Textové soubory větší než 65536 řádků nelze importovat do aplikací Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 a Excel 2003

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 120596 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

V aplikacích Microsoft Excel 97 pro systém Windows, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 a Microsoft Office Excel 2003 nemohou být textové soubory obsahující více než 65536 řádků otevřeny celé. Nelze otevřít tyto soubory, protože tyto verze aplikace Microsoft Excel jsou limitovány počtem 65536 řádků. Pokud otevřete soubor, který obsahuje více dat než tento limit, textový soubor je po řádku 65536 zkrácen a zobrazí se chybová zpráva:
Soubor nebyl načten celý.
Můžete však použít pro otevření souboru makro a automaticky rozdělit text na několik listů.

Poznámky

Verze aplikace Excel starší než aplikace Excel 97 mají limit 16384 řádků.

Verze aplikace Excel novější než aplikace Excel 2003 mají limit 1048576 řádků.

Další informace

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele. Následující vzorové makro vyzve ke zvolení názvu textového souboru a potom načte soubor do paměti. Pokud je počet řádků větší, než je limit 65536 řádků pro list aplikace Excel, makro rozdělí soubor do několika listů. Toto makro lze použít pouze pro textové soubory, nelze je použít pro soubory jiného formátu. Makro nefunguje u souborů ve formátu databáze.

Vzhledem k tomu, že je to makro, jeho použití může být znatelně pomalejší, než klepnutí na příkaz Otevřít v nabídce Soubor.
  'Všechny řádky začínající apostrofem (') jsou komentáře, 
  'které nejsou nutné pro spuštění makra.
				
  Sub LargeFileImport()

   'Deklarace proměnných
   Dim ResultStr As String
   Dim FileName As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim Counter As Double
   'Vyžádání názvu souboru od uživatele
   FileName = InputBox("Zadejte název textového souboru, např.: test.txt")
   'Ověření zadání neprázdného vstupu od uživatele
   If FileName = "" Then End
   'Získání dalšího dostupného čísla popisovače souboru
   FileNum = FreeFile()
   'Otevření textového souboru pro vstup
   Open FileName For Input As #FileNum
   'Vypnutí aktualizace obrazovky
   Application.ScreenUpdating = False
   'Vytvoření nového sešitu s jedním listem
   Workbooks.Add template:=xlWorksheet
   'Nastavení čítače na hodnotu 1
   Counter = 1
   'Ukončení při dosažení konce souboru
   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)
     'Zobrazení čísla importovaného řádku na stavovém řádku
     Application.StatusBar = "Import řádku " & _
       Counter & " textového souboru " & FileName
     'Uložení jednoho řádku textu ze souboru do proměnné
     Line Input #FileNum, ResultStr
     'Uložení dat z proměnné do aktivní buňky
     If Left(ResultStr, 1) = "\\" Then
       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr
     Else
       ActiveCell.Value = ResultStr
     End If
     
     'Pro verze starší než Excel 97 změňte číslo 65536 na 16384
     If ActiveCell.Row = 65536 Then
       'Je-li to poslední řádek, přidat nový list
       ActiveWorkbook.Sheets.Add
     Else
       'Není-li to poslední řádek, posun o jednu buňku dolů
       ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     End If
     'Zvětšení čítače o 1
     Counter = Counter + 1
   'Začít znovu na začátku cyklu 'Do While'
   Loop
   'Zavření otevřeného textového souboru
   Close
   'Odebrání zprávy ze stavového řádku
   Application.StatusBar = False

  End Sub
				
Poznámka: Makro nerozdělí data do sloupců. Po použití tohoto makra můžete potřebovat použít příkaz Text do sloupců v nabídce Data pro rozdělení dat dle potřeby. Pokud spouštíte toto makro v počítači Macintosh a pokoušíte se otevřít soubor uložený na ploše, je potřeba před název souboru vložit
Pevný disk:Desktop Folder:
kde Pevný disk je název pevného disku. Upozorňujeme na mezeru mezi slovy Desktop a Folder.

Vlastnosti

ID článku: 120596 - Poslední aktualizace: 27. listopadu 2007 - Revize: 4.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
Klíčová slova: 
kbhowto kbimport kbcode KB120596

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com