วิธีการที่เผยแพร่ตัวแปรสภาพแวดล้อมระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 104011 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถแก้ไขตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดยการแก้ไขคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER \ 
     Environment
				
คุณสามารถแก้ไขตัวแปรสภาพแวดล้อมระบบ ด้วยการแก้ไขคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \ 
        SYSTEM \ 
  CurrentControlSet \ 
       Control \ 
   Session Manager \ 
     Environment
				
โปรดสังเกตว่า มีตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องขยาย (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ระบบ%%) ต้องถูกเก็บอยู่ในรีจิสทรีเป็นค่ารีจิสทรี REG_EXPAND_SZ ค่าใด ๆ ชนิด REG_SZ จะไม่สามารถขยายเมื่ออ่านจากรีจิสทรี

โปรดสังเกตว่า RegEdit.exe ไม่มีวิธีการเพิ่ม REG_EXPAND_SZ ใช้ RegEdt32.exe เมื่อแก้ไขค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า การปรับเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมไม่ทำการเปลี่ยนแปลงทันที ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มพร้อมรับคำสั่งอื่นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรสภาพแวดล้อมจะสะท้อนการก่อนหน้านี้ (ไม่ปัจจุบัน) ค่า การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลจนกว่าคุณออกจากระบบ และสู่ด้านหลัง

เมื่อต้องการลักษณะพิเศษการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยไม่ต้องออกจากระบบ การออกอากาศข้อความ WM_SETTINGCHANGE หน้าต่างทั้งหมดในระบบ ดังกล่าวที่โปรแกรมประยุกต์ที่สนใจ (เช่น Windows Explorer ตัว จัดการโปรแกรม ตัว จัดการงาน, 'แผงควบคุม' และอื่น ๆ forth) สามารถทำการปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ระบบโดยใช้ Windows NT ส่วนรหัสต่อไปนี้จะแพร่กระจายตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้ในพร้อมรับคำสั่งการเปลี่ยนแปลง:
  SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0,
  (LPARAM) "Environment", SMTO_ABORTIFHUNG,
  5000, &dwReturnValue);
				
ไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่จัดส่งกับ Windows 95 และ Windows 98, Windows Explorer และตัวจัดการโปรแกรม ตอบกลับข้อความนี้ ซึ่ง ในขณะที่บทความนี้สามารถ technically ถูกใช้ใน Windows 95 และ Windows 98 มีอยู่ไม่มีผลต่อยกเว้นการแจ้งเตือนโปรแกรมประยุกต์อื่น วิธีการเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ส่วนกลางที่อยู่บน Windows 95 เท่านั้นที่มีการ ปรับเปลี่ยนแฟ้ม autoexec.bat และรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 104011 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Keywords: 
kbhowto kbsyssettings kbmt KB104011 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:104011

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com