Microsoft Windows Update – riešenie problémov

Naučte sa udržiavať Windows aktuálny, opravovať chyby a riešiť iné problémy služby Windows Update. Vyriešte to sami alebo získajte pomoc od komunity

Vyriešte svojpomocne

Riešenie problémov

Využite automatizovaného poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Tento poradca pri riešení problémov zistí a automaticky vyrieši problémy so službou Windows Update.

Vyriešte svojpomocne

Opýtajte sa komunity

Opýtajte sa komunity Microsoft

Napíšte svoju otázku do vyhľadávacieho poľa nižšie. Zobrazí sa zoznam s okruhmi týkajúcimi sa vašej otázky. Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Môžete vytvoriť nový okruh. Pracovníci technickej podpory, najuznávanejší odborníci (MVP) a ďalší prispievatelia z komunity sú pripravení vám pomôcť. Ďalšie informácie o komunite Microsoft (CZ)

Získajte asistovanú podporu

Získajte asistovanú podporu

Odborníci z oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft sú pripravení pomôcť vám pri riešení problémov týkajúcich sa:

  • obsahu stránky Windows Update,
  • navigácie na webovú lokalitu Windows Update,
  • chybových hlásení služby Windows Update,
  • sťahovania aktualizácií.

Získajte asistovanú podporu

Všetky ostatné požiadavky na technickú podporu v reálnom čase vrátane podpory počas inštalácie serverov a pripájania počítačov k doméne sa týkajú konkrétnych produktov a táto podpora je dostupná prostredníctvom profesionálnej technickej podpory.

Posledné hodnotenie : 3. decembra 2014