วิธีการใช้กระแสข้อมูลสำรองของระบบไฟล์ NTFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 105763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เอกสารประกอบของระบบแฟ้ม NTFS ระบุว่า ระบบไฟล์ NTFS รองรับหลายกระแสข้อมูล การอย่างไรก็ตาม เอกสารไม่กล่าวไวยากรณ์สำหรับกระแสข้อมูลเอง

Kit ทรัพยากรของ Windows NT เอกสารไวยากรณ์ของกระแสข้อมูลต่อไปนี้:
filename:stream
ระบบแฟ้มข้อมูลสำรองที่กระแสข้อมูลที่อยู่ในคุณลักษณะของระบบแฟ้ม NTFS และอาจไม่ได้รับการสนับสนุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ระบบไฟล์ NTFS จะได้รับการสนับสนุนใน Windows NT รุ่นต่อ ๆ ไป

ระบบไฟล์ในอนาคตจะสนับสนุนรูปแบบจำลองที่ขึ้นอยู่กับ OLE 2.0 จัดโครงสร้างที่เก็บ (IStream และ IStorage) โดยใช้ OLE 2.0 โปรแกรมประยุกต์สามารถสนับสนุนกระแสข้อมูลหลายบนระบบแฟ้มใด ๆ และทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ (Windows, Macintosh, Windows NT และ Win32s), Windows NT ไม่เดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้อธิบายกระแสข้อมูลแบบ NTFS:

ตัวอย่างรหัส

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>

  void main( )
  {
   HANDLE hFile, hStream;
   DWORD dwRet;

   hFile = CreateFile( "testfile",
            GENERIC_WRITE,
          FILE_SHARE_WRITE,
                NULL,
             OPEN_ALWAYS,
                  0,
                NULL );
   if( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
     printf( "Cannot open testfile\n" );
   else
     WriteFile( hFile, "This is testfile", 16, &dwRet, NULL );

   hStream = CreateFile( "testfile:stream",
                GENERIC_WRITE,
               FILE_SHARE_WRITE,
                     NULL,
                 OPEN_ALWAYS,
                      0,
                     NULL );
   if( hStream == INVALID_HANDLE_VALUE )
     printf( "Cannot open testfile:stream\n" );
   else
     WriteFile(hStream, "This is testfile:stream", 23, &dwRet, NULL);
  }
				
ขนาดของแฟ้มที่ได้รับในไดเรกทอรีคือ 16 เนื่องจากที่คุณกำลังดูเฉพาะที่ "testfile" และดังนั้น
พิมพ์ testfile
สร้างต่อไปนี้:
  This is testfile
				
อย่างไรก็ตาม
พิมพ์ testfile:stream
สร้างต่อไปนี้:
  The filename syntax is incorrect
				
เมื่อต้องการดูสิ่งที่อยู่ใน testfile:stream ใช้:
เพิ่มเติม< testfile:stream="">
หรือ
mep testfile:stream
"mep" ซึ่งเป็นตัวแก้ไข Microsoft ที่พร้อมใช้งานใน SDK แพลทฟอร์ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 105763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface
Keywords: 
kbapi kbfileio kbhowto kbkernbase kbmt KB105763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:105763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com