การตั้งค่าพอร์ต COM พร้อมในตัวควบคุมแผงเปรียบเทียบกับรับคำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 112841 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การตั้งค่าพอร์ต COM ในตัวเลือกพอร์ตของ'แผงควบคุม'มีการตั้งค่าพอร์ต COM ใช้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งไม่มีผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

MODE.COM queries พอร์ตโดยตรง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ต่อไปนี้:

  Status for Device COM1:
  -----------------------
  Baud:      1200
  Parity:     Even
  Data Bits:    7
  Stop Bits:    1
  Timeout:     OFF
  XON/XOFF:    OFF
  CTS handshaking: OFF
  DSR handshaking: OFF
  DSR sensitivity: OFF
  DTR circuit:   ON
  RTS circuit:   ON
				


โปรแกรมประยุกต์สามารถตั้งค่าโหมดของ COM port(s) ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณเริ่มการทำงานของเทอร์มินัล และรีเซ็ต COM1 14400 baud ข้อมูลที่ 7 บิต พาริตีคี่ นั้นออกจากเทอร์มินัล การตั้งค่าใหม่ยังคงมีผลจนกว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อสามารถ การตั้งค่าเริ่มต้นได้อีกหนึ่งครั้งมีผล การตั้งค่า'แผงควบคุม' ส่งผลต่อการรีจิสทรีที่อีกครอง โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกเขียนอย่างเหมาะสมสามารถสอบถามเกี่ยวกับรีจิสทรีสำหรับค่าเหล่านี้ และใช้การตั้งค่า'แผงควบคุม' การตั้งค่าเริ่มต้นในตัวเลือกพอร์ตของ'แผงควบคุม'มี:

  Settings for COM1:
  -------------------
  Baud Rate:   9600
  Data Bits:   8
  Parity:    None
  Stop Bits:   1
  Flow Control: None
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 112841 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhardware kbmt KB112841 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:112841

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com