ภาพรวมของ FAT, HPFS และระบบไฟล์ NTFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 100108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง FAT, HPFS และ NTFSunder Windows NT และของข้อดี และข้อเสีย แฟ้ม isdivided ลงในส่วนต่อไปนี้:

 • ภาพรวม FAT
 • ภาพรวม HPFS
 • ภาพรวมของ NTFS
หมายเหตุ: HPFS จะเท่านั้นได้รับการสนับสนุนภายใต้รุ่นของ Windows NT 3.1, 3.5 และ 3.51 Windows NT 4.0 ไม่สนับสนุน และไม่สามารถเข้าถึง HPFSpartitions นอกจากนี้ ระบบแฟ้ม FAT32 เป็นเท่านั้นได้รับการสนับสนุนใน Windows 2000 และ Windows 98/95

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม FAT

FAT อยู่มากโดย simplistic สุดที่ระบบแฟ้มสนับสนุน NT byWindows ระบบแฟ้ม FAT ถูกกำหนดลักษณะตามตาราง fileallocation (FAT), ซึ่งก็คือตารางที่อยู่ที่ thevery "บนสุด" ของไดรฟ์ข้อมูลแท้จริง การป้องกันไดรฟ์ข้อมูล สองสำเนาของ FATare เก็บไว้ในกรณีที่หนึ่งเสีย นอกจากนี้ ตาราง FAT และไดเรกทอรีรากต้องเก็บไว้ในตำแหน่งที่ถาวรเพื่อให้แฟ้มสำหรับเริ่มระบบของ thesystem สามารถตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง

ดิสก์จัดรูปแบบ ด้วย FAT มีการปันส่วนในคลัสเตอร์ aredetermined ที่มีขนาดตามขนาดของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อมีสร้างไฟล์ entryis ที่สร้างขึ้นในไดเรกทอรีและ containingdata หมายเลขของคลัสเตอร์แรกที่กำหนด รายการนี้ในตาราง FAT อาจบ่งชี้ thatthis คลัสเตอร์ล่าสุดของแฟ้มคือ หรือชี้ไปคลัสเตอร์ถัดไป

ปรับปรุงตาราง FAT เป็นมากสำคัญ รวมทั้งใช้เวลานาน ตาราง Ifthe FAT ไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ดังกล่าวอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย ต้องสามารถเคลื่อน Itis ใช้เวลานานเนื่องจากดิสก์อ่านหัวของไดรฟ์แบบลอจิคัลแทร็คเป็นศูนย์ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงตาราง FAT

ไม่มีองค์กรไปยังโครงสร้างไดเรกทอรี FAT และแฟ้ม aregiven เปิดตำแหน่งแรกบนไดรฟ์ได้ นอกจากนี้ FAT ระบบแบบอ่านอย่างเดียว ซ่อน supportsonly และแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่เก็บถาวรไว้

แบบแผนการตั้งชื่อ FAT

ใช้ FAT 8.3 แบบดั้งเดิมแบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มและ filenamesmust ทั้งหมดไม่ตรงกันกับชุดอักขระ ASCII ชื่อของ ordirectory แฟ้มสามารถมีได้ถึงแปดอักขระความยาว แล้วเป็นเครื่องหมายมหัพภาค (.)เครื่องหมายย่อหน้าพิเศษ และจน ถึงส่วนขยายสามอักขระ ชื่อต้อง startwith ตัวอักษรหรือตัวเลข และสามารถประกอบด้วย exceptfor อักขระใด ๆ ต่อไปนี้:
  . " / \ [ ] : ; | = ,
				
ถ้าอักขระใด ๆ เหล่านี้มีใช้ อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ชื่อไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่างใด ๆ

มีจองชื่อต่อไปนี้:
  CON, AUX, COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3, PRN, NUL
				
อักขระทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ข้อดีของ FAT

เป็นไปไม่ได้ที่จะทำการลบภายใต้ Windows NT บนระบบแฟ้มสนับสนุนใด ๆ ยกเลิกลบโปรแกรมอรรถประโยชน์ให้ลองตรง accessthe ฮาร์ดแวร์ ซึ่งไม่สามารถทำได้ภายใต้ Windows NT อย่างไรก็ตาม ถ้า thefile อยู่บนพาร์ติชัน FAT และระบบจะเริ่ม underMS DOS แฟ้มสามารถยกเลิก ระบบแฟ้ม FAT เป็น fordrives ดีที่สุดและ/หรือพาร์ติชันภายใต้ประมาณ 200 เมกะไบต์ เนื่องจาก FATstarts ออก ด้วยค่าใช้จ่ายในน้อยมากขึ้น สำหรับการสนทนา ofFAT ข้อดี ดูต่อไปนี้:
 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

ข้อเสียของ FAT

ควรเป็นบริเวณ เมื่อใช้ไดรฟ์หรือพาร์ติชันมากกว่า 200 เมกะไบต์ ระบบ FATfile ไม่ควรใช้ เป็นเช่นนี้ เพราะเป็นขนาดที่เพิ่ม thevolume ประสิทธิภาพ ด้วย FAT จะรวดเร็วลดลง จะสามารถกำหนดสิทธิ์บนแฟ้มที่พาร์ติชัน FAT isnot

พาร์ติชัน FAT จะจำกัดขนาดสูงสุด 4 กิกะไบต์ (GB) ภายใต้ Windows NT และ 2 กิกะไบต์ใน MS-DOS สำหรับข้อจำกัด onthis ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความ MicrosoftKnowledge ต่อไปนี้:
บทความ-ID: 118335
ชื่อเรื่อง: ขนาดของพาร์ติชันสูงสุดใน MS-DOS
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมของอื่น ๆ ข้อเสียของ FAT ดู thefollowing:
 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

ภาพรวม HPFS

ระบบแฟ้ม HPFS ก่อนแนะนำ ด้วย 1.2 OS/2 เพื่อให้ forgreater มีขนาดใหญ่กว่าฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกนั้นปรากฏอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้ มันจำเป็นสำหรับการ toextend ระบบแฟ้มใหม่ระบบการตั้งชื่อ องค์กร และความปลอดภัยสำหรับการ growingdemands ของตลาดเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย รักษาการ directoryorganization ของ FAT HPFS แต่เพิ่มการเรียงลำดับอัตโนมัติของชื่อแฟ้ม basedon ไดเรกทอรี ชื่อแฟ้มถูกขยายเพื่อ bytecharacters คู่เกิน 254 HPFS ยังอนุญาตให้แฟ้มต้องมีแอตทริบิวต์ andspecial "ข้อมูล" เพื่อให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในเงื่อนไข ofsupporting แบบแผนการตั้งชื่อและการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ นอกจากนี้ theunit ของการปันส่วนจะเปลี่ยนจากคลัสเตอร์เป็นภาคทางกายภาพ (512bytes), ซึ่งลดเนื้อที่ดิสก์ที่สูญหายไป

ภายใต้ HPFS รายการในไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าภายใต้ FAT Aswell เป็นแฟ้มแอตทริบิวต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ themodification สร้าง เข้าถึงวัน และเวลา แทนที่เป็น pointingto คลัสเตอร์แรกของไฟล์ ไดเรกทอรีรายการภายใต้ HPFSpoint ไป FNODE FNODE ประกอบด้วยข้อมูลของแฟ้ม หรือ pointersthat จะชี้ไปแฟ้มข้อมูล หรือไปยังที่อื่น structures ที่ willeventually ให้ชี้ไปแฟ้มข้อมูล

HPFS ความพยายามในการปันส่วนของแฟ้มใน aspossible ภาคติดกันมาก สิ่งนี้ทำเพื่อเพิ่มความเร็วเมื่อประมวลผล doingsequential ของแฟ้ม

HPFS จัดระเบียบไดรฟ์ลงในชุดของแถบ 8 MB และ wheneverpossible แฟ้มมีอยู่ภายในแถบเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แถบเหล่านี้ถูกปันส่วน 2K บิตแมป ซึ่งเก็บติดตามของ whichsectors ภายในแถบทางได้ และไม่ได้ปันส่วนระหว่าง eachof ประสิทธิภาพการทำงานของ Bandingincreases ได้เนื่องจากไดรฟ์ส่วนหัวไม่จำเป็นต้อง returnto แบบลอจิคัลบน (โดยทั่วไปแล้วรูปทรงกระบอก 0) ของดิสก์ แต่ เป็นบิตแมปปันส่วนแถบ thenearest เพื่อตรวจสอบแฟ้มจะ bestored

นอกจากนี้ HPFS รวมสองของออบเจ็กต์ข้อมูลพิเศษเฉพาะ:

ซูเปอร์บล็อก

ซูเปอร์บล็อคอยู่ในเซกเตอร์ตรรกะ 16 และประกอบด้วยการ pointerto ใน FNODE ของไดเรกทอรีราก Ofusing อันตรายใหญ่ HPFS อย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าบล็อคซูเปอร์สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากเซกเตอร์ abad ดังนั้นเนื้อหาของพาร์ติชัน แม้ว่าส่วนเหลือของไดรฟ์จะปรับปรุง ฟังก์ชันนี้จะสามารถกู้คืนข้อมูลบน thedrive โดยการคัดลอกทุกอย่างไปยังไดรฟ์อื่นกับ andrebuilding ดีภาค 16 ซูเปอร์บล็อค อย่างไรก็ตาม นี่คืองานซับซ้อนมาก

บล็อกอะไหล่

บล็อคอะไหล่อยู่ในเซกเตอร์ตรรกะ 17 และประกอบด้วยการ tableof "ใจร้อนแก้ไข" และไดเรกทอรีบล็อคอะไหล่ ภายใต้ HPFS เมื่อตรวจพบการ badsector "ใจร้อนแก้ไข" รายการที่ใช้กับทางตรรกะ pointto ภาคดีที่มีอยู่แทนเซกเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง Techniquefor นี้จัดการข้อผิดพลาดในการเขียนนี้เรียกว่าเป็นการแก้ไขด่วน

การแก้ไขด่วนเป็นเทคนิคหนึ่งที่เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็น badsector แฟ้มระบบย้ายเซกเตอร์เดิมเป็นไม่ถูกต้องทำเครื่องหมายข้อมูลที่ sectorand แตกต่างกัน นี่เป็นอิสระนอกเหนือโปร่งใสทำโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ I/O ของดิสก์ (นั่นคือ theapplication ไม่รู้ว่า มีปัญหาใด ๆ กับการ harddrive) โดยใช้ระบบแฟ้มที่สนับสนุนการแก้ไขด่วนจะ eliminateerror ข้อความเช่นแบบ FAT "ยกเลิก ลอง หรือความล้มเหลวได้อย่างไร" ข้อผิดพลาด messagethat เกิดขึ้นเมื่อมีพบเซ็กเตอร์เสีย

หมายเหตุ: รุ่นของ HPFS ที่มาพร้อมกับ Windows NT ไม่แก้ไข hot notsupport

ข้อดีของ HPFS

HPFS จะดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ในช่วง 200-400 MB Discussionof เพิ่มเติมข้อดีของ HPFS ดูตัวอย่างต่อไปนี้:
 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

ข้อเสียของ HPFS

เนื่องจากค่าโสหุ้ยเกี่ยวข้องใน HPFS ไม่มี efficientchoice มากสำหรับวอลุ่มภายใต้ประมาณ 200 เมกะไบต์ นอกจากนี้ withvolumes ที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 400 เมกะไบต์ จะมีบาง performancedegradation คุณไม่สามารถตั้งค่าความปลอดภัยบน HPFS ภายใต้ Windows NT

HPFS เท่านั้นได้รับการสนับสนุนภายใต้รุ่น Windows NT 3.1, 3.5 และ NT 4.0 3.51.Windows ไม่สามารถเข้าถึงพาร์ติชัน HPFS

สำหรับข้อเสียเพิ่มเติมของ HPFS ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

ภาพรวมของ NTFS

จากมุมมองของจุดของผู้ใช้ NTFS ดำเนินต่อไปเพื่อจัดระเบียบแฟ้ม intodirectories ซึ่ง เช่น HPFS จะเรียงลำดับ อย่างไรก็ตาม ซึ่งแตกต่างจาก FAT orHPFS ไม่มี "พิเศษ" วัตถุบนดิสก์ และไม่ nodependence บนฮาร์ดแวร์พื้นฐาน เช่นภาค 512 ไบต์ Inaddition มีไม่มีตำแหน่งที่ตั้งพิเศษบนดิสก์ เช่น FATtables หรือ HPFS ซูเปอร์บล็อก

เป้าหมายของ NTFS จะแสดง:
 • ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบส่วนสูงและเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 • แพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้น
 • สนับสนุนความต้องการของ POSIX
 • การลบข้อจำกัดของ FAT HPFS และแฟ้มระบบ

ความน่าเชื่อถือ

เมื่อต้องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ NTFS พื้นที่หลักสามถูกส่ง: ใหญ่ เอาความล้มเหลวของภาคเดียวที่ร้ายแรง และ hotfixing

NTFS เป็นระบบสามารถกู้คืนแฟ้มได้เนื่องจากเก็บการติดตาม oftransactions กับระบบแฟ้ม เมื่อ CHKDSK การ ดำเนิน onFAT หรือ HPFS ความสอดคล้องของตัวชี้ภายในไดเรกทอรี การปันส่วน และตารางแฟ้มระบบจะตรวจสอบ ภายใต้ NTFS, oftransactions การล็อกโดยเทียบกับคอมโพเนนต์เหล่านี้ถูกรักษาไว้เพื่อให้ CHKDSKneed เฉพาะย้อนกลับธุรกรรมไปยังจุดสุดท้ายที่ยอมรับในใบสั่งในการ torecover ความสอดคล้องภายในระบบแฟ้ม

ภายใต้ FAT หรือ HPFS ถ้าเซกเตอร์ที่เป็นที่ตั้งของ วัตถุพิเศษในระบบแฟ้มหนึ่งล้มเหลว แล้ว willoccur ล้มเหลวเป็นภาคเดียวกัน NTFS เพื่อหลีกเลี่ยงนี้ในสองวิธี: ครั้งแรก โดยไม่ใช้ specialobjects บนดิสก์ และการติดตาม และการป้องกันทั้งหมดวัตถุ areon ที่ดิสก์ มา ภายใต้ NTFS หลายสำเนา (ตัวเลข dependson ขนาดไดรฟ์ข้อมูล) ของตารางแฟ้มต้นแบบจะเก็บไว้

คล้ายกับ HPFS เวอร์ชั่น OS/2, NTFS สนับสนุนการแก้ไขด่วน

เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

เป้าหมายการออกแบบหลักของ Windows NT ในทุกระดับอย่างใดอย่างหนึ่งคือแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถเพิ่มเข้าไป และสร้างขึ้นบน toprovide และ NTFS เป็น noexception NTFS มีแพลตฟอร์มแบบยืดหยุ่น และ rich สำหรับ filesystems อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้ นอกจากนี้ NTFS ทั้งหมดสนับสนุนโมเดลความปลอดภัยของ NT theWindows และสนับสนุนสตรีมข้อมูลหลายครั้ง Nolonger เป็นแฟ้มข้อมูลแบบสตรีมเดียวของข้อมูล ในตอนท้าย ภายใต้ NTFS, auser สามารถเพิ่มของ ตนเองผู้ใช้กำหนดแอตทริบิวต์ของแฟ้ม

สนับสนุน POSIX

NTFS POSIX.1 มากที่สุดที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ systemsbecause ได้รับการสนับสนุนแฟ้มสนับสนุนความต้องการ POSIX.1 ต่อไปนี้:

ตั้งชื่อเล็ก:

ภายใต้ POSIX, READMETXT อ่าน Readme.txt และอ่าน readme.txt แฟ้ม alldifferent อยู่

ประทับเวลาเพิ่มเติม:

การประทับเวลาเพิ่มเติมจัดหาเวลาที่แฟ้มถูก lastaccessed

ฮาร์ดลิงก์:

การเชื่อมโยงฮาร์เมื่อสองแตกต่างกันชื่อแฟ้ม ซึ่งอาจเป็นไดเรกทอรีไม่อยู่ ชี้ไปยังข้อมูลเดียวกันได้

เอาข้อจำกัด

ขั้นแรก NTFS เพิ่มขนาดของแฟ้มและไดรฟ์ข้อมูลมากขึ้น sothat สามารถเดี๋ยวนี้มาจนถึง 2 ^ 64 ไบต์ (16 exabytes or18, 446, 744, 073, 709, 551, 616 ไบต์) NTFS ได้ส่งกลับไป FATconcept ของคลัสเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา HPFS ของ sectorsize แบบถาวรด้วย ซึ่งมีการดำเนินการได้เนื่องจาก Windows NT เป็นเทคโนโลยีดิสก์อื่น systemand แบบพกพาที่ปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่จะถูกพบใน somepoint ดังนั้น 512 ไบต์ต่อเซกเตอร์ถูกแสดงว่ามี largepossibility ไม่เสมอที่ พอดีสำหรับการปันส่วน Thiswas ให้สำเร็จได้ โดยทำให้คลัสเตอร์ต้องมีการกำหนดเป็นผลคูณของขนาดการจัดสรรที่เป็นธรรมชาติของฮาร์ดแวร์ ในตอนท้าย ใน NTFS areUnicode ชื่อแฟ้มทั้งหมดตาม และชื่อแฟ้ม 8.3 เก็บพร้อม ด้วยชื่อแฟ้มที่ยาว

ข้อดีของ NTFS

NTFS จะดีที่สุดสำหรับการใช้บนไดรฟ์ข้อมูลของประมาณ 400 เมกะไบต์หรือมากกว่า ประสิทธิภาพการทำงานของ isbecause นี้ลดลงภายใต้ NTFS เท่ากับที่ทำภายใต้ FAT ขนาดไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ใหญ่ที่ออกแบบมาเป็น NTFS ให้ shouldnever ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียกใช้การเรียงลำดับใด ๆ ของโปรแกรมอรรถประโยชน์การซ่อมแซมดิสก์บน NTFSpartition อยู่ สำหรับประโยชน์เพิ่มเติมของ NTFS ดูตัวอย่างต่อไปนี้:
 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

ข้อเสียของ NTFS

ไม่แนะนำให้ใช้ NTFS บนไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่า thanapproximately เมกะไบต์ 400 เนื่องจากจำนวนเนื้อที่ involvedin จ่าย NTFS ค่าใช้จ่ายในพื้นที่นี้อยู่ในรูปของ NTFS ระบบแฟ้ม thattypically ใช้อย่างน้อย 4 MB ของพื้นที่ว่างในไดรฟ์ในพาร์ติชัน 100 เมกะไบต์

ในปัจจุบัน ถูกเข้ารหัสลับแฟ้มไม่มีอยู่แล้วภายในเป็น NTFS ดังนั้น ผู้อื่นสามารถเริ่มระบบได้ภายใต้ MS-DOS หรืออีกระบบปฏิบัติการ และระดับต่ำ usea ดิสก์เพื่อดูข้อมูลที่จัดเก็บใน NTFSvolume มีโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไข

ไม่สามารถจัดรูปแบบฟลอปปีดิสก์ ด้วยระบบแฟ้ม NTFSWindows NT จัดรูปแบบฟลอปปีดิสก์ ด้วยระบบแฟ้ม FAT ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องจ่ายใน NTFS จะไม่พอดีบนแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์

สำหรับการสนทนาของข้อเสียของ NTFS ดูตัวอย่างต่อไปนี้:
 • บทที่ 5 ส่วน "แนวคิดและคู่มือการวางแผน" ของ Microsoft Windows NT Server ที่มีชื่อว่า"การเลือกระบบแฟ้ม"
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit บท 18 "ระบบแฟ้มเลือก"
 • ส่วน "ทรัพยากรแนะนำ บทที่ 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit ที่ชื่อว่า"ซึ่งจะใช้ในที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม"

แบบแผนการตั้งชื่อแบบ NTFS

ชื่อแฟ้มและไดเรกทอรีสามารถมีได้ถึง 255 อักขระความยาว ส่วนขยาย includingany รักษากรณีชื่อ แต่ไม่เล็ก NTFSmakes ที่มีความแตกต่างของชื่อแฟ้มตามกรณีและปัญหา ชื่อสามารถประกอบด้วย anycharacters ยกเว้นต่อไปนี้:
  ? " / \ < > * | :
				
ในปัจจุบัน จากบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถสร้างแฟ้ม namesof จนถึง 253 อักขระ

หมายเหตุ: อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์อาจอำนวยการจำกัดขนาดของพาร์ติชันเพิ่มเติมในระบบแฟ้มใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบอาจเป็นเพียง 7.8 กิกะไบต์ในขนาด และไม่มีข้อจำกัด 2-เทราในพาร์ทิชันตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้มได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows NT โปรดดูชุดทรัพยากรของ Windows NT

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 100108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Keywords: 
kbother kbmt KB100108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:100108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com