Použití WINMSDP.EXE

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 102468 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

WINMSDP.EXE je nástroj zapsány vytvořený aplikací WINMSD.EXE GUI pro účely vykazování. WINMSD.EXE program založí nástroj WINMSDP.EXE s přepínačem /A (všechna nastavení tisku).

WINMSDP.EXE program lze spustit také z příkazového řádku. Spustit nástroj, zobrazí se následující nabídce:
C:\Winnt\System32>winmsdp.exe

/A vytisknout všechna nastavení
/O OsVer
/D jednotky
/S služby
/R ovladače
/M paměti
/I přerušení zdroje
Prostředky paměti /Y
/P port zdroje
/U DMA zdroje
/W hardwaru
/E prostředí
/N sítě
Každý přepínače (kromě /A a /N) odpovídá určité části souboru MSDRPT.TXT.

Při prvním spuštění WINMSDP.EXE zobrazí následující zpráva:
/N C:\Winnt\System32>winmsdp generování WinMSD sestava systému.... WinMSD uložil systém sestavy v msdrpt.TXT
Při příštím spuštění WINMSDP.EXE uloží předchozí MSDRPT.TXT soubor jako soubor s názvem MSDRPT00.TXT (a tak dále). Například:
/N C:\Winnt\System32>winmsdp
Generování sestavy WinMSD systému...

zálohována předchozí souboru MSDRPT.TXT: MSDRPT00.TXT

WinMSD uložil aktuální sestavu systému v MSDRPT.TXT
Parametr /N generuje sestavu síťové parametry uvedeny v databázi registru WINDOWSNT. Tato sestava obsahuje cenné informace pro PSS při diagnostikování potíží souvisejících se sítí.

Poznámka: Pokud použijete přepínač /A není použit tento přepínač /N; tyto přepínače musí být použit samostatně.

Sestava se zobrazí následující:
OS NETWORK Environment
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\parameters
=================================================================
             Size 3
          Lmannounce 0
           comment "Windows NT"
          srvcomment "Windows NT"
            users -1
             disc 15
        autodisconnect 15
            hidden 0
           announce 720
           anndelta 3000
           userpath "c:\"
          sessopens 2048
           sessvcs 1
          opensearch 2048
         maxworkitems 256
         maxrawbuflen 65535
          sessusers 2048
          sessconns 2048
     maxpagedmemoryusage -1
    maxnonpagedmemoryusage -1
       enablesoftcompat 1
      enableforcedlogoff 1
          timesource 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\parameters
=================================================================
         OtherDomains { }
           CharWait 3600
      MaxCollectionCount 16
        CollectionTime 250
           KeepConn 600
           MaxCmds 50
         SessTimeout 45
          SizCharBuf 512
          MaxThreads 17
          LockQuota 6144
        LockIncrement 10
         LockMaximum 500
        PipeIncrement 10
         PipeMaximum 500
       CacheFileTimeout 10
       DormantFileLimit 45
     ReadAheadThroughput -1
       MailslotBuffers 20
    ServerAnnounceBuffers 20
   NumIllegalDatagramEvents 5
   IllegalDatagramResetTime 60
      LogElectionPackets 0
   UseOpportunisticLocking 1
       UseUnlockBehind 1
        UseCloseBehind 1
        BufNamedPipes 1
      UseLockReadUnlock 1
       UtilizeNtCaching 1
          UseRawRead 1
         UseRawWrite 1
       UseWriteRawData 1
        UseEncryption 1
      BufFilesDenyWrite 1
       BufReadOnlyFiles 1
     ForceCoreCreateMode 1
    Use512ByteMaxTransfer 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Driver01
=================================================================
         AdapterName "UB01"
        NetworkNumber 0
           PktType 1
           BindSap 33079
        SourceRouting 1
        SourceRouteDef 0
       SourceRouteBcast 0
       SourceRouteMcast 0
        EnableFuncaddr 1
          MaxPktSize 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWNBLink\parameters
=================================================================
          NbProvider "_ipx"
           EndPoint 1
       KeepaliveTimeout 60
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 5
       BroadcastTimeout 1
        BroadcastCount 3
           Internet 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\parameters
=================================================================
          WindowSize 4
       KeepaliveTimeout 12
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 10
          RipTimeout 1
           RipCount 5

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters
=================================================================
     AuthenticateRetries 2
       AuthenticateTime 120
         EnableAudit 1
         CallbackTime 2
    NetBiosGatewayEnabled 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters\NetbiosGateway
=================================================================
        Autodisconnect 1200
       EnableBroadcast 0
EnableNetbiosSessionsAuditing 0
          MaxDynMem 655350
           MaxNames 255
         MaxSessions 255
     MulticastForwardRate 5
          SizWorkbuf 4500
         RemoteListen 1
        NameUpdateTime 120
  MaxDgBufferedPerGroupName 10
  RcvDgSubmittedPerGroupName 3
DisableMcastFwdWhenSessionTraffic 1
      MaxBcastDgBuffered 32
   NumRecvQueryIndications 3

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AsyncMacn\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasHub\parameters
=================================================================
          EndPoints { "1" }
             Bind { "\Device\AsyncMac02" }

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scott"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBT\parameters
=================================================================
          NbProvider "_tcp"
           EndPoint 1
           ScopeID ""
        PermanentName "125.20.7.71"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Streams\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scottsu86"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBF\parameters
=================================================================
          NbProvider "_nb"
             Size 2
         MaxRequests 0
           MaxLinks 0
        MaxConnections 0
       MaxAddressFiles 0
         MaxAddresses 0
       DefaultT1Timeout 6000000
       DefaultT2Timeout 1500000
       DefaultTiTimeout 300000000
          LlcRetries 8
       LlcMaxWindowSize 10
    MaximumIncomingFrames 2
       NameQueryRetries 3
       NameQueryTimeout 5000000
     AddNameQueryRetries 3
     AddNameQueryTimeout 5000000
        GeneralRetries 3
        GeneralTimeout 5000000
     WanNameQueryRetries 5
      UseDixOverEthernet 0
  QueryWithoutSourceRouting 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DLC\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\parameters
=================================================================
      MaintainServerList "Yes"
        IsDomainMaster "FALSE"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\parameters
=================================================================
       LanmanDirectory "%SystemRoot%"
            Update "no"
           Scripts "%SystemRoot%\system32\repl\import\scripts"
            DBFlag "0"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETBIOSInformation\parameters
=================================================================
           LanaNum1 0
         EnumExport1 1
            Route { ""Nbf" "UB" "UB01"" "" "UB01"" }
           MaxLana 4
           LanaNum2 1
         EnumExport2 1
           LanaNum3 2
         EnumExport3 1
           LanaNum4 3
         EnumExport4 0
           LanaNum5 4
         EnumExport5 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Replicator\parameters
=================================================================
          Replicate 3
          ImportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Import"
          ExportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Export"

Vlastnosti

ID článku: 102468 - Poslední aktualizace: 1. listopadu 2006 - Revize: 2.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Klíčová slova: 
kbmt kbenv KB102468 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:102468

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com