Microsoftin elinkaaritukikäytännön usein kysytyt kysymykset

Takaisin tuen elinkaaren aloitussivulle

1. Mikä elinkaarituki on?

Microsoftin elinkaaritukimenettely yhtenäistää yritys- ja ohjelmistokehitystuotteiden sekä kuluttaja-, laitteisto- ja multimediatuotteiden Microsoft-tuotetukikäytännöt. Elinkaaritukimenettely julkaistiin alunperin 15.10.2002. Elinkaaritukimenettelyn päivitys astui voimaan 1.6.2004. Elinkaaritukimenettelyn päivitys koskee useimpia yritys- ja ohjelmistokehitystuotteita, jotka olivat Mainstream-tuessa 1.6.2004, sekä tulevia tuoteversioita. Uuden elinkaarituen tarjonta:

Yritys- ja ohjelmistokehitystuotteet

Microsoft tukee yritys- ja ohjelmistokehitystuotteita vähintään 10 vuoden ajan. Yritys- ja ohjelmistokehitystuotteille tarjotaan Mainstream-tukea 5 vuoden ajan tai kaksi vuotta siitä, kun seuraajatuote (N+1) julkaistaan, kumpi aika onkin pidempi. Microsoft tarjoaa myös Extended-tukea 5 vuoden ajan Mainstream-tuen jälkeen tai kaksi vuotta siitä, kun toinen seuraajatuote (N+2) on julkaistu, kumpi aika onkin pidempi. Useimmat yritys- ja ohjelmistokehitystuotteet saavat lisäksi ainakin 10 vuoden online-itsepalvelutuen.

Kuluttaja- ja multimediatuotteet

Microsoft tarjoaa Mainstream-tukea joko vähintään 5 vuodeksi tuotteen yleisestä saatavuudesta tai kaksi vuotta siitä, kun seuraajatuote (N+1) on julkaistu, kumpi aika onkin pidempi. Extended-tukea ei tarjota kuluttaja- ja multimediatuotteille. Tuotteet, joiden uusi versio julkaistaan vuosittain, kuten Microsoft Streets & Trips, saavat yleistä tukea vähintään kolmen vuoden ajan tuotteen yleisestä julkaisupäivästä lähtien. Useimmat tuotteet saavat lisäksi itsepalvelutukea verkossa kahdeksan vuoden ajan. Microsoft Xbox -pelit eivät tällä hetkellä kuulu elinkaarituen piiriin.

Voit tarkastella tuotteen elinkaaritukea vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

Kuluttajalaitteistotuotteet

26.10.2012 alkaen Microsoft on tarjonnut kuluttajalaitteille vähintään neljän vuoden tuen niiden yleisestä julkaisupäivistä alkaen. Microsoft ei tarjoa kuluttajalaitteille Extended-tukea. Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, ennen 26.10.2012 julkaistuihin laitteistotuotteisiin ei sovelleta tätä uutta käytäntöä vaan alkuperäistä elinkaaritukea.

Verkkopalvelut

Microsoft ilmoittaa kaikista palveluiden merkittävistä muutoksista vähintään 12 kuukautta, ennen kuin asiakkaan on hyväksyttävä muutokset. Microsoft ilmoittaa muutoksista CRM Online -asiakkaille 6 kuukautta ennakkoon, lukuun ottamatta järjestelmävaatimukseen liittyvän tuen lopettamista, jolloin Microsoft noudattaa vakiomittaista 12 kuukauden ilmoituskäytäntöä.

2. Koskeeko tämä menettely vain yhdysvaltalaisia asiakkaita vai onko se maailmanlaajuinen?

Microsoft tuotteen elinkaaritukimenettely on maailmanlaajuinen menettely. Microsoft kuitenkin tietää, että paikalliset lait, markkinaolosuhteet ja tukivaatimukset vaihtelevat maittain ja aloittain. Tästä syystä Microsoft tarjoaa mukautettuja tukisuhteita, jotka kestävät pidempään kuin Extended-tukijakso. Nämä mukautetut tukisuhteet voivat sisältää avustettua tukea ja hotfix-tukea ja jatkua yli 10 vuotta siitä, kun tuote julkaistaan. Merkittävät Microsoftin kumppanit saavat myös tukea Extended-tukijakson jälkeenkin. Asiakkaat ja kumppanit voivat pyytää lisätietoja ottamalla yhteyttä tiliryhmäänsä tai paikalliseen Microsoftin edustajaan.

3. Mitä eroa on ohjelmistotuotteiden Mainstream-, Extended- ja online-itsepalvelutuella?

Tarjottu tuki

Mainstream-tukijakso

Extended-tukijakso

Maksullinen tuki (tapauskohtainen, tuntilaskutus ja muut)

X

X

Suojauspäivitystuki

X

X

Tuki muille kuin tietoturvaan liittyville hotfix-päivityksille

X

Edellyttää laajennettua hotfix-päivityssopimusta, joka on hankittava 90 päivän kuluessa Mainstream-tuen päättymisestä.

Ilmainen tapauskohtainen tuki

X

 

Takuuvaateet

X

 

Suunnittelumuutokset ja ominaisuuspyynnöt

X

 

Tuotekohtaiset tiedot, jotka ovat saatavilla Microsoft Knowledge Base -online-tietokannassa

X

X

Tuotekohtaiset tiedot, jotka ovat saatavilla Microsoftin ohje- ja tukisivuston tukisivulla ja josta voidaan etsiä vastauksia teknisiin kysymyksiin

X

X

Huomautus  Hotfix-päivitys on Microsoft-tuoteohjelmiston muokkaus, joka pyrkii korjaamaan tietyn kriittisen ongelman.

4. Tarjoaako Microsoft tukea Extended-tukijakson jälkeen?

Microsoft tietää, että paikalliset lait, markkinaolosuhteet ja tukivaatimukset vaihtelevat maittain ja aloittain. Tästä syystä Microsoft tarjoaa mukautettuja tukisuhteita, jotka kestävät pidempään kuin Extended-tukijakso. Nämä mukautetut tukisuhteet voivat sisältää avustettua tukea ja hotfix-tukea ja jatkua yli 10 vuotta siitä, kun tuote julkaistaan. Merkittävät Microsoftin kumppanit saavat myös tukea Extended-tukijakson jälkeenkin. Asiakkaat ja kumppanit voivat pyytää lisätietoja ottamalla yhteyttä tiliryhmäänsä tai paikalliseen Microsoftin edustajaan.

5. Jos ohjelma on nyt elinkaaritukimenettelyn piirissä mutta käyttöjärjestelmää ei enää tueta, saanko yhä tukea ohjelmalle?

Jos ongelma koskee ohjelmaa, Microsoft tarjoaa tukea. Jos ongelma johtuu ohjelman ja käyttöjärjestelmän yhdistelmästä, kyseistä ongelmaa ei tueta.

6. Miksi määritätte elinkaaritukimenettelyn?

Asiakkaat ovat pyytäneet Microsoftia olemaan johdonmukainen ja osoittamaan ennustettavuutta. Elinkaaritukimenettely muodostaa selkeän ja ennustettavissa olevan käytännön tuotetukiaikajanoille. Menettely auttaa asiakkaita ja kumppaneita tukiedellytysten hallinnassa. Menettely myös mahdollistaa sekä tuotesuunnittelun että tietotekniikkasuunnittelun organisaatioissa, jotka perustuvat tietämykseen Microsoft-tuotteiden tukiaikajanoista.

7. Miten elinkaaritukimenettely kehitettiin?

Microsoft teki tiivistä yhteistyötä Microsoft-tuoteryhmien, asiakkaiden, kumppaneiden, johtavien analysoijien ja tutkimusyritysten kanssa määrittääkseen selkeät ja johdonmukaiset menettelyt.

8. Mitä tuotteita elinkaaritukimenettely kattaa ja koska se tulee voimaan?

Elinkaaritukimenettely astui voimaan 15.10.2002, ja siihen tehtiin suuri muutos 1.6.2004. Tämä menettelyn muutos kattaa useimmat tuotteet, jotka olivat saatavilla jälleenmyynnissä tai Volume licensing -sopimuksella 1.6.2004 sekä useimmat tulevat tuotteiden versiot. Saat lisätietoja kaikkien tuotteiden tuen päättymisajankohdista ja Extended-tukivaihtoehdoista* vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

Microsoft otti käyttöön lokakuussa 2012 kuluttajille suunnattujen laitteiden tuen elinkaarikäytännön ja tammikuussa 2011 se otti käyttöön verkkopalveluiden tuen elinkaarikäytännön.

*Extended-tukea ei ole saatavilla kuluttaja-, kuluttajalaitteisto- tai multimediatuotteille eikä Microsoft Online Services -palveluille.

9. Jos minulla on useita Microsoft-tuotteita, onko niillä sama elinkaarituki?

Microsoftin elinkaarituki on yhtenäinen tuoteperheen sisällä tuotteiden uusien ja tulevien versioiden osalta. Microsoft-tuotteiden vanhoilla versioilla voi kuitenkin olla erilaiset elinkaaret. Varmista siis tuotteen tarkka tuotetuen kesto. Tee se vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

10. Kuka saa tukea Extended-tukijaksossa?

Extended-tuki on saatavilla kaikille asiakkaille*. Extended-tuki sisältää maksullisen tuen (tuen, josta veloitetaan tuntitaksaa tai tapauskohtaisesti), ilmaisen tietosuojapäivitystuen ja maksullisen hotfix-tuen. Hotfix-tuen saaminen edellyttää Extended hotfix -tukisopimuksen hankkimista 90 päivän kuluessa Mainstream-tukijakson päättymisestä. (90 päivän vaatimuksesta luovutaan, jos kyseiselle tuotteelle on ostettu Software Assurance- tai Dynamics Business Ready Enhancement -tilaus.) Microsoft ei käsittele takuuajan tukeen, tuotemuutoksiin ja uusiin ominaisuuksiin liittyviä pyyntöjä Extended-tukijakson aikana.

*Extended-tukea ei ole saatavilla kuluttaja-, kuluttajalaitteisto- tai multimediatuotteille eikä Microsoft Online Services -palveluille.

11. Kun Microsoftin ilmainen ja maksullinen tukitarjonta on päättynyt, miten voin saada tukea?

Microsoft on luonut Web-sivuston, jossa luetellaan niiden Microsoft-tuotteiden tukivaihtoehdot, jotka eivät enää saa tukea Microsoftilta. Lisätietoja on Lopetettujen tuotteiden tukivaihtoehdot (englanninkielinen sisältö) -sivustossa.

12. Miten tuen elinkaaritukimenettely toimii Premier-tukisopimusten yhteydessä?

Yleisen tuen aikana tuotetukiedut ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Extended-tukivaiheessa tarjotaan maksullinen tuki ja tietoesuojapäivitystuki. Hotfix-tuki edellyttää Extended hotfix -tukisopimusta. Premier-tukisopimuksen hankkineet asiakkaat voivat määrittää yhdessä Technical Account Managerin (TAM, tekninen tilivalvoja) saatavilla olevat vaihtoehdot. Hallitsemattomat tilit (asiakkaat, joilla ei ole tukisopimusta) voivat hankkia Extended hotfix -tukisopimuksen, joka sisältää vähäisen tilinhallinnan hotfix-pyyntöjen sallimiseksi.

13. Miten asiakkaat, joilla ei ole Premier-sopimusta, voivat hankkia Extended Hotfix -tukisopimuksen hotfix-päivityksiä varten?

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä paikalliseen Microsoft-myyntitoimistoon. Saat tietoja Extended hotfix -tukisopimuksen hankkimisesta vierailemalla Microsoft Worldwide (englanninkielinen sisältö) -sivustossa, etsimällä maasi ja valitsemalla Siirry. Pyydä saada puhua paikallisen Premier-tuen myyntipäällikön kanssa.

14. En tarvitse hotfix-tukea, tarvitsen vain puhelintuen Extended-tukijakson aikana. Onko minun hankittava Extended Hotfix -tukisopimus?

Ei, voit hankkia puhelintuen Extended-tukijakson aikana tarpeen mukaan.

15. Miten tuotteen elinkaaritukimenettely vaikuttaa henkilökohtaiseen tukeen (puhelin- ja Web-tukivaihtoehdot, jotka on mukautettu kotikäyttäjien ja kotitoimistoasiakkaiden tarpeiden mukaan)?

Mainstream-tukijakson aikana asiakastukivaihtoehdot ovat samat kuin nykyään. Asiakkaat voivat tarkistaa tuotteiden elinkaarituen Extended-tukivaihtoehtojen tiedot Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto -sivustossa. Jos Extended-tuki on saatavilla, asiakkaat voivat hankkia vain puhelintuen tai Extended Hotfix -tukisopimuksen hotfix-tukea varten.

16. Mikä suojauspäivitysmenettely on?

Yritys- ja ohjelmistokehitystuotteet

Suojauspäivitykset ovat saatavilla useimmille tuotteille Extended-tukivaiheen loppuun saakka (viisi vuotta Mainstream-tukijaksoa ja viisi vuotta Extended-tukijaksoa) ilman lisäkustannuksia. Suojauspäivitykset julkaistaan Micrososft Update -sivustossa sekä Mainstream- että Extended-tukijakson aikana.

Kuluttaja- ja multimediatuotteet

Suojauspäivitykset ovat saatavilla Mainstream-tukijakson loppuun saakka.

Kuluttajalaitteistotuotteet

Suojauspäivitykset ovat saatavilla Mainstream-tukijakson loppuun saakka. Ne ovat saatavilla Microsoftin laitteisiin upotettuihin ohjelmistoihin/laiteohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmään (poikkeuksena Surface-laitteet). Surface-laitteiden suojauspäivityksiin sovelletaan laitteen käyttöjärjestelmän elinkaaritukikäytäntöä.

17. Onko asiakkaalla oltava Extended Hotfix -tukisopimus, jotta hän saa suojauspäivityksiä?

Ei, jos suojauspäivitys luodaan, se tarjotaan asiakkaille kuukausittaisten suojauspäivitysjulkaisujen muodossa. Säännölliset suojauspäivitykset julkaistaan kunkin kuun toisena tiistaina.

18. Mikä on menettely Service pack -päivitysten suhteen?

Microsoftin elinkaarituen (mukaan lukien suojauspäivitykset) jatkuminen edellyttää, että tuotteen tuettu Service Pack -päivitys on asennettu.

Tutustu uuteen Service Pack -elinkaaritukikäytäntöön, joka astuu voimaan 13.4.2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Service Pack -tukikäytäntö
 • Kun uusi Service Pack -päivitys julkaistaan, Microsoft jatkaa 12 kuukauden ajan edellisen Service Pack -päivityksen tukemista.
 • Aikaisempien Service Pack -päivitysten tuki on joko 12 tai 24 kuukautta, ja se vaihtelee tuoteperheen mukaan (esimerkiksi Windows, Office, palvelimet tai sovelluskehitystyökalut).
 • Service Pack -päivitysten tukielinkaari on yhtenäinen tuoteperheen sisällä.
 • Microsoft tiedottaa edellisen Service Pack -päivityksen tuen elinkaaresta aina julkaistessaan uuden Service Pack -päivityksen.
 • Kun Service Pack -päivityksen tuki päättyy, Microsoft ei enää toimita siihen uusia suojauspäivityksiä, hotfix-korjaustiedostoja tai muita päivityksiä. Yleisiin rikkoutumisongelmiin liittyvää vianmääritystä on saatavilla rajoitetusti, kuten alla on esitetty.
 • Kun tuotteen tuki loppuu, loppuu myös kyseisen tuotteen Service Pack -päivitysten tuki. Tuotteen tuen elinkaarikäytäntö syrjäyttää Service Pack -pävitysten tuen elinkaaren.

Asiakkaita kehotetaan hankkimaan tuettu Service Pack -päivitys, sillä tällä voidaan varmistaa, että tuotteesta on käytössä uusin ja turvallisin versio. Tukemattomia Service Pack -versioita käyttäville asiakkaille Microsoft tarjoaa rajoitettua vianmääritystukea seuraavasti:

 1. Microsoftin asiakaspalvelun ja tuen sekä Microsoftin hallittujen tukipalveluiden (muun muassa Premier-tuen) kautta on saatavilla rajoitetusti tukea yleisiin rikkoutumisongelmiin.
 2. Microsoftin tuotekehitysresursseja ei voi käyttää ja ongelmien tekninen kiertäminen voi olla rajoitettua tai mahdotonta.
 3. Jos tukitapauksen ratkaiseminen edellyttää eskalointia tuotekehitykseen lisäneuvojen antamista varten tai vaatii hotfix-korjauksen tai suojauspäivityksen, asiakkaita kehotetaan päivittämään ohjelmistonsa tuettuun Service Pack -päivitykseen.
 4. Microsoft-tuoteperheiden ja kunkin tuoteperheen Service Pack -tuen kestojen taulukko on seuraava:

  Tuoteperhe

  12 kuukautta

  24 kuukautta

  Windows

  Kyllä

  Office

  Kyllä

  Palvelimet

  Kyllä

  Sovelluskehitystyökalut

  Kyllä

  Dynamics

  Kyllä

  Kuluttaja-, multimedia- ja pelituotteet

  Kyllä

Saat lisätietoja tuotteen tai Service pack -päivityksen tuesta vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

19. Kuinka pitkään voin laillisesti käyttää Microsoft-ohjelmistoa, kun olen hankkinut sen käyttöoikeuden? Vaikuttaako tuotteen elinkaarimenettely ohjelmiston käyttöoikeuden pituuteen?

Tuotteen elinkaaritukimenettely ei vaikuta siihen, kuinka kauan voit käyttää tuotetta. Tuotteen elinkaaritukimenettely määrittää vain sen, kuinka kauan Microsoft tarjoaa tuotteille teknistä tukea.

20. Miten asiakkaat ja kumppanit voivat arvioida elinkaarituen niiden tuotteiden osalta, jotka eivät vielä ole saatavilla tai jotka ovat Mainstream-tukijaksossa?

Tuotteen elinkaaritukimenettelyn tavoite on poistaa arvaamattomuus Microsoft-tuotteelle tarjottavan tukijakson pituudesta. Yritys- ja kehitystuotteiden tuki on vähintään 10 vuotta. Elinkaareen kuuluu viiden vuoden Mainstream tuki (tai kaksi vuotta siitä, kun seuraava tuote (N+1) julkaistaan, kumpi aika onkin pidempi) ja viiden vuoden Extended-tuki (tai kaksi vuotta siitä, kun toinen seuraajatuote (N+2) julkaistaan, kumpi aika onkin pidempi). Kuluttaja- ja multimediatuotteet Mainstream-tuki on viisi vuotta tai kaksi vuotta siitä, kun seuraajatuote (N+1) julkaistaan, kumpi aika onkin pidempi. Tuotteet, joiden uusi versio julkaistaan vuosittain, saavat kolmen vuoden Mainstream-tuen. Extended-tukea ei tarjota kuluttaja- ja multimediatuotteille eikä tuotteille, joiden uusi versio julkaistaan vuosittain. Saat lisätietoja kaikkien tuotteiden tuen päättymisajankohdista ja Extended-tukivaihtoehdoista vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

21. Onko minulla oltava viimeisin Service pack asennettuna, jotta voin asentaa suojaukseen liittyvän hotfix-päivityksen tai hotfix-päivityksen, joka ei liity suojaukseen?

Sinun on asennettava hotfix-päivitys Service pack -päivitykseen, jolle hotfix-päivitys on suunniteltu. Microsoft luo suojauspäivityksiä tuetuille service packeille aina, kun se on kaupallisesti mahdollista. Ne ovat kaikkien asiakkaiden saatavilla Microsoft Security (englanninkielinen sisältö) -sivuston kautta. Voit pyytää muuta kuin suojaukseen liittyvää hotfix-päivitystä joko nykyiselle Service pack -päivitykselle tai edelliselle Service pack -päivitykselle (jos sitä yhä tuetaan).

22. Kuinka kauan suojauspäivitykset ovat saatavilla?

Microsoft toimittaa ilmaisia suojauspäivityksiä useimmille tuotteille seuraavasti:

 • Yritys- ja ohjelmistokehitystuotteet

  Useimpien tuotteiden suojauspäivitykset ovat saatavilla Windows Update -sivustosta Extended-tukijakson loppuun asti ilman lisämaksua. Jakso koostuu viiden vuoden Mainstream-tuesta ja viiden vuoden Extended-tuesta. Tietoturvapäivitykset koskevat kyseisten tuotteiden tuettuja service pack -paketteja. Asiakkaiden ei tarvitse tilata Extended-tukisopimusta saadakseen suojauspäivityksiä Extended-tukijakson aikana. Saat lisätietoja tuotteen elinkaaresta vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

 • Kuluttaja-, kuluttajalaitteisto- ja multimediatuotteet

  Useimpien tuotteiden suojauspäivitykset ovat saatavilla Mainstream-tukijakson loppuun saakka ilmaiseksi. Suojauspäivitykset koskevat ohjelmistotuotteiden tuettuja service pack -paketteja. Saat lisätietoja tuotteen elinkaaresta vierailemalla Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

23. Mikä on elinkaaritukimenettely laajennusohjelmistojen osalta?

Kun pyydät tukea sellaisten tuotteiden laajennukselle, joiden elinkaari on päättynyt, laajennuksen tukea ei yleensä ole saatavilla, ellei sinulla ole mukautettua tukisopimusta. Muista siis varmistaa tuotetuen päivämäärät, jotka on lueteltu Valitse tuote elinkaarituen tietoja varten -sivustossa (tuotteet on lueteltu tuoteperheittäin) tai Elinkaaritukihakemisto-sivustossa.

24. Miten Microsoft hallitsee elinkaaritukeen liittyviä vaihdettavia osia, kuten CD-levyjä ja käyttöohjeita?

Microsoft hallitsee vaihdettavia osia, kuten CD-levyjä ja käyttöohjeita, tuoteversion mukaan. Vaihdettavat osat ovat saatavilla tuotteen nykyiselle versiolle ja sitä edeltävälle versiolle (N-1).

25. Millainen on Microsoftin hankkimien tuotteiden tai yritysten elinkaarituki?

Elinkaaritukimenettely ei välttämättä koske ennen yrityskauppaa julkaistuja tuotteita, eikä niitä välttämättä tueta. Tällaisissa tapauksissa tuki määräytyy yksittäisen yrityskaupan ehtojen mukaan. Microsoft julkaisee mahdollisuuksien mukaan jokaisen yrityskaupan myötä hankitun tuotteen tuen päättymispäivän tuen elinkaaritukisivustossa. Näissä luetteloissa "Elinkaaren alkamispäivä" on hankitun tuotteen tuen alkamispäivä ja "Perustuen lopetuspäivämäärä" on hankitun tuotteen tuen päättymispäivä. Yleisesti ottaen Microsoftin elinkaaritukimenettely koskee uusia ohjelmistoja, jotka on julkaistu Microsoftin nimellä yrityskaupan jälkeen.

26. Mikä on FAST-tuotteiden elinkaarituki?

FAST-elinkaaritukikäytäntö sisältää FAST-asiakkaille tarkoitettuja, tuotetuen saatavuuteen liittyviä ohjeita. FAST-tuotteiden Mainstream- ja Extended-tuet perustuvat Microsoftin elinkaaritukikäytäntöön, mutta ne on mukautettu FAST-asiakkaiden tarpeisiin. Mainstream- ja Extended-tuet on tarkoitettu asiakkaille, joilla on voimassa oleva FAST-ylläpito- ja -tukisopimus.

Mainstream-tuki sisältää puhelimitse tai sähköpostitse annettavan teknisen tuen työaikana, Premium-asiakkaille tarkoitetun ympärivuorokautisen tuen viikon jokaisena päivänä, tietämyskannan, tuotedokumentaation ja palvelupyyntöjen seurannan sisältävän itsepalveluportaalin käyttömahdollisuuden, tärkeimpien versioiden ladattavat tiedostot sekä tietoturvaa edistäviä parannuksia, korjaustiedostoja ja Service Pack -päivityksiä sisältäviä ohjelmistopäivityksiä.

Extended-tuki sisältää kaikki samat vaihtoehdot kuin Mainstream-tuki, mutta ohjelmistopäivitykset sisältävät vain tietoturvaan liittyviä parannuksia. Extended-tuen piiriin kuuluville tuotteille ei julkaista ohjelmistopäivityksiä korjaustiedostojen tai Service Pack -päivitysten muodossa. FAST ei käsittele tuotemuutoksiin ja uusiin ominaisuuksiin liittyviä pyyntöjä Extended-tukijakson aikana.

27. Mikä on tärkeimpien tuotteiden aliversioiden elinkaarituki?

Aliversioilla on sama elinkaarituki kuin tuotteiden pääversioilla.

Esimerkkinä tästä on Windows Server 2012 R2, jolla on samat yleisen tuen ja jatketun tuen tukiajat kuin sen päätuotteella – eli Windows Server 2012:lla. Myös Dynamics AX 2012 R3:een sovelletaan vastaavasti samoja elinkaarituen päivämääriä kuin sen pääversioon – eli Dynamics AX 2012:een.

Voit pyytää lisäohjeita meiltä

Voit pyytää lisäohjeita meiltä
Muodosta yhteys Answer Desk -asiantuntijaan.
Viimeisin tarkistus : 27. toukokuuta 2014