Obsah souboru Msdos.sys systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 118579 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ118579
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Instalační program systému Windows vytváří v kořenovém adresáři soubor Msdos.sys a nastavuje pro něj atributy Jen pro čtení, Systémový a Skrytý. Narozdíl od souboru Msdos.sys v systému MS-DOS je tento soubor textový. Jedním z oddílů tohoto souboru je oddíl [Paths], který obsahuje umístění dalších souborů systému Windows (například registru), a oddíl [Options], který je možné použít k vlastnímu nastavení spouštěcího procesu.

Další informace

Oddíl [Paths] může obsahovat následující nastavení:
 • HostWinBootDrv= Kořenový adresář spouštěcí jednotky
  Výchozí: C:
  Účel: Určuje umístění kořenového adresáře spouštěcí jednotky.
 • UninstallDir= Kořenový adresář spouštěcí jednotky
  Výchozí: C:
  Účel: Určuje umístění souborů W95undo.dat a W95undo.ini. Tyto soubory jsou nezbytné pro odinstalaci systému Windows 95.

  Poznámka : Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud jste při instalaci systému Windows 95 potvrdili vytvoření zálohy systémových souborů.
 • WinBootDir= Složka systému Windows
  Výchozí: Složka určená v průběhu instalace (například C:\Windows)
  Účel: Určuje umístění souborů nezbytných pro spuštění systému.
 • WinDir= Složka systému Windows
  Výchozí: Složka určená v průběhu instalace (například C:\Windows)
  Účel: Obsahuje umístění složky systému Windows 95 zadané v průběhu instalace.
Oddíl [Options] může obsahovat následující nastavení. Pokud je chcete použít, musíte je do souboru zapsat ručně:
 • AutoScan= Číslo
  Výchozí: 1
  Účel: Definuje, jestli bude po chybném vypnutí systému spuštěn program ScanDisk. Hodnota 0 znamená, že program spuštěn nebude, při hodnotě 1 bude zobrazen dotaz na spuštění a hodnota 2 znamená automatické spuštění. Před provedením případných oprav je uživatel nejprve dotázán.

  Toto nastavení je používáno pouze verzemi OEM Service Release 2 a Windows 98.
 • BootDelay= Sekundy Výchozí: 2 Účel: Nastavuje délku zobrazení zprávy "Spouštění systému Windows" před pokračováním spouštění systému Windows 95.

  Poznámka : Nastavení BootDelay není podporováno v systému Windows 98.
 • BootSafe= Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Použití hodnoty 1 vynutí spuštění systému v Nouzovém režimu.
 • BootGUI= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí načtení grafického uživatelského rozhraní (GUI). Hodnota 0 zakáže načtení GUI.
 • BootKeys= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje použití funkčních kláves pro účely spuštění systému (tj. F4, F5, F6, F8 a CTRL). Hodnota 0 použití těchto kláves při spouštění systému zakazuje.

  Poznámka : Nastavení BootKeys=0 má větší prioritu než nastavení BootDelay=n.
 • BootMenu= Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 povoluje zobrazení nabídky Spuštění . Pokud je použita hodnota 0, je nutné při zobrazení zprávy "Spouštění systému Windows 95" nutné stisknout klávesu F8. Při restartování systému Windows 98 je nutné podržet klávesu CTRL. Poté se zobrazí nabídka Spuštění .
 • BootMenuDefault= Číslo
  Výchozí: Hodnota 1, pokud systém běží správně, hodnota 3, pokud systém v průběhu předchozí relace přestal reagovat.
  Účel: Toto nastavení určuje výchozí položku spouštěcí nabídky.
 • BootMenuDelay= Číslo
  Výchozí: 30
  Účel: Určuje čas v sekundách, po který systém zobrazí nabídku Spuštění . Pokud tento čas vyprší bez vstupu uživatele, je aktivována výchozí položka spouštěcí nabídky (BootMenuDefault).

  Poznámka : Tato možnost není funkční, pokud nebylo nastavení BootMenu=1 přidáno do oddílu [Options] souboru Msdos.sys.
 • BootMulti= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 zakazuje spouštění více systémů. (Nebudu například možné spustit předchozí operační systém.) Hodnota 1 povoluje použití kláves F4 a F8 pro spuštění předchozího operačního systému.
 • BootWarn= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 zakazuje zobrazení upozornění na Nouzový režim a nabídky Spuštění .
 • BootWin= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí při spuštění počítače načtení systému Windows 95. Hodnota 0 zakazuje načtení systému Windows 95 jako výchozího operačního systému. Toto nastavení má účel pouze tehdy, pokud je v počítači k dispozici také systém MS-DOS verze 5.x nebo 6.x.

  Poznámka : Stisknutí klávesy F4 změní výchozí hodnotu pouze tehdy, pokud je nastavení BootMulti=1. (Například stisknutí klávesy F4 s hodnotou nastavení 0 vynutí načtení systému Windows 95.)
 • DoubleBuffer= Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 je podmíněné nastavení povolující dvojitou vyrovnávací paměť pro řadiče, které ji potřebují (např. řadiče SCSI). Hodnota 2 je nepodmíněné nastavení povolující dvojitou vyrovnávací paměť bez ohledu, jestli ji řadiče potřebují nebo ne.
 • DBLSpace= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje automatické načtení souboru DBLSPACE.BIN. Hodnota 0 zakazuje automatické načtení tohoto souboru.

  Poznámka : Systém Windows 95 používá soubor Dblspace.bin nebo Drvspace.bin, pokud jsou při spouštění systému k dispozici v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky. Pokud chcete zakázat načtení ovladače komprimace při spouštění, použijte v souboru Msdos.sys obě hodnoty. Například:
  DBLSpace=0
  DRVSpace=0
 • DRVSpace= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 umožňuje automatické načtení souboru DRVSPACE.BIN. Hodnota 0 zakazuje automatické načtení tohoto souboru.

  Poznámka : Systém Windows 95 používá soubor Dblspace.bin nebo Drvspace.bin, pokud jsou při spouštění systému k dispozici v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky. Pokud chcete zakázat načtení ovladače komprimace při spouštění, použijte v souboru Msdos.sys obě hodnoty. Například:
  DBLSpace=0
  DRVSpace=0
 • LoadTop= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 0 neumožní systému Windows 95 načíst soubor COMMAND.COM nebo DRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN nad paměťový prostor 640 kB. Pokud dochází k potížím s kompatibilitou softwaru, který předpokládá dostupnost této paměti, zkuste použít hodnotu 0.
 • Logo= Logická hodnota
  Výchozí: 1
  Účel: Hodnota 1 vynutí zobrazení výchozího loga systému Windows 95. Hodnota 0 zakáže zobrazení animovaného loga. Hodnota 0 také zamezí nastavení různých přerušení, která by mohla způsobit nekompatibilitu s některými programy jiných výrobců pro správu paměti.
 • Network= Logická hodnota
  Výchozí: 0
  Účel: Hodnota 1 znamená, že byla nainstalována podpora sítí a možnost Nouzový režim s podporou sítě jako možnost spuštění systému Windows 95 byla přidána do nabídky Spuštění .

Nadbytečné znaky v souboru Msdos.sys

Soubor Msdos.sys také obsahuje oddíl se zdánlivě zbytečnými informacemi. Tyto informace jsou nezbytné pro podporu programů, které očekávají, že velikost souboru Msdos.sys bude alespoň 1 024 bajtů. Pokud například antivirový program zjistí, že soubor Msdos.sys je menší než 1 024 bajtů, může předpokládat, že je nakažený virem. Pokud soubor Msdos.sys odstraníte, nebude možné spustit počítač.

Soubor Msdos.sys obsahuje následující upozornění následované řadou znaků "X":
;Následující řádky jsou požadované z důvodu kompatibility s jinými programy.
;Neodstraňujte je (soubor Msdos.sys musí být větší než 1 024 bajtů).
Protože každý z těchto řádků začíná středníkem (;), jsou tyto řádky systémem Windows ignorovány.

Jak upravovat soubor Msdos.sys

Pokud chcete změnit nějakou hodnotu v souboru Msdos.sys, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Najít a poté klepněte na položku Soubory či složky .
 2. Do pole Název zapište název msdos.sys . V poli Oblast hledání klepněte na spouštěcí jednotku (obvykle jednotku C:, nebo jednotku H:, pokud je jednotka C: komprimovaná). Klepněte na tlačítko Najít .
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Msdos.sys a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení a Skrytý souboru Msdos.sys a poté klepněte na tlačítko OK .
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Msdos.sys a poté klepněte na příkaz Otevřít v programu .
 6. V seznamu Zvolte program, který chcete použít klepněte na položku WordPad a poté klepněte na tlačítko OK .
 7. Proveďte v souboru Msdos.sys požadované změny. Poté soubor uložte jako textový dokument a ukončete program WordPad.
 8. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Msdos.sys a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 9. Zaškrtněte políčko Jen pro čtení a Skrytý tohoto souboru a poté klepněte na tlačítko OK . Zavřete dialog Najít.
 10. Restartujte systém Windows.

Vlastnosti

ID článku: 118579 - Poslední aktualizace: 15. prosince 2004 - Revize: 1.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klíčová slova: 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv kbsetup diskmem kbhw win98se win98 kbfaq win95 kbdiskmemory KB118579

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com