Životný cyklus podpory serverových produktov Microsoft

Informácie o časovom pláne podpory serverových produktov Microsoft (SQL Server Express, Windows Home Server, SharePoint Server, Office Server atď.).

Ak tu nie je požadovaný produkt uvedený, skúste vyhľadať informácie o životnom cykle podpory na stránke Ďalšie produkty alebo na stránke Zastarané produkty.

Ak tu nie je požadovaný produkt uvedený, skúste vyhľadať informácie o životnom cykle podpory na stránke Ďalšie produkty alebo na stránke Zastarané produkty.

Posledné hodnotenie : 20. novembra 2014