ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ (PID) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Microsoft เราจะต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถอ่านวิธีหา PID สำหรับ Microsoft Windows, Office, Games, เครื่องมือของนักพัฒนา

ค้นหาหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ (PID) ของคุณ

รุ่น 32 บิต รุ่น 64 บิต Windows รุ่นปัจจุบันของคุณผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตระกูลผลิตภัณฑ์ค้นหาหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณด้านล่าง สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม โปรดเลือกจากประเภทด้านล่าง:ค้นหารหัสผลิตภัณฑ์ (PID) สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง:

ค้นหารหัสผลิตภัณฑ์ (PID) สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง:

ผลิตภัณฑ์เสียงและวิดีโอทั้งหมด

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

Microsoft Team Foundation Server 2010

 1. Microsoft Team Foundation Server 2010 Administration Console บนเครื่อง Application Tier
 2. ในโครงสร้างการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกที่โหนดบนสุด
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะแสดงโดยละเอียดทางขวา

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือของนักพัฒนาชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ฮาร์ดแวร์

รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • ด้านล่างของอุปกรณ์
 • บนฉลากที่สาย
 • บนฉลากภายในช่องใส่แบตเตอรี่

Internet Explorer 10

หน้าจอเริ่ม

 1. เริ่ม Internet Explorer 10
 2. ไปที่ การตั้งค่า ในส่วนชุดทางลัด
 3. สัมผัส: ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ
  แป้นพิมพ์: กดปุ่ม Windows + C
  เมาส์: เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์เข้าสู่มุมด้านขวาบนหรือขวาล่างของหน้าจอ
 4. ในเมนูการตั้งค่า ให้คลิก เกี่ยวกับ
 5. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PID) คือหมายเลข 20 หลักถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

มุมมองเดสก์ท็อป

 1. เริ่ม Internet Explorer 10
 2. ไปที่แถบเมนู (ถ้าไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม Alt)
 3. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Internet Explorer
 4. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

Internet Explorer 9

 1. เริ่ม Internet Explorer 9
 2. ไปที่แถบเมนู (ถ้าไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม Alt)
 3. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Internet Explorer
 4. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

Internet Explorer รุ่นก่อนหน้า

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ผลิตภัณฑ์ Office 2013 และ Office 365

 1. เริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ Office
 2. คลิกที่ แฟ้ม บน แถบเมนู
 3. คลิกที่ บัญชี
 4. ไปที่ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคลิกที่ปุ่ม เกี่ยวกับ
 5. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 20 หลักจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ Office 2010

 1. เริ่มต้น โปรแกรมประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง
 2. คลิกที่ แฟ้ม บน แถบเมนู
 3. คลิก วิธีใช้ จาก รายการเมนู
 4. PID จะอยู่ที่ ด้านขวาของหน้าจอ

ผลิตภัณฑ์ Office 2007

 1. เปิด โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
 2. เลือก วิธีใช้
 3. เลือก เกี่ยวกับ Micorosft Office
 1. เริ่มต้น โปรแกรมประยุกต์
 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office
 3. คลิก ตัวเลือก
 4. คลิก ทรัพยากร
 5. คลิก เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ Office XP & 2003

 1. เปิด โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
 2. เลือก วิธีใช้
 3. เลือก เกี่ยวกับ Micorosft Office

ผลิตภัณฑ์ Office Mac

 1. คลิก ไอคอน Apple
 2. คลิก About 'ชื่อผลิตภัณฑ์'

ผลิตภัณฑ์รูปภาพและการจัดทำสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลอ้างอิงและการศึกษาทั้งหมด

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ผลิตภัณฑ์ Server ทั้งหมด

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ วิธีใช้ แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

Windows 8

โหมดหน้าจอเริ่ม

 1. กดปุ่ม Windows และปุ่ม หยุดชั่วคราว ในเวลาเดียวกัน
 2. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows ของเพจ รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) เป็นหมายเลข 20 หลักถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

โหมดเดสก์ท็อป

 1. เข้าสู่มุมมองเดสก์ท็อป
 2. ไปที่ การตั้งค่า ในส่วนชุดทางลัด:
  สัมผัส: ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ
  แป้นพิมพ์: กดปุ่ม Windows + C
  เมาส์: เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์เข้าสู่มุมด้านขวาบนหรือขวาล่างของหน้าจอ
 3. ในเมนูการตั้งค่า ให้คลิก “ข้อมูลพีซี”
 4. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows ของเพจ รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) เป็นหมายเลข 20 หลักถัดจากหมายเลขผลิตภัณฑ์

Windows 7

 1. กดปุ่ม Windows และปุ่ม หยุดชั่วคราว ในเวลาเดียวกัน
 2. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows ของเพจ รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) เป็นหมายเลข 20 หลักถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิกที่ Control Panel
 2. ใน Category View คลิก System and Maintenance แล้วคลิก System ใน Classic View ให้คลิกสองครั้งที่ System
 3. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows ของเพจ รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) เป็นหมายเลข 20 หลักถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

Windows Vista

 1. คลิกที่ Start แล้วคลิกที่ Control Panel
 2. ใน Category View คลิกที่ System and Maintenance แล้วคลิกที่ System ใน Classic View ให้คลิกสองครั้งที่ System
 3. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows ของเพจ รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) เป็นหมายเลข 20 หลักถัดจาก หมายเลขผลิตภัณฑ์

Windows XP

 1. คลิกที่ Start แล้วคลิกที่ Control Panel
 2. ใน Category View คลิกที่ Performance and Maintenance แล้วคลิกที่ System ใน Classic View ให้คลิกสองครั้งที่ System
 3. ในแท็บ General รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ Registered to

Dungeon Siege 1.0

 1. ใส่แผ่นซีดีของเกม
 2. หมายเลข PID จะแสดงอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ หรือเริ่มต้นเกม แล้วคลิกที่ About Us ที่เมนูหลัก

Magic School Bus: Animals for Windows

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. กด ALT+SHIFT+A เพื่อแสดงหมายเลข PID

Magic School Bus: Dinosaurs for Windows and Magic School Bus: Earth for Windows

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. กด CTRL+SHIFT+I เพื่อแสดงหมายเลข PID

Magic School Bus: Earth for Macintosh

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. กด COMMAND+SHIFT+I เพื่อแสดงหมายเลข PID

MechCommander 2.0

 1. ใส่แผ่นซีดีของเกม
 2. คลิกที่ Play เพื่อเริ่มต้นโปรแกรม ในเมนูหลัก ให้คลิกที่ปุ่ม I ขนาดใหญ่ที่ด้านขวาของหน้าจอ

MechWarrior Black Knight, MechWarrior 4 Vengeance, MechWarrior 4 'Mech Pak

 1. ใส่แผ่นซีดีของเกม
 2. หมายเลข PID จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก

Midtown Madness

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในเมนู Options ให้คลิกที่ About Midtown Madness

Train Simulator 1.0

 1. คลิกที่ Start ตรงทาสก์บาร์ของคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่ All Programs ชี้ที่ Games แล้วคลิก Train Simulator
 3. เลือก Train Simulator Troubleshooter
 4. ในโปรแกรมแก้ไขปัญหา ให้คลิกที่ปุ่ม Troubleshooting
 5. หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่าง Troubleshooting

Pandora's Box

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในหน้าจอหลัก ให้คลิกที่ลูกศรในมุมด้านขวาบน
 3. คลิกที่ Options แล้วคลิก About

ผลิตภัณฑ์เกมอื่นๆ ทั้งหมด

 1. เริ่มต้นโปรแกรม
 2. ในแถบเมนู ให้คลิกที่ Help แล้วคลิกที่ เกี่ยวกับ Microsoft ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. รหัสผลิตภัณฑ์ (PID) จะอยู่ใต้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

การระบุผลิตภัณฑ์ OEM

การระบุผลิตภัณฑ์ OEM

หากมีตัวอักษร OEM รวมอยู่ในหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการซื้อแยกต่างหาก ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณได้กำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และผู้ผลิตนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิคในกรณีที่ต้องการ

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำหรับติดต่อ

PID และหมายเลขผลิตภัณฑ์

PID และหมายเลขผลิตภัณฑ์

PID ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ PID มีการใช้งานโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อช่วยระบุผลิตภัณฑ์เมื่อลูกค้าติดต่อ Microsoft เพื่อขอรับการสนับสนุน หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นค่าผสมของตัวเลขและตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกัน ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Microsoft เพื่อ "ปลดล็อค" หรือเปิดผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณไม่ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อมีข้อความแจ้งระหว่างการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์นั้นอาจเปิดไม่ได้จนกว่าคุณจะป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์

ตรวจทานล่าสุด : 9 ธันวาคม 2557