WINMSDP.EXE nasıl kullanılır?

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 102468 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

WINMSDP.EXE WINMSD.EXE GUI uygulaması tarafından Raporlama amacıyla kökenli için yazılmış bir hizmet programıdır. WINMSD.EXE program (yazdırma tüm ayarları) /A anahtarı ile WINMSDP.EXE yardımcı olarak çoğaltılır.

Ayrıca, WINMSDP.EXE program komut satırından da çalıştırabilirsiniz. Yardımcı program çalıştırıyorsanız, aşağıdaki menü görüntülenir:
C:\Winnt\System32>winmsdp.exe

/A tüm ayarları Yazdır
/O OsVer
/D sürücü
/S Hizmetleri
/R sürücüleri
/M bellek
/ı kesme kaynakları
/Y bellek kaynakları
/P bağlantı noktası kaynakları
/U DMA kaynakları
/W donanım
/E ortamı
/N ağ
Anahtarların (/A ve /N dışında) her MSDRPT.TXT dosyasının belirli bir bölümüne karşılık gelir.

WINMSDP.EXE ilk çalıştırıldığında, aşağıdaki ileti görüntülenir:
C:\Winnt\System32>winmsdp /n Oluşturuluyor WinMSD Raporu sisteminizin.... WinMSD msdrpt.TXT sistem raporunuz kaydedildi.
WINMSDP.EXE çalıştırırsanız, bir sonraki açışınızda önceki MSDRPT.TXT dosyayı MSDRPT00.TXT (vb.) adlı bir dosya olarak kaydeder. Örneğin,:
C:\Winnt\System32>winmsdp /n
Sisteminizin WinMSD Raporu oluşturuluyor...

önceki MSDRPT.TXT dosyanızı yedeklendi: MSDRPT00.TXT

WinMSD MSDRPT.TXT geçerli sistem raporunuz kaydedildi.
/N</a0> parametresini, Windows NT kayıt veritabanında listelenen <a1>Ağ</a1> parametreleri ile ilgili bir rapor oluşturur. Bu rapor, ağ ile ilgili sorunları tanımada PSS için değerli bilgiler içeriyor.

Not: /A</a0> anahtarını kullanırsanız, /N anahtarı kullanılmaz; Bu anahtarlar ayrı ayrı yeniden kullanılmalıdır.

Rapor aşağıdaki gibi görünür:
OS NETWORK Environment
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\parameters
=================================================================
             Size 3
          Lmannounce 0
           comment "Windows NT"
          srvcomment "Windows NT"
            users -1
             disc 15
        autodisconnect 15
            hidden 0
           announce 720
           anndelta 3000
           userpath "c:\"
          sessopens 2048
           sessvcs 1
          opensearch 2048
         maxworkitems 256
         maxrawbuflen 65535
          sessusers 2048
          sessconns 2048
     maxpagedmemoryusage -1
    maxnonpagedmemoryusage -1
       enablesoftcompat 1
      enableforcedlogoff 1
          timesource 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\parameters
=================================================================
         OtherDomains { }
           CharWait 3600
      MaxCollectionCount 16
        CollectionTime 250
           KeepConn 600
           MaxCmds 50
         SessTimeout 45
          SizCharBuf 512
          MaxThreads 17
          LockQuota 6144
        LockIncrement 10
         LockMaximum 500
        PipeIncrement 10
         PipeMaximum 500
       CacheFileTimeout 10
       DormantFileLimit 45
     ReadAheadThroughput -1
       MailslotBuffers 20
    ServerAnnounceBuffers 20
   NumIllegalDatagramEvents 5
   IllegalDatagramResetTime 60
      LogElectionPackets 0
   UseOpportunisticLocking 1
       UseUnlockBehind 1
        UseCloseBehind 1
        BufNamedPipes 1
      UseLockReadUnlock 1
       UtilizeNtCaching 1
          UseRawRead 1
         UseRawWrite 1
       UseWriteRawData 1
        UseEncryption 1
      BufFilesDenyWrite 1
       BufReadOnlyFiles 1
     ForceCoreCreateMode 1
    Use512ByteMaxTransfer 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Driver01
=================================================================
         AdapterName "UB01"
        NetworkNumber 0
           PktType 1
           BindSap 33079
        SourceRouting 1
        SourceRouteDef 0
       SourceRouteBcast 0
       SourceRouteMcast 0
        EnableFuncaddr 1
          MaxPktSize 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWNBLink\parameters
=================================================================
          NbProvider "_ipx"
           EndPoint 1
       KeepaliveTimeout 60
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 5
       BroadcastTimeout 1
        BroadcastCount 3
           Internet 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\parameters
=================================================================
          WindowSize 4
       KeepaliveTimeout 12
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 10
          RipTimeout 1
           RipCount 5

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters
=================================================================
     AuthenticateRetries 2
       AuthenticateTime 120
         EnableAudit 1
         CallbackTime 2
    NetBiosGatewayEnabled 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters\NetbiosGateway
=================================================================
        Autodisconnect 1200
       EnableBroadcast 0
EnableNetbiosSessionsAuditing 0
          MaxDynMem 655350
           MaxNames 255
         MaxSessions 255
     MulticastForwardRate 5
          SizWorkbuf 4500
         RemoteListen 1
        NameUpdateTime 120
  MaxDgBufferedPerGroupName 10
  RcvDgSubmittedPerGroupName 3
DisableMcastFwdWhenSessionTraffic 1
      MaxBcastDgBuffered 32
   NumRecvQueryIndications 3

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AsyncMacn\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasHub\parameters
=================================================================
          EndPoints { "1" }
             Bind { "\Device\AsyncMac02" }

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scott"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBT\parameters
=================================================================
          NbProvider "_tcp"
           EndPoint 1
           ScopeID ""
        PermanentName "125.20.7.71"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Streams\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scottsu86"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBF\parameters
=================================================================
          NbProvider "_nb"
             Size 2
         MaxRequests 0
           MaxLinks 0
        MaxConnections 0
       MaxAddressFiles 0
         MaxAddresses 0
       DefaultT1Timeout 6000000
       DefaultT2Timeout 1500000
       DefaultTiTimeout 300000000
          LlcRetries 8
       LlcMaxWindowSize 10
    MaximumIncomingFrames 2
       NameQueryRetries 3
       NameQueryTimeout 5000000
     AddNameQueryRetries 3
     AddNameQueryTimeout 5000000
        GeneralRetries 3
        GeneralTimeout 5000000
     WanNameQueryRetries 5
      UseDixOverEthernet 0
  QueryWithoutSourceRouting 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DLC\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\parameters
=================================================================
      MaintainServerList "Yes"
        IsDomainMaster "FALSE"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\parameters
=================================================================
       LanmanDirectory "%SystemRoot%"
            Update "no"
           Scripts "%SystemRoot%\system32\repl\import\scripts"
            DBFlag "0"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETBIOSInformation\parameters
=================================================================
           LanaNum1 0
         EnumExport1 1
            Route { ""Nbf" "UB" "UB01"" "" "UB01"" }
           MaxLana 4
           LanaNum2 1
         EnumExport2 1
           LanaNum3 2
         EnumExport3 1
           LanaNum4 3
         EnumExport4 0
           LanaNum5 4
         EnumExport5 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Replicator\parameters
=================================================================
          Replicate 3
          ImportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Import"
          ExportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Export"

Özellikler

Makale numarası: 102468 - Last Review: 1 Kasım 2006 Çarşamba - Gözden geçirme: 2.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbenv KB102468 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:102468

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com