Alternatieve NTFS-gegevensstromen gebruiken

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 105763 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL105763
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In de documentatie van het NTFS-bestandssysteem wordt gemeld dat NTFS meerdere gegevensstromen ondersteunt. De documentatie bevat echter geen informatie over de syntaxis voor deze stromen.

In de Windows NT Resource Kit wordt de stroomsyntaxis als volgt beschreven:
bestandsnaam:stream
Alternatieve gegevensstromen kunnen alleen in het bestandssysteem NTFS worden gebruikt en worden mogelijk niet ondersteund in toekomstige bestandssystemen. NTFS zal echter wel worden ondersteund in toekomstige versies van Windows NT.

Toekomstige bestandssystemen ondersteunen een model dat is gebaseerd op opslag die door OLE 2.0 wordt gestructureerd (IStream en IStorage). Door het gebruik van OLE 2.0 kan een toepassing meerdere stromen ondersteunen op alle bestandssystemen en in alle ondersteunde besturingssystemen (Windows, Macintosh, Windows NT en Win32s).

Meer informatie

Hier volgt een voorbeeld van NTFS-stromen:

Voorbeeldcode

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>

  void main( )
  {
   HANDLE hFile, hStream;
   DWORD dwRet;

   hFile = CreateFile( "testfile",
            GENERIC_WRITE,
          FILE_SHARE_WRITE,
                NULL,
             OPEN_ALWAYS,
                  0,
                NULL );
   if( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
     printf( "Cannot open testfile\n" );
   else
     WriteFile( hFile, "This is testfile", 16, &dwRet, NULL );

   hStream = CreateFile( "testfile:stream",
                GENERIC_WRITE,
               FILE_SHARE_WRITE,
                     NULL,
                 OPEN_ALWAYS,
                      0,
                     NULL );
   if( hStream == INVALID_HANDLE_VALUE )
     printf( "Cannot open testfile:stream\n" );
   else
     WriteFile(hStream, "This is testfile:stream", 23, &dwRet, NULL);
  }
				
De bestandsgrootte die in een mappenoverzicht zou worden weergegeven, is 16. U bekijkt namelijk alleen 'testfile'. Hierdoor
resulteert de instructie testfile
in:
  This is testfile
				
De instructie
type testfile:stream
resulteert echter in:
  The filename syntax is incorrect
				
Als u de inhoud van testfile:stream wilt bekijken, gebruikt u:
more < testfile:stream
-of-
mep testfile:stream
waarbij 'mep' staat voor de Microsoft-editor die in de Platform SDK is opgenomen.

Eigenschappen

Artikel ID: 105763 - Laatste beoordeling: woensdag 24 mei 2006 - Wijziging: 4.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Win32-API op de volgende platformen
  • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 3.51 Service Pack 5
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbhowto kbapi kbkernbase kbfileio KB105763

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com