส ip แอดเดรส
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: การออกอากาศอยู่สำหรับแต่ละเครือข่าย
คำอธิบาย: สามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อบังคับให้ NetBT เพื่อใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับทั้งหมดออกอากาศชื่อแพคเก็ตที่เกี่ยวข้องได้ โดยค่าเริ่มต้น NetBT ใช้อยู่ออกอากาศเหมาะสมสำหรับแต่ละสุทธิ (เช่น สำหรับเครือข่ายของ 11.101.0.0 ด้วยซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.0.0 ที่อยู่การออกอากาศในเครือข่ายย่อยเป็น 11.101.255.255) พารามิเตอร์นี้จะถูกกำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าเครือข่ายอยู่ออกอากาศศูนย์ (ตั้งค่าโดยใช้พารามิเตอร์ UseZeroBroadcast TCP/IP) ที่ใช้ เครือข่ายย่อยที่เหมาะสมที่อยู่ที่ออกอากาศแล้วเป็น 11.101.0.0 ในตัวอย่างข้างต้น พารามิเตอร์นี้จะถูกกำหนดเป็น 0x0b650000 แล้ว โปรดสังเกตว่า พารามิเตอร์นี้เป็นส่วนกลาง และจะถูกใช้บนเครือข่ายย่อยทั้งหมดที่ NetBT ถูกผูกไว้กับ
EnableProxyRegCheck
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: ถ้ามีการตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 (True), จากนั้น ชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะส่งการตอบสนองที่เป็นค่าลบการลงทะเบียนการออกอากาศชื่อถ้าชื่อที่ได้ลงทะเบียนกับ WINS หรืออยู่ในแคชชื่อเฉพาะของพร็อกซีด้วยอยู่ IP ที่แตกต่างกัน hazard ของการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้คือการ ที่ป้องกันระบบจากการเปลี่ยนแปลงของ ip แอดเดรสตราบเท่าที่ WINS มีการแมปสำหรับชื่อ ด้วยเหตุผลนี้ มันถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น
InitialRefreshTimeout
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 960000 - 0xFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 960000 (16 นาที)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุหมดเวลาการฟื้นฟูการแสดงผลเริ่มต้นที่ใช้ โดย NetBT ในระหว่างการลงทะเบียนชื่อ NetBT พยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์ WINS 1/8 ของช่วงเวลานี้เมื่อคุณออกก่อนจะลงทะเบียนชื่อ When it receives a successful registration response, that response will contain the new refresh interval to use.

หมายเหตุ:In Windows 2000, the name for this parameter differs:

InitialRefreshT.O.

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
LmhostsTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 1000 - 0xFFFFFFFF
Default: 6000 (6 seconds)
Description: This parameter specifies the timeout value for Lmhosts and DNS name queries. The timer has a granularity of the timeout value, so the actual timeout could be as much as twice the value.
MaxDgramBuffering
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Count of bytes
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
Default: 0x20000 (128 Kb)
Description: This parameter specifies the maximum amount of memory that NetBT will dynamically allocate for all outstanding datagram sends. Once this limit is reached, further sends will fail due to insufficient resources.
NodeType
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
Valid Range: 1,2,4,8 (B-node, P-node, M-node, H-node)
Default: 1 or 8 based on the WINS server configuration
Description: This parameter determines what methods NetBT will use to register and resolve names. A B-node system uses broadcasts. A P-node system uses only point- to-point name queries to a name server (WINS). An M-node system broadcasts first, then queries the name server. An H-node system queries the name server first, then broadcasts. Resolution via LMHOSTS and/or DNS, if enabled, will follow the these methods. If this key is present it will override the DhcpNodeType key. If neither key is present, the system defaults to Bnode if there are no WINS servers configured for the network. The system defaults to Hnode if there is at least one WINS server configured.
RandomAdapter
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: This parameter applies to a multihomed host only. If it is set to 1 (True), then NetBT will randomly choose the IP address to put in a name query response from all of its bound interfaces. Usually, the response contains the address of the interface that the query arrived on. This feature would be used by a server with two interfaces on the same network for load balancing.
RefreshOpCode
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
Valid Range: 8, 9
Default: 8
Description: This parameter forces NetBT to use a specific opcode in name refresh packets. The specification for the NetBT protocol is somewhat ambiguous in this area. Although the default of 8 used by Microsoft implementations appears to be the intended value, some other implementations, such as those by Ungermann-Bass, use the value 9. Two implementations must use the same opcode to interoperate.
SingleResponse
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: This parameter applies to a multihomed host only. If this parameter is set to 1 (True), then NetBT will only supply an IP address from one of its bound interfaces in name query responses. By default, the addresses of all bound interfaces are included.
WinsDownTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 1000 - 0xFFFFFFFF
Default: 15,000 ( 15 seconds)
Description: This parameter determines the amount of time NetBT will wait before again trying to use WINS after it fails to contact any WINS server. This feature primarily allows computers that are temporarily disconnected from the network, such as laptops, to proceed through boot processing without waiting to timeout out each WINS name registration or query individually.

พารามิเตอร์การจัดโครงแบบจากเครือข่ายเครื่องมือใน'แผงควบคุม'

The following parameters can be set via the Network tool in Control Panel. There should be no need to configure them directly.

EnableDns
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: If this value is set to 1 (True), then NetBT will query the DNS for names that cannot be resolved by WINS, broadcast, or the LMHOSTS file.
EnableLmhosts
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 1 (True)
Description: If this value is set to 1 (True), then NetBT will search the LMHOSTS file, if it exists, for names that cannot be resolved by WINS or broadcast. By default there is no Lmhosts file database directory (specified by Tcpip\Parameters\DatabasePath), so no action will be taken. This value is written by the Advanced TCP/IP configuration dialog of the Network tool in Control Panel.
EnableProxy
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: ถ้าที่ตั้งค่านี้เป็น 1 (True), จากนั้น ระบบจะทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ชื่อพร็อกซีสำหรับเครือข่ายที่ NetBT ถูกผูกไว้กับงาน ชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คำตอบแบบสอบถามที่เผยแพร่สำหรับชื่อที่มีการแก้ปัญหาผ่าน WINS nameserver พร็อกซีช่วยให้เครือข่ายของ implementations Bnode เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายย่อยอื่น ๆ ที่มีการลงทะเบียนกับ WINS
NameServer
คีย์: Netbt\Adapters\ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 คือค่านี้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - IP ทศนิยมจุดเน้น (เช่น 11.101.1.200)
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้อยู่ IP
ค่าเริ่มต้น: ว่าง (ไม่มีอยู่)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก ถ้าพารามิเตอร์นี้ประกอบด้วยค่าที่ถูกต้อง มันแทนพารามิเตอร์ DHCP ชื่อเดียวกัน
NameServerBackup
คีย์: Netbt\Adapters\ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 คือค่านี้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - IP ทศนิยมจุดเน้น (เช่น 11.101.1.200)
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ IP อยู่
ค่าเริ่มต้น: ว่าง (ไม่มีอยู่)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS สำรอง ถ้าพารามิเตอร์นี้ประกอบด้วยค่าที่ถูกต้อง มันแทนพารามิเตอร์ DHCP ชื่อเดียวกัน
ScopeId
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ชื่อโดเมน DNS ประกอบด้วยสองส่วนคั่นจุด หรือเป็น " * "
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุขอบเขตชื่อ NetBIOS สำหรับโหนด ค่านี้ไม่ได้ต้องเริ่มต้น ด้วยรอบระยะเวลา ถ้าพารามิเตอร์นี้ประกอบด้วยค่าที่ถูกต้อง มันจะแทนข้อความแสดงพารามิเตอร์ DHCP ชื่อเดียวกัน ค่าที่เป็นค่าว่าง (สตริงว่าง) จะถูกละเว้น การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็นค่า " * " บ่งชี้ที่ขอบเขตที่ว่าง และจะแทนที่พารามิเตอร์ DHCP

พารามิเตอร์การจัดโครงไม่แบบ

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้าง และใช้ภายใน โดยคอมโพเนนต์ NetBT พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี พวกเขาจะแสดงรายการต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

DhcpNameServer
คีย์: Netbt\Adapters\ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 คือค่านี้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - IP ทศนิยมจุดเน้น (เช่น 11.101.1.200)
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้อยู่ IP
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก ดังกล่าวถูกเขียน โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP ถ้าเปิดใช้งาน ค่า NameServer ที่ถูกต้องจะแทนพารามิเตอร์นี้
DhcpNameServerBackup
คีย์: Netbt\Adapters\ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:ใน Windows 2000 คือค่านี้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
คีย์: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_SZ - IP ทศนิยมจุดเน้น (เช่น 11.101.1.200)
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้อยู่ IP
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS สำรอง ดังกล่าวถูกเขียน โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP ถ้าเปิดใช้งาน ค่า BackupNameServer ที่ถูกต้องจะแทนพารามิเตอร์นี้
DhcpNodeType
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 1-8
เริ่มต้น: 1
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ NetBT ชนิดของโหน ดังกล่าวถูกเขียน โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP ถ้าเปิดใช้งาน ค่า NodeType ที่ถูกต้องจะแทนพารามิเตอร์นี้ ดูรายการสำหรับ NodeType สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์
DhcpScopeId
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: จุดตัวคั่นสตริงที่ชื่อเช่น "microsoft.com"
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุขอบเขตชื่อ NetBIOS สำหรับโหนด ดังกล่าวถูกเขียน โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP ถ้าเปิดใช้งาน ค่านี้ไม่ได้ต้องเริ่มต้น ด้วยรอบระยะเวลา ดูรายการสำหรับ ScopeId สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
NbProvider
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงที่ถูกต้อง: _tcp
เริ่มต้น: _tcp
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ภายใน โดยคอมโพเนนต์ RPC ค่าเริ่มต้นไม่ควรเปลี่ยนแปลง
TransportBindName
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงที่ถูกต้อง: n/a
เริ่มต้น: \Device\
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ภายในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าเริ่มต้นไม่ควรเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 120642 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB120642 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:120642

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com