Najčešća pitanja Microsoftova pravilnika za životni vijek podrške

Natrag na početnu stranicu životnog ciklusa

1. Što su pravila o životnom ciklusu podrške za Microsoftove proizvode?

Pravila o životnom ciklusu podrške za Microsoftove proizvode (MLS) standardiziraju Microsoftova pravila o podršci za poslovne i razvojne proizvode te za proizvode za široku potrošnju, hardver i multimedijske proizvode. Pravila o životnom ciklusu podrške izvorno su objavljena 15. listopada 2002. Nadopuna za pravila o životnom ciklusu podrške stupila su na snagu 1. lipnja 2004. Ta je nadopuna primjenjiva na većinu poslovnih i razvojnih proizvoda koji su se 1. lipnja 2004. nalazili u osnovnoj podršci kao i na većinu budućih proizvoda. Nova pravila o životnom ciklusu podrške obuhvaćaju:

Poslovne i razvojne proizvode

Microsoft će nuditi podršku za poslovne i razvojne proizvode u trajanju od najmanje 10 godina. Osnovna će se podrška za te proizvode osiguravati 5 godina ili 2 godine nakon objavljivanja prve nove verzije (N+1), koji god rok bude duži. Microsoft će osigurati proširenu podršku tijekom 5 godina nakon isteka osnovne podrške ili 2 godine po objavljivanju druge po redu nove verzije (N+2), koji god rok bude duži. Osim toga, za većinu će proizvoda biti ponuđeno barem deset godina samopodrške putem Interneta.

Potrošački i multimedijski proizvodi

Microsoft će nuditi osnovnu podršku u trajanju od najmanje 5 godina od datuma početka opće tržišne dostupnosti proizvoda ili 2 godine nakon objavljivanja prve nove verzije (N+1), koji god rok bio duži. Proširena podrška nije u ponudi za potrošačke i multimedijske proizvode. Za proizvode za koje se svake godine izdaju nove verzije, kao što je servis Microsoft Streets & Trips, omogućene su minimalno 3 godine općenite podrške od datuma dostupnosti proizvoda. Za većinu proizvoda omogućit će se najmanje 8 godina mrežne samopomoći. Igre za Microsoft Xbox trenutno nisu uključene u pravila o životnom ciklusu podrške.

Želite li ustanoviti životni ciklus podrške za vaš proizvod, posjetite web-mjesto Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

Potrošački hardverski proizvodi

Od 26. listopada 2012. Microsoft za potrošačke hardverske proizvode nudi minimalno 4 godine podrške, računajući od datuma kada je proizvod postao općenito dostupan. Microsoft za svoje potrošačke hardverske podrške ne nudi proširenu podršku. Ako nije drukčije navedeno, na hardverske proizvode objavljene prije 26. listopada 2012. ne primjenjuje se taj novi pravilnik, već izvorno navedeni vremenski okvir životnog ciklusa podrške.

Mrežni servisi

Microsoft će poslati obavijest u vremenskom roku od minimalno 12 mjeseci prije nego što korisnici moraju prihvatiti "značajnu izmjenu". Za servis CRM Online, Microsoft će korisnicima osigurati razdoblje od 6 mjeseci nakon obavijesti, osim u slučaju uklanjanja podrške za osnovni sistemski preduvjet, u kojem će se slučaju Microsoft pridržavati standardnog dvanaestomjesečnog pravila obavješćivanja.

2. Odnose li se ta pravila samo na korisnike u SAD, ili pak na one u cijelom svijetu?

Microsoftova pravila o životnom ciklusu podrške su globalna. Microsoft je, međutim, svjestan da se lokalni zakoni, tržišni uvjeti te potrebe za podrškom razlikuju diljem svijeta, ali i prema industrijskim granama. Zbog toga Microsoft nudi prilagođene odnose za podršku i po isteku razdoblja proširene podrške. Ti se prilagođeni odnosi za podršku mogu sastojati od podrške uz osobnu pomoć i podrške na razini hitnih popravaka (Hotfixes), a mogu trajati i 10 godina od datuma početka široke dostupnosti proizvoda. Podršku po isteku razdoblja proširene podrške mogu nuditi i Microsoftovi strateški partneri. Korisnici i partneri koji žele dodatne informacije mogu se obratiti osobama zaduženima za odnose s njihovom tvrtkom ili lokalnom predstavniku tvrtke Microsoft.

3. Koja je razlika između osnovne podrške, proširene podrške te samopodrške putem interneta za softverske proizvode?

Osigurana podrška

Razdoblje osnovne podrške:

Razdoblje proširene podrške:

Plaćena podrška (po događaju, po satu i drugo)

X

X

Podrška za sigurnosne nadopune

X

X

Podrška za nesigurnosne hitne popravke (Hotfixes)

X

Zahtijeva prošireni ugovor o hitnim popravcima (Hotfixes) sklopljen 90 dana od isteka osnovne podrške.

Podrška po događaju bez naknade

X

 

Zahtjevi za jamstvenu podršku

X

 

Zahtjevi za promjenama dizajna i značajki

X

 

Informacije svojstvene pojedinim proizvodima dostupnim u mrežnoj Microsoftovoj Bazi znanja

X

X

Informacije svojstvene pojedinim proizvodima dostupnim na stranici Podrška na Microsoftovom web-mjestu Pomoć i podrška koje služe pronalaženju odgovora na tehnička pitanja

X

X

Opaska: Hitni popravak (Hotfix) je modifikacija tržišno dostupnog Microsoftovog programskog koda kojim se otklanjaju specifične ključne poteškoće.

4. Hoće li Microsoft nuditi podršku i nakon razdoblja proširene podrške?

Microsoft je svjestan da se lokalni zakoni, tržišni uvjeti te potrebe za podrškom razlikuju diljem svijeta, ali i prema industrijskim granama. Zbog toga Microsoft nudi prilagođene odnose za podršku i po isteku razdoblja proširene podrške. Ti se prilagođeni odnosi za podršku mogu sastojati od podrške uz osobnu pomoć i podrške na razini hitnih popravaka (Hotfixes), a mogu trajati i 10 godina od datuma početka široke dostupnosti proizvoda. Podršku po isteku razdoblja proširene podrške mogu nuditi i Microsoftovi strateški partneri. Korisnici i partneri koji žele dodatne informacije mogu se obratiti osobama zaduženima za odnose s njihovom tvrtkom ili lokalnom predstavniku tvrtke Microsoft.

5. Ako moj program još uvijek ima podršku u skladu s pravilima o životnom ciklusu podrške, ali operacijski sustav nema, mogu li još uvijek dobivati podršku za program?

Ako se problem odnosi na program, Microsoft će osigurati podršku. Ako je problem nastao zbog kombinacije operacijskog sustava i programa, podrška za njega neće biti osigurana.

6. Zašto ste definirali pravila o životnom ciklusu podrške?

Korisnici su od Microsofta tražili da bude dosljedan i da pokaže predvidljivost svojih pravila o podršci. Pravilima o životnom ciklusu podrške uspostavljaju se jasna i predvidljiva pravila o trajanju podrške pojedinim proizvodima. Ta pravila korisnicima i partnerima olakšavaju upravljanje vlastitim zahtjevima za podrškom. Pravila ujedno omogućuju planiranje proizvoda i informacijske tehnologije zasnovano na informiranosti o trajanju podrške za Microsoftove proizvode.

7. Kako su nastala pravila o trajanju podrške?

Tvrtka Microsoft usko je surađivala s Microsoftovim timovima zaduženim za pojedine proizvode, kao i s korisnicima, partnerima, vodećim analitičarima i istraživačkim tvrtkama kako bi definirala jasna i dosljedna pravila.

8. Koje proizvode obuhvaćaju pravila o životnom ciklusu podrške i kada stupa na snagu?

Pravila o životnom ciklusu podrške počela su se primjenjivati 15. listopada 2002. Revizija podrška obuhvaća većinu proizvoda dostupnih u maloprodaji ili posredstvom količinskog licenciranja 1. lipnja 2004, kao i većinu budućih izdanja proizvoda. Informacije o terminima isteka životnog ciklusa podrške i opcijama* proširene podrške za sve proizvode dostupne su na web-mjestu Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

U listopadu 2012., Microsoft je uveo Pravila o životnom ciklusu podrške za hardver korisnika, a u siječnju 2011., uveo je Pravila o životnom ciklusu podrške za mrežne servise.

*Proširena podrška nije dostupna za potrošačke, potrošačke hardverske i multimedijske proizvode, kao ni za Microsoft Online Services

9. Ako imam nekoliko Microsoftovih proizvoda, hoće li za sve njih vrijediti isti životni ciklus podrške?

Microsoftovi životni ciklusi podrške dosljedni su po obiteljima proizvoda za sva nova i buduća izdanja naših proizvoda. Starije verzije Microsoftovih proizvoda, međutim, mogu imati različite cikluse podrške. Stoga je važno da uvijek provjerite točne cikluse podrške za pojedini proizvod. To možete učiniti na web-mjestu Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

10. Tko može dobiti podršku tijekom razdoblja proširene podrške?

Proširena podrška bit će dostupna svim korisnicima*. Proširena podrška obuhvaća plaćenu podršku (podršku koja se plaća po satu ili po događaju), podršku za sigurnosnu nadopunu bez naknada i plaćenu podršku za hitni popravak (Hotfix). Da biste dobili podršku za hitne popravke (Hotfixes), morate u roku od 90 dana od isteka razdoblja osnovne podrške za proizvod sklopiti ugovor o proširenoj podršci za hitne popravke (Hotfixes). (Razdoblje od 90 dana ne vrijedi ako je za proizvod kupljeno tehnološko jamstvo Software Assurance ili plan Dynamics Business Ready Enhancement Plan.) Microsoft neće prihvatiti zahtjeve za jamstvenom podrškom, projektantskim promjenama ili novim značajkama tijekom razdoblja proširene podrške.

*Proširena podrška nije dostupna za potrošačke, potrošačke hardverske i multimedijske proizvode, kao ni za Microsoft Online Services

11. Nakon završetka Microsoftove ponude podrške uz osobnu pomoć i plaćene podrške, što mogu učiniti da bih i dalje dobivao podršku?

Microsoft je napravio web-mjesto na kojemu se nalaze raspoložive opcije za Microsoftove proizvode koji više nemaju Microsoftovu podršku uz osobnu pomoć. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Opcije podrške za povučene proizvode (engl.).

12. Kakav je odnos između pravila o životnom ciklusu podrške i ugovorima Premier podrške?

Tijekom faze općenite podrške, prednosti podrške za proizvod dostupne su svim korisnicima. Tijekom razdoblja proširene podrške, osigurana je plaćena podrška uz osobnu pomoć i podrška za sigurnosne nadopune. Za podršku za hitne popravke (Hotfixes) potreban je ugovor o pružanju podrške za hitne popravke (Hotfixes). Korisnici s ugovorima za Premier podršku mogu surađivati s upraviteljem tehničkog računa (engl. Technical Account Manager, TAM) za određivanje dostupnih mogućnosti u određenim okolnostima. Računima koji nemaju voditelja (korisnicima koji nemaju ugovor o podršci) pruža se mogućnost sudjelovanja u programu proširene podrške za hitne popravke (Hotfixes) kojima im se nudi minimalna razina vođenja poslovnog odnosa kako bi mogli podnositi zahtjeve za hitne popravke (Hotfixes).

13. Kako korisnici koji nemaju ugovor za Premier podršku mogu sklopiti Ugovor o podršci za prošireni hitni popravak za hitne popravke?

Korisnici se mogu obratiti lokalnom predstavništvu Microsofta. Da biste dobili dodatne informacije o sklapanju ugovora o proširenoj podršci za aktivne popravke posjetite web-mjesto Microsoft Worldwide (engl.), dođite do svoje države i kliknite Go. Tražite osobu za prodaju Premier Support paketa usluga.

14. Ne trebam podršku za hitne popravke (Hotfixes), već samo telefonsku podršku tijekom razdoblja proširene podrške. Moram li imati ugovor o proširenoj podršci?

Ne. Telefonsku podršku možete tijekom razdoblja proširene podrške kupovati po potrebi.

15. Kako će se životni ciklus podrške odraziti na osobnu podršku (opcije telefonske i web-podrške prilagođene potrebama kućnih korisnika i korisnika u kućnim uredima)?

Tijekom razdoblja osnovne podrške opcije korisničke podrške su iste kao i danas. Na web-mjestima Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške korisnici mogu doznati više o opcijama proširene podrške za svoj proizvod. Ako je proširena podrška dostupna, korisnici mogu nabaviti samo telefonsku podršku ili sklopiti ugovor o proširenoj podršci za hitne popravke (Hotfixes).

16. Kakva su pravila o sigurnosnim zakrpama?

Poslovni i razvojni softver

Sigurnosna ažuriranja za većinu će proizvoda biti dostupna bez naknade do kraja razdoblja proširene podrške (pet godina osnovne podrške + pet godine proširene podrške). Tijekom razdoblja osnovne i proširene podrške sigurnosna će se ažuriranja stavljati na web-mjesto Microsoft Update.

Potrošački i multimedijski proizvodi

Sigurnosne zakrpe bit će dostupne do kraja razdoblja osnovne podrške.

Potrošački hardverski proizvodi

Sigurnosna ažuriranja bit će dostupna do kraja razdoblja osnovne podrške. Dostupna su za softver/firmver i operacijski sustav ugrađen u Microsoftov hardver s iznimkom uređaja Surface. Sigurnosna ažuriranja za Surface pokrivena su pravilnikom životnog ciklusa podrške za operacijski sustav na tom uređaju.

17. Moraju li korisnici imati ugovor o proširenoj podršci da bi primali sigurnosne zakrpe?

Ne. Ako je stvoreno sigurnosno ažuriranje, omogućit će se za sve korisnike putem mjesečnog ciklusa sigurnosnih izdanja. Redovito izdanje sigurnosnih ažuriranja odvija se drugog utorka svakog mjeseca.

18. Kakvi su pravilnici o servisnim paketima?

Prema pravilnicima o životnom ciklusu Microsoftove podrške nužno je instalirati podržani servisni paket za proizvod da bi se nastavila podrška (uključujući primanje sigurnosnih ažuriranja).

Imajte na umu da je novi pravilnik o životnom ciklusu podrške za servisne pakete stupio na snagu 13. travnja 2010.: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Pravila o podršci za servisne pakete
 • Nakon objave novog servisnog paketa, Microsoft će za prethodni servisni paket osigurati 12 ili 24 mjeseca podrške
 • Podrška za prethodne servisne pakete bit će dostupna 12 ili 24 mjeseca, ovisno o obitelji proizvoda (primjerice, Windows, Office, poslužitelji ili razvojni alati)
 • Vremenski slijedovi za servisne pakete bit će dosljedni unutar obitelji proizvoda
 • Kada objavi novi servisni paket, Microsoft će objaviti i specifične vremenske slijedove za podršku za prethodni servisni paket
 • Kada se obustavi podrška za servisni paket, Microsoft više neće pružati sigurnosna ažuriranja, hitne popravke ni druga ažuriranja za taj servisni paket. I dalje će biti dostupno ograničeno otklanjanje poteškoća, kao što je opisano u nastavku.
 • Kada završi podrška za neki proizvod, završit će i podrška za servisne pakete za taj proizvod. Životni ciklus podrške za proizvod dokida pravila o podršci za servisni paket

Korisnicima se preporučuje da koriste podržane servisne pakete da bi bili sigurni da imaju najnoviju i najsigurniju verziju proizvoda. Korisnicima koji koriste nepodržane verzije servisnih paketa Microsoft nudi ograničeno otklanjanje poteškoća:

 1. Putem Microsoftove službe za korisnike i podrške te putem Microsoftove ponude upravljane podrške (kao što je podrška Premier) nudit će se ograničena podrška za popravke i otklanjanje poteškoća.
 2. Neće postojati mogućnosti angažiranja Microsoftovih resursa za razvoj proizvoda, a tehnička zaobilaza rješenje bit će ograničena ili neće biti moguća.
 3. Ako je za određeni incident potreban savjet razvojnih inženjera, hitni popravak ili sigurnosno ažuriranje, od korisnika će se zatražiti da proizvod nadograde na podržani servisni paket.
 4. Matrica obitelji Microsoftovih proizvoda i trajanje podrške za servisne pakete svake obitelji proizvoda navedeni su kako slijedi:

  Obitelj proizvoda

  12 mjeseci

  24 mjeseca

  Windows

  Da

  Office

  Da

  Poslužitelji

  Da

  Razvojni alati

  Da

  Dynamics

  Da

  Potrošački proizvodi, multimedijski proizvodi, igre

  Da

Informacije o podršci za neki proizvod ili servisni paket potražite na web-mjestu Odaberite proizvod za koji su vam potrebne informacije o životnom ciklusu (proizvodi su navedeni prema obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

19. Koliko se dugo smijem zakonito služiti Microsoftovim programom nakon što sam nabavio licencu za njega? Utječu li pravila o životnom ciklusu podrške na trajanje moje licence za softver?

Pravila o životnom ciklusu podrške ne utječu na vrijeme tijekom kojega se možete služiti softverom. Njome se samo određuje koliko dugo će Microsoft pružati tehničku podršku za pojedine proizvode.

20. Kako korisnici i partneri mogu procijeniti trajanje životnog ciklusa podrške za proizvode koji još nisu dostupni ili za koje još traje razdoblje osnovne podrške?

Pravila o životnom ciklusu podrške osmišljena su da bi se otklonila nagađanja o trajanju Microsoftove podrške za proizvod. Microsoft standardizira ponudu podrške za poslovne i razvojne proizvode na razdoblje od najmanje 10 godina. Životni ciklus sastoji se od pet godina osnovne podrške ili dvije godine nakon izdavanja nove verzije (N+1), koji god da je rok dulji, te pet godina proširene podrške ili dvije godine nakon izdavanja druge po redu nove verzije (N+2), koji god da je rok dulji. Za sve proizvode za široku potrošnju, multimediju i proizvode iz skupine Microsoft Dynamics Microsoft će standardno pružati pet godina osnovne podrške ili dvije godine nakon izdavanja nove verzije (N+1), koji god da je rok duži. Za proizvode za koje se godišnje izdaju nove verzije osigurat će se trogodišnja osnovna podrška. Proširena podrška nije u ponudi za potrošačke i multimedijske proizvode, kao ni za one koji godišnje izdaju nove verzije. Informacije o datumu isteka bilo koje opcije proširene podrške (ako postoji) za bilo koji proizvod potražite na web-mjestu Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

21. Moram li imati instaliran najnoviji paket nadopuna da bih primijenio sigurnosni ili ne-sigurnosni hitni popravak (Hotfix)?

Hitni popravak (Hotfix) uvijek mora biti instaliran na paketu nadopuna za koji je projektiran. Microsoftove sigurnosne zakrpe izrađivat će se za paket nadopuna koji se trenutačno isporučuje i za prvi prethodni paket (kad god to bude tržišno opravdano), a svim će korisnicima biti dostupne na web-mjestu Microsoft sigurnost i privatnost (engl.). Korisnici mogu zatražiti ne-sigurnosne hitne popravke (Hotfixes) za paket nadopuna koji se trenutačno isporučuje ili za prvi prethodni paket (ako je taj još uvijek podržan).

22. Koliko dugo će sigurnosne zakrpe biti dostupne?

Microsoft će nuditi sigurnosne nadopune bez naknade za većinu proizvoda po sljedećim uvjetima:

Poslovni i razvojni softver

Sigurnosne nadopune za većinu će proizvoda biti dostupne na web-mjestu Windows Update bez naknade svim korisnicima do kraja razdoblja proširene podrške. To razdoblje obuhvaća pet godina osnovne podrške i pet godina proširene podrške. Sigurnosne nadopune primjenjivat će se samo na podržanu razinu paketa nadopuna za ove proizvode. Korisnici tijekom razdoblja proširene podrške ne moraju potpisivati ugovore o proširenoj podršci da bi primali sigurnosne nadopune. Dodatne informacije o životnom ciklus podrške za određeni proizvod potražite na web-mjestu Select a Product for Lifecycle Information (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

Potrošački, potrošački hardverski i multimedijski proizvodi

Sigurnosne nadopune za većinu će proizvoda biti dostupne bez naknade do kraja razdoblja osnovne podrške. Sigurnosna ažuriranja primjenjivat će se samo na podržane servisne pakete za softverske proizvode. Dodatne informacije o životnom ciklus podrške za određeni proizvod potražite na web-mjestu Select a Product for Lifecycle Information (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

23. Kakva su pravila o životnom ciklusu podrške za "programske dodatke"?

Kada zahtijevate podršku za dodatke za proizvode čiji je životni ciklus istekao, podrška za dodatke najčešće neće biti dostupna osim ako niste sklopili prilagođeni ugovor o podršci. Zato provjerite točne datume podrške proizvoda na web-mjestu Odaberite proizvod radi informacija o životnom ciklusu (proizvodi su popisani po obitelji proizvoda) ili Indeks životnog ciklusa podrške.

24. Na koji način Microsoft u sklopu pravila o životnom ciklusu podrške vodi brigu o zamjenskim dijelovima, npr. CD-ima i priručnicima?

Microsoft se brine o zamjenskim dijelovima, npr. CD-ima i priručnicima, prema verziji proizvoda. Zamjenski su dijelovi dostupni za trenutačnu verziju proizvoda i za prvu raniju verziju (N-1).

25. Koji je životni ciklus podrške za proizvode ili tvrtke koje Microsoft kupi?

Proizvodi koji su pušteni u prodaju prije datuma kupovine možda neće biti pokriveni pravilima životnog ciklusa podrške te možda neće biti podržani. U tim će slučajevima podrška ovisiti o uvjetima individualne kupovine. Microsoft će objaviti datume do kojih je podrška dostupna za svaki kupljeni proizvod na web-mjestu životnog ciklusa podrške, gdje je primjenjivo.Na tim popisima "Datum početka životnog ciklusa" jest datum kupovine podrške, a "Prestanak općenite podrške" datum je isteka podrške za kupljeni proizvod. Općenito se Microsoftova pravila životnog ciklusa podrške primjenjuju na nova softverska izdanja u sklopu Microsoftove robne marke, nakon kupovine.

26. Što je politika životnog ciklusa podrške za FAST proizvode?

Politika životnog ciklusa podrške za FAST proizvode korisnicima tih proizvoda pruža smjernice vezane uz dostupnost podrške za proizvod. Osnovna i proširena podrška za FAST proizvode razvijene su po uzoru na Microsoftovu politiku životnog ciklusa podrške, ali su posebno prilagođene radi pružanja bolje usluge korisnicima FAST proizvoda. Osnovna i proširena podrška dostupne su korisnicima s aktualnim FAST ugovorom za održavanje i podršku.

Osnovna podrška obuhvaća tehničku podršku tijekom radnog vremena telefonom ili e-poštom, pristup podršci za Premium korisnike 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, pristup samoposlužnom portalu s bazom znanja, dokumentaciju o proizvodu i praćenje prijave, preuzimanja glavnih verzija te ažuriranja softvera, uključujući sigurnosne popravke, zakrpe i servisne pakete.

Proširena podrška nudi iste mogućnosti kao i osnovna podrška, osim što ažuriranja softvera sadrže samo sigurnosne popravke. Za proizvode obuhvaćene proširenom podrškom neće se objavljivati ažuriranja softvera u obliku zakrpa ili servisnih paketa. FAST tijekom faze proširene podrške neće prihvatiti zahtjeve za promjenom dizajna ili novim značajkama.

27. Što je ciklus životnog ciklusa podrške za manja izdanja većih proizvoda?

Životni ciklus podrške za manja izdanja jednak je onome za izdanja većih proizvoda.

Primjer za to je Windows Server 2012 R2 koji ima jednaku fazu općenite podrške i datume faze proširene podrške kao i izvorni proizvod, Windows Server 2012. Dynamics AX 2012 R3 poštuje jednake datume životnog ciklusa podrške kao i početno izdanje programa Dynamics AX 2012.

Obratite nam se za dodatnu pomoć

Obratite nam se za dodatnu pomoć
Spojite se sa službom Answer Desk za stručnu pomoć.
Posljednja izmjena : 27. svibnja 2014.