odbc--ภาพรวมของการเชื่อมต่อเปิดฐานข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 110093 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) คือ อินเตอร์เฟซเชิงกลยุทธ์ของ Microsoft สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบ heterogeneous ของเกี่ยว และไม่ใช่ - เกี่ยวฐานข้อมูลการจัดการระบบ ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซการเรียกระดับสำหรับข้อมูลจำเพาะของการเข้าถึง กลุ่ม SQL, ODBC วิธีการเปิด ผู้ขาย-neutral ของการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในที่ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลกรรมสิทธิ์ minicomputer และฐานข้อมูล mainframe

odbc alleviates จำเป็นสำหรับผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระและนักพัฒนาขององค์กรในการเรียนรู้เฟซเขียนโปรแกรมประยุกต์หลาย odbc ตอนนี้ให้อินเทอร์เฟซการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย กับ ODBC นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สามารถให้โปรแกรมประยุกต์พร้อมเข้า ดู และปรับเปลี่ยนข้อมูลจากหลาย ฐานข้อมูล diverse ได้

ODBC เป็นคอมโพเนนต์หลักของ Microsoft Windows เปิดบริการสถาปัตยกรรม ของ apple ได้ endorsed ODBC เป็นคีย์การเปิดใช้งานเทคโนโลยี โดยการประกาศการสนับสนุนการเข้าสู่ระบบ 7 ในอนาคต ด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรม growing, ODBC ได้อย่างรวดเร็ว emerging เป็นอุตสาหกรรมสำคัญมาตรฐานสำหรับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Windows และ Macintosh

ข้อมูลเพิ่มเติม

odbc คือ ข้อมูลจำเพาะซึ่งนักพัฒนาเขียนใด:

 • เปิดใช้งาน ODBC "หน้า" หรือ "ไคลเอนต์" เดสก์ท็อปแอพพลิเคชัน เรียกอีกอย่างว่าเป็น "ODBC Client นี่เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  หรือ
 • มีโปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับ "กลับไปจุดสิ้นสุด" หรือ "เซิร์ฟเวอร์" DBMS (ฐานข้อมูลการจัดการระบบ) แอพลิเคชัน DBMS ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับการเข้าถึง โดยผู้ใช้หลาย อยู่ โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สิ่งที่โหลดในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สิ้นสุด แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สมบูรณ์มากขึ้นโดยทั่วไป (เร็ว กับการรักษาความปลอดภัย centralized และการสำรองข้อมูล และอื่น ๆ forth) จากแอพลิเคชันไคลเอนต์ โปรแกรมควบคุม ODBC ที่อยู่ระหว่าง ODBC ไคลเอ็นต์และ DBMS อย่างไรก็ตาม มันถูกโหลดบนคอมพิวเตอร์หน้า
เมื่อต้องการใช้ ODBC คอมโพเนนต์ที่สามแบบต่อไปนี้จะต้องใช้:

ไคลเอ็นต์ ODBC -การเปิดใช้งาน ODBC หน้า (นอกจากนี้เรียก ODBC ไคล) - ตัวอย่าง: การเข้าถึง Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น ด้วยการเข้าถึง โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Visual Basic โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น ด้วย C + ชนะ SDK + ODBC SDK หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งาน ODBC จากผู้จำหน่ายอื่น ๆ (เช่น Lotus)

โปรแกรมควบคุม odbc - มีโปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ODBC โปรแกรมควบคุม ODBC ที่แค็ตตาล็อกประกอบด้วยรายการที่หลากหลายของโปรแกรมควบคุม ODBC ตัวอย่างเช่น ชุดโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft คือ ชุดของโปรแกรมเจ็ด ODBC ควบคุมพร้อมที่จะใช้ หรือรวมกับไคลเอนต์ ODBC โปรแกรมควบคุม ODBC เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีอยู่ในการเข้าถึง และ Informix กำลังทำงานกับโปรแกรมควบคุม ODBC ที่สำหรับ Informix การขอรับการแค็ตตาล็อกของโปรแกรมควบคุม ODBC เรียกใบสั่ง Microsoft โต๊ะทำงานที่ (800) 360-7561 หากคุณอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา ติดต่อย่อยภายในเครื่องของคุณ เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของบริษัทในเครือ ดูเวิลด์กว้างสำนักงานเว็บไซต์ของ Microsoft ที่:
http://www.microsoft.com/worldwide/
ไคลเอ็นต์ ODBC ใด ๆ สามารถเข้าถึง DBMS ใด ๆ ที่ไม่มี ODBC โปรแกรมควบคุมได้เซิร์ฟเวอร์ DBMS คือ จุดสิ้นสุดหลังหรือเซิร์ฟเวอร์ DBMS ตัวอย่างเช่น SQL Server, Oracle, AS/400, Foxpro, Microsoft Access หรือ DBMS ใด ๆ ที่ ODBC มีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่

วิธีทำโต้คอมโพเนนต์เหล่านี้สามตอบหรือไม่

ไคลเอ็นต์ ODBC ใช้ภาษาหรือคำศัพท์ของคำสั่ง (ซึ่งจะเรียกว่า "ODBC") เพื่อขอข้อมูลจาก หรือ การส่งข้อมูลไปยัง กลับไปจุดสิ้นสุดหรือเซิร์ฟเวอร์ DBMS อย่างไรก็ตาม DBMS ไม่เข้าใจการร้องขอของไคลเอ็นต์ ODBC จนกว่าคำสั่งส่งผ่านผ่านโปรแกรมควบคุม ODBC ที่สำหรับ DBMS ที่ระบุ โปรแกรมควบคุม ODBC นี้คือ ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนหน้านั้น ODBC โปรแกรมควบคุมแปลคำสั่งลงในรูปแบบที่เซิร์ฟเวอร์ ODBC สามารถเข้าใจ เซิร์ฟเวอร์ ODBC ส่งคำตอบกลับไปยังโปรแกรมควบคุม ODBC ซึ่งแปลคำตอบที่เป็นรูปแบบที่ไคลเอ็นต์ของ ODBC สามารถเข้าใจ

มีอะไรดีมากดังนั้นเกี่ยวกับ ODBC

ขั้นแรก นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์เพื่ออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลจากหลายหลังสิ้นสุด ตราบเท่าที่มี โปรแกรมที่ ODBC ควบคุมสำหรับตัวเฉพาะหลังสิ้น ข้อ ODBC เปิดใช้งานหน้าสามารถเข้าถึง ประการที่สอง ใด ๆ เปิดใช้งานการ ODBC โปรแกรมประยุกต์เพื่อให้การ ODBC ที่ไคลเอ็นต์อนุญาตให้โปรแกรมควบคุม ODBC หนึ่งสำหรับ DBMS ที่เฉพาะ

ตัวอย่างของ ODBC ในการใช้

 • การเข้าถึงหน้า accessing ข้อมูลจากการ Oracle หลังสิ้นโดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC Oracle ที่จัดส่ง ด้วยการเข้าถึง 1.1
 • visual Basic หน้า accessing ข้อมูลจากแบบ dBASE กลับไปส่วนใช้ dBASE โปรแกรม ODBC ควบคุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมควบคุมของฐานข้อมูล ODBC MS
 • C application written using C+ODBC SDK+Win SDK accessing data from an AS/400 using the AS/400 ODBC Driver available from Rochester Software.

Basic Questions and Answers

 1. What is the ODBC SDK?

  The ODBC SDK is distributed on floppy disks, and contains about 150 pages of text that allows a developer to write an ODBC-enabled Client or an ODBC Driver. The ODBC SDK is to be used in conjunction with the Windows Software Developers Kit (SDK) and a C Compiler.
 2. What is the ODBC Database Driver Pack?

  The ODBC Database Driver Pack is a collection of ODBC Drivers that is sold by Microsoft.
 3. What is the ODBC Driver Catalog?

  The ODBC Driver Catalog contains descriptions of ODBC drivers developed by Microsoft and other software companies. It contains an explanation of ODBC, and demonstrates industry support for the standard.
 4. What ODBC drivers are currently available?

  Dozens of ODBC drivers are currently available, including those for Microsoft SQL Server, XLS, Text, xBase, Paradox, ODS, Oracle, RedISAM, FoxBase, Btrieve, Integra-SQL, DEC Rdb, SQLBase, Informix, Ingres, DB2, SQL/DS, Teradata, and SQL/400.
 5. How do I write an ODBC driver?

  To write an ODBC driver, use C+Win SDK+ODBC SDK.
 6. What ODBC clients are currently available?

  From Microsoft: Access, Visual Basic, Foxpro+Connectivity Kit, Word 6.0 for Windows, Excel 5.0, MS Query Tool.

  From other vendors: PowerSoft, ObjectView, Lotus 1-2-3, Lotus Approach, Lotus Notes, Q+E, and others.
 7. How does one write an ODBC client?

  By using C+Win SDK+ODBC SDK, or by using Access, or by using Visual Basic, or by using WinFox +Connectivity Kit, or by using one of the tools from other vendors designed to do this.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about ODBC, please see the following articles in the Microsoft Knowledge Base:132131ODBC Database Drivers 2.0 Supported Platforms

164370Word Development Tools and White Papers

163734Word Solution Migration Information on the Web

For more information about Informix, visit the following IBM Informix Web site:
http://www-306.ibm.com/software/data/informix

Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 110093 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Keywords: 
kbualink97 kbmt KB110093 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:110093
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com