ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 118335 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

อนุญาตให้ Microsoft MS-DOS รุ่น 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่ามี FDISK พาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ถึง 4 กิขนาด อย่างไรก็ตาม MS-DOS ระบบแฟ้มจัดสรรตาราง (FAT) แฟ้มสามารถสนับสนุนเฉพาะ 2 กิกะไบต์ต่อพาร์ติชัน เนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ ของฮาร์ดดิสก์ระหว่าง 2 และ 4 GB ขนาดต้องถูกแบ่งย่อยเป็นหลายพาร์ติชัน แต่ละซึ่งไม่เกิน 2 GB

หมายเหตุ: Windows 95 OEM Service ประกาศรุ่น 2 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนไดรฟ์มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT32 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเลขบทความ:154997
ชื่อเรื่อง: คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32

ข้อมูลเพิ่มเติม

การจำกัดการพาร์ติชัน 2 กิกะไบต์เป็น imposed โดย clusters จำนวนสูงสุด และขนาดของคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดที่สนับสนุน โดยระบบแฟ้ม FAT ระบบแฟ้ม FAT ไม่จำกัดเพียงการ 65,525 clusters ต้องมีขนาดของคลัสเตอร์กำลัง 2 และน้อยกว่า 65,536 ไบต์--นี้ส่งผลในขนาดของคลัสเตอร์ที่สูงสุดของ 32,768 ไบต์ (32 K) คูณจำนวน clusters (65,525) ตามขนาดของคลัสเตอร์ที่สูงสุด (32,768) เท่ากับ 2 กิกะไบต์

โปรดสังเกตว่า ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ต้องได้รับการสนับสนุน โดยของคอมพิวเตอร์รอม BIOS APIs ซึ่งมีข้อจำกัดกระบอก 1024 เพื่อให้ FDISK การแบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์

เนื่องจาก 32 กิโลต่อคลัสเตอร์สามารถรองรับเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่มีค่า ระบบไฟล์ FAT ไม่ได้เสมอชุดรูปแบบการจัดการฮาร์ดดิสก์ที่ดีที่สุด Microsoft Windows NT ใช้การ NT File System (NTFS), ซึ่งใช้ชุดรูปแบบของแฟ้ม/คลัสเตอร์ที่แตกต่างกัน Microsoft OS/2 รุ่น 1.3 เสนอ HPFS ซึ่งจะ ใช้วิธี conservative เพิ่มเติมของการปันส่วนทรัพยากรของดิสก์

หมายเหตุ: Microsoft Windows NT ยังสนับสนุน FAT ไดรฟ์ การสนับสนุน windows NT 3.51 FAT ไดรฟ์ถึง 4 กิกะไบต์ในขนาด fat ไดรฟ์จาก 2 กิกะไบต์ไป 4 กิกะไบต์ในขนาดที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย MS-DOS หรือ Windows ในอย่างอื่น ถ้าคุณต้องการให้เป็น FAT ไดรฟ์สามารถเข้าถึงได้จาก MS-DOS หรือ Windows 95/98 และ Windows NT ไดรฟ์ของคุณ FAT ควรมีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ไม่ ถ้าเข้าคุณจะสามารถถึงไดรฟ์แบบ FAT จากเฉพาะ Windows NT แล้วไดรฟ์จะ 2 กิกะไบต์ไป 4 กิกะไบต์ในขนาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ MS-DOS และ Windows ไดรฟ์ขนาดและพาร์ติชันจำกัด โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเลขบทความ:67321
ชื่อ: ชนิด FAT และขนาดของคลัสเตอร์ขึ้นขนาดไดรฟ์แบบลอจิคัล

หมายเลขบทความ:69912
ชื่อเรื่อง: สรุปการพาร์ MS-DOS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 118335 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhardware kbinfo kbsetup kbmt KB118335 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:118335

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com