รายการ CurrentControlSet REG: ส่วนที่ 2: SessionManager

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 102985 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับ 2 ส่วน--คีย์ย่อย CurrentControlSet\Control รายการตัวจัดการเซสชัน

สำหรับรายการย่อยของรีอื่นควบคุมภายใต้ CurrentControlSet ดูการบทความต่อไปนี้:

CurrentControlSet Part 1 ประกอบด้วย:

 • BootVerificationProgram
 • computername
 • DisplayDriver
 • GroupOrderList
 • HiveList
 • KeyboardLayout
 • Lsa
 • NetworkProvider
 • Nls
 • PriorityControl
 • ProductOptions
 • ServiceGroupOrder
และ
CurrentControlSet Part 3 ประกอบด้วย:

 • การตั้งค่า
 • TimeZoneInformation
 • VirtualDeviceDrivers
 • Windows
 • WOW

รายการคีย์ย่อย currentcontrolset\control

คีย์นี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ควบคุมการเริ่มต้นระบบ เช่น subsystems การโหลด ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเพจจิ้ง และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ระบบจะต้องเริ่มต้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ใช้คีย์การควบคุมผล

รายการการควบคุมของตัวจัดการทรานเซสชัน

คีย์ย่อยของเซสชัน Manager ประกอบด้วยตัวแปรส่วนกลางที่ใช้โดยตัวจัดการเซสชัน ค่าเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
		

REG_MULTI_SZ BootExecute

Default:  autocheck autochk *
		
โปรแกรมจะเรียกใช้ในระหว่างการเริ่มต้นที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าได้มีใช้ CONVERT.EXE การแปลงระบบไฟล์ในไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ มูลค่านี้ถูกเพิ่มเข้าไป BootExecute เพื่อให้การแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มระบบใหม่: BootExecute = \DosDevices\x autoconv autocheck: /FS:NTFS

REG_DWORD CriticalSectionTimeout

Default:  0x278d00
		
ระบุการหมดเวลา deadlock สำหรับส่วนที่สำคัญ โดยทั่วไป retail การติดตั้ง Windows NT จะไม่ได้หมดเวลาของคุณ และตรวจหา deadlocks

REG_DWORD GlobalFlag

Default:  0x21100000
		
ควบคุมการดำเนินการภายในของ Windows NT ต่าง ๆ คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้เพื่อปิดใช้งานระบบย่อยของ OS/2 ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกผูกไว้ ในแบบ VDM แทนภาย ใต้ระบบย่อยของ OS/2 ตั้งค่านี้เพื่อ 20100000 เพื่อปิดใช้งานระบบย่อยของ OS/2

REG_MULTI_SZ ObjectDirectories

Default:  \DosDevices
      \Windows
      \RPC Control
		
แสดงรายการไดเรกทอรีของวัตถุที่สร้างในระหว่างการเริ่มต้น ไม่แก้ไขรายการเหล่านี้

REG_DWORD RegisteredProcessors

Default:  0x4
		

REG_DWORD ResourceTimeoutCount

Default:  0x9e340
		
จำนวนวินาที 4 ticks ที่จำเป็นต้อง transpire ก่อนที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรหมดเวลา การติดตั้งที่วางจำหน่ายของ Windows NT จะไม่เคยหมดเวลา

รายการการควบคุมอุปกรณ์ dos

คีย์ย่อยของ DosDevices แสดงรายการการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์ภายในเพื่อสร้างเมื่อเริ่มต้น ค่าเก็บอยู่ภายใต้คีย์ย่อยนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\DOS Devices
		
รายการในคีย์นี้มีชนิดข้อมูลของ REG_SZ รายการต่อไปนี้แสดงรายการเป็นค่าเริ่มต้นที่อยู่ภายใต้คีย์นี้
  AUX=\DosDevices\COM1
  MAILSLOT=\Device\MailSlot
  NUL=\Device\Null
  PIPE=\Device\NamedPipe
  PRN=\DosDevices\LPT1
  TELNET=\Device\Telnet
  UNC=\Device\Mup
		

รายการตัวควบคุมในสภาพแวดล้อม

คีย์ย่อยของสภาพแวดล้อมกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ระบบสร้าง และที่ใช้งาน โดยการเข้าสู่ระบบ Windows NT และตัวจัดการโปรแกรม

ข้อควรระวัง: ใช้ระมัดจึงในการเปลี่ยนแปลงค่ารายการเหล่านี้ หากระบบปฏิบัติการไม่พบแฟ้มระบุไว้สำหรับระบบย่อยเป็น คุณจะไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไม่-Windows NT

เส้นทางรีจิสทรีสำหรับค่าเหล่านี้คือ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\Environment
		

REG_EXPAND_SZ ComSpec ชื่อแฟ้ม

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\CMD.EXE
		
กำหนดเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับตัวแปลคำสั่ง Windows NT (เทียบของ MS-DOS COMMAND.COM)

Os2LibPath REG_EXPAND_SZ ชื่อแฟ้ม

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\os2\dll
		
กำหนดเส้นทางสำหรับไลบรารี 1.x รุ่น OS/2 ของ Microsoft

เส้นทาง REG_EXPAND_SZ ชื่อแฟ้ม

Default: %systemRoot%\SYSTEM32; %SystemRoot%
		
กำหนดตัวแปรเส้นทางสำหรับการเข้าสู่ระบบ Windows NT และตัวจัดการโปรแกรม

REG_EXPAND_SZ Windir ชื่อแฟ้ม

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\CMD.EXE
		
กำหนดเส้นทางสำหรับการปฏิบัติการสำหรับ WOW ตามที่ใช้ โดยตัวจัดการโปรแกรมและการเข้าสู่ระบบ Windows NT

รายการ FileRenameOperations

รายการสำหรับ FileRenameOperation สนับสนุนความ MoveFileEx เปลี่ยน ชื่อที่เลื่อนออก และ ลบล่าช้าสามารถ รายการที่เก็บอยู่ภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\FileRenameOperations
		
รายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น

รายการการควบคุม KnownDLLs

คีย์ KnownDlls กำหนดชุดของ DLLs ก่อนที่จะค้นหาในระหว่างการเริ่มต้นระบบ โดยทั่วไป ต่อไปนี้คือระบบ DLLs ที่โหลดจากดิสก์ลงในส่วนของหน่วยความจำ และกำลังตรวจสอบความถูกต้อง DLLs เหล่านี้ใช้เนื้อที่บางทรัพยากร ถึงแม้ว่าไม่มีโปรแกรมประยุกต์โหลด สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นรายการที่แยกต่างหากภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\KnownDLLs
		

driverName ชื่อแฟ้ม DLL REG_SZ

ลำดับของรายการนี้กำหนดชื่อโปรแกรมควบคุมและชื่อแฟ้ม DLL ที่สอดคล้องกัน ต่อไปนี้แสดงรายการเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้งาน:
  advapi32=advapi32.dll        olecli32=olecli32.dll
  comdlg32=comdlg32.dll        olesvr32=olesvr32.dll
  crtdll=crtdll.dll          rpcrt4=rpcrt4.dll
  DllDirectory=%SystemRoot%\system32  shell32=shell32.dll
  gdi32=gdi32.dll           user32=user32.dll
  kernel32=kernel32.dll        version=version.dll
  lz32=lz32.dll
		

รายการการควบคุมการจัดการหน่วยความจำ

คีย์ย่อยของการจัดการหน่วยความจำกำหนดตัวเลือกเพจภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\Memory Management
		
ควรมีกำหนดพารามิเตอร์ของแฟ้มเพจจิ้ง โดยใช้ไอคอนระบบใน'แผงควบคุม' และเลือกปุ่มหน่วยความจำเสมือน

IoPageLockLimit REG_DWORD จำนวนไบต์

Default: 512K
		
ระบุข้อจำกัดของจำนวนไบต์ที่สามารถถูกล็อคสำหรับการดำเนินการ I/O เมื่อค่านี้เป็น 0 ระบบใช้เป็นค่าเริ่มต้น (512 K) ค่าสูงสุดคือเกี่ยวกับหน่วยความจำกายภาพลบแผ่น ซึ่งเป็นเมกะไบต์ 7 สำหรับระบบที่มีขนาดเล็ก และ grows ตามจำนวนหน่วยความจำ grows ที่เทียบเท่ากับ สำหรับระบบ 64 เมกะ แผ่นคือ ประมาณ 16 เมกะไบต์ สำหรับระบบ 512 MB แผ่นคือ ประมาณ 64 เมกะไบต์

REG_DWORD LargeSystemCache หมายเลข

Default: 0
		
ระบุ สำหรับค่า nonzero ว่า ระบบ favor ชุดการทำงานการแคชของระบบแทนที่ประมวลผลที่ทำงานการตั้งค่า ตั้งค่านี้ โดยการเลือกการติดตั้ง Windows NT ขั้นสูง Server พื้นฐาน

NonPagedPoolSize REG_DWORD จำนวนไบต์

Default: 0
		
ระบุขนาดของพูลโปรแกรม nonpaged เป็นไบต์ เมื่อค่านี้เป็น 0 ระบบใช้ขนาดเริ่มต้น (ตามหน่วยความจำทางกายภาพ) จำนวนสูงสุดคือ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำกายภาพ

REG_DWORD PagedPoolSize 0 ถึง 128 MB

Default:  0x3000000 (32 MB)
		
ระบุขนาดของจพูเป็นไบต์ เมื่อค่านี้เป็น 0 ระบบใช้เป็นค่าเริ่มต้นขนาดสูงสุด (32 MB) ดูรายการสำหรับ RegistrySizeLimit เมื่อเริ่มต้นของหัวข้อนี้

REG_MULTI_SZ PagingFiles System_Paging_Files

Default: C:\pagefile.sys 27
		
ระบุ โดยการเลือกไอคอนระบบใน'แผงควบคุม'การตั้งค่าข้อมูลของแฟ้มเพจ

รายการการควบคุมเริ่มต้นระบบย่อย

ต่อไปนี้คือ เส้นทางรีจิสทรีสำหรับการตั้งค่าระบบย่อยที่สร้างไว้เมื่อเริ่มต้นที่ใช้งาน:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\SubSystems
		
ค่าเหล่านี้ควรจะรักษาระบบเท่านั้น You should not need to manually define these settings.

Debug REG_EXPAND_SZ Names

Default: (no value)
		

Optional REG_MULTI_SZ Subsystem names

Default: Os2 Posix
		
Defines subsystems that are only loaded when the user starts an application that requires this subsystem.

Os2 REG_EXPAND_SZ Path and filename

Default: %SystemRoot%\system32\os2ss.exe
		
Defines the path to the executable file used to start the Microsoft OS/2 version 1.x subsystem.

Posix REG_EXPAND_SZ Path and filename

Default: %SystemRoot%\system32\psxss.exe
		
Defines the path to the executable file used to start the POSIX subsystem. (There are no additional POSIX entries in the Registry.)

Required REG_MULTI_SZ Name

Default: Debug Windows
		

Windows REG_EXPAND_SZ Path and filename

Default: %SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072
Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ServerDll=mmsndsrv,5 ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16
		
Defines the path to the executable file used to start the Win32 subsystem.

Reference: "The Windows NT Resource Kit for Operating System Version 3.1".
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 102985 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Keywords: 
kbother kbmt KB102985 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102985

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com