I?spr?skite „Windows Update“ problemas

Su?inokite, kaip naujinti ?Windows?, taisyti klaidas ir spr?sti kitas ?Windows Update? problemas. I?spr?skite problem? patys ar padedami bendruomen?s

Rasiu pats (-i)

Pataisyti u? mane

Naudokite automatin? ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?

?i trik?i? diagnostikos priemon? automati?kai aptiks ir i?spr?s ?Windows? naujinimo problemas.

Rasiu pats (-i)

Teiraukit?s bendruomen?s

Teiraukit?s ?Microsoft? bendruomen?s

?veskite klausim? toliau esan?iame ie?kos lauke. Parodysime jums pokalbi?, susijusi? su j?s? klausimu, s?ra??. Ar radote atsakym? ? klausim?? Galite sukurti nauj? pokalb? ? pagalbos in?inieriai, MVP ir kiti bendruomen?s pagalbininkai pasiruo?? jums pad?ti. Daugiau informacijos apie ?Microsoft? bendruomen? (EN)

Pagalba realiuoju laiku

Pagalba realiuoju laiku

?Microsoft? pagalbos specialistai pasiruo?? pad?ti pa?alinti triktis, susijusias su:

  • ?Windows Update? puslapio turiniu
  • ?Windows Update? svetain?s nar?ymu
  • ?Windows Update? klaid? prane?imais
  • naujinim? atsisiuntimu.

Pagalba realiuoju laiku

Visa kita pagalba tikruoju laiku, ?skaitant pagalb? diegiant serverius ir prijungiant kompiuterius prie domeno, yra susijusi su produktu ir pasiekiama naudojantis profesionalios pagalbos paslauga.

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. gruod?io 3 d.