Opis teksta ?Lorem ipsum dolor sit amet? koji se pojavljuje u pomo?i za Word

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 114222 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Re?enica ?Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer? pojavljuje se u pomo?i na mre?i za Microsoft Word. Ova re?enica li?i na smisleni izraz na latinskom jeziku. Zapravo, ona nema zna?enje.

DODATNE INFORMACIJE

Iako re?enica nema zna?enje, ona ima dugu istoriju. Nju su nekoliko vekova koristili tipografi da bi prikazali najistaknutije osobine svojih fontova. Koristi se zbog toga ?to slova koja su uklju?ena u nju, kao i razmak izme?u slova u tim kombinacijama na najbolji mogu?i na?in otkrivaju te?inu, dizajn i druge va?ne funkcije slovnog oblika.

Izdanje ?asopisa ?Before & after? iz 1994. godine povezuje tekst ?Lorem ipsum...? sa izme?anom latinskom verzijom pasusa iz teksta de Finibus Bonorum et Malorum, spisa o teoriji etike koji je napisao Ciceron 45. godine pre nove ere. Pasus ?Lorem ipsum...? je preuzet iz teksta koji glasi: ?Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...?, koji se prevodi kao: ?Ne postoji niko ko voli sâm bol, ko ga tra?i i ?eli, samo zbog toga ?to je bol...?

Tokom 16. veka ?tampar je prilagodio Ciceronov tekst da bi kreirao stranicu uzoraka otkucanog teksta. Od tada se ovaj tekst koji li?i na latinski u industriji ?tampanja koristi kao standard za la?ni tekst ili model teksta. Pre elektronskog objavljivanja grafi?ki dizajneri su morali da podra?avaju rasporede crtaju?i krivudavim linijama da bi ukazali na tekst. Pojava samolepivih listova sa unapred od?tampanim tekstom ?Lorem ipsum? omogu?ila je realisti?niji na?in pokazivanja mesta na stranici gde ?e se pojaviti tekst.

REFERENCE

?Before & After?, 4. tom, 1. izdanje.
?MicroNews?, 13. tom, 19. izdanje.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 114222 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbhelp kbinterop KB114222

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com