Ofte stillede spørgsmål om Microsofts Politik for supportlivscyklus

Tilbage til startsiden for livscyklus for support

1. Hvad er politikken om supportlivscyklus?

Microsoft-supportlivscyklus (MSL) standardiserer Microsofts produktsupportpolitikker til produkter til erhvervskunder og udviklere, samt til hardware-, multimedieprodukter. Supportslivscykluspolitikken blev oprindeligt offentliggjort den 15. oktober 2002. En opdatering til politikken om supportlivscyklus trådte i kraft den 1. juni 2004. Opdateringen af politikken om supportlivscyklus gælder for de fleste produkter til erhvervskunder og udviklere, som var omfattet af den generelle support den 1. juni 2004, samt for fremtidige produktversioner. Den nye politik om supportlivscyklus omfatter:

Produkter til erhvervskunder og udviklere

Microsoft yder mindst 10 års support på produkter til erhvervskunder og udviklere. Der ydes generel support til produkter til erhvervskunder og udviklere i fem år eller i to år efter lanceringen af det efterfølgende produkt (N+1), hvad end der måtte komme først. Microsoft yder også udvidet support i fem år efter generel support eller i to år efter, at det andet efterfølgende produkt (N+2) lanceres, hvad end der måtte komme først. Endelig ydes der mindst 10 års support til de fleste produkter til erhvervskunder og udviklere i form af selvhjælpsbaseret onlinesupport.

Forbruger- og multimedieprodukter

Microsoft yder generel support i enten mindst fem år fra datoen for et produkts generelle tilgængelighed eller i to år efter udsendelsen af det efterfølgende produkt (N+1), hvad end der måtte komme først. Der tilbydes ikke forlænget support til forbruger- og multimedieprodukter. Produkter med nye, årlige produktversioner som Microsoft Streets & Trips er garanteret mindst tre års generel support fra den dato, hvor produktet er tilgængeligt. Der ydes også mindst otte års selvhjælpsbaseret onlinesupport til de fleste produkter. Microsoft Xbox-spil er i øjeblikket ikke omfattet af politikken om supportlivscyklus.

Du kan finde supporttidslinjer for dit produkt ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

Forbrugerhardwareprodukter

Fra 26. oktober 2012 tilbyder Microsoft minimum 4 års support for forbrugerhardwareprodukter fra udgivelsesdatoen for produktets generelle tilgængelighed. Microsoft tilbyder ikke udvidet support til forbrugerhardwareprodukter. Hardwareprodukter, der er udgivet før 26. oktober 2012, overholder ikke denne nye politik, men derimod den oprindelige angivne supportlivscyklustidslinje med mindre andet er angivet.

Onlinetjenester

Microsoft giver som minimum besked 12 måneder før, en kunde skal acceptere en ændring, der anses for at være en "driftsafbrydende ændring". I forbindelse med CRM Online giver Microsoft kunderne besked 6 måneder før, medmindre support til et underliggende systemkrav fjernes. I sådanne tilfælde følger Microsoft standardpolitikken og giver kunder besked 12 måneder forud for en ændring.

2. Gælder denne politik kun for amerikanske kunder, eller er politikken global?

Politikken for Microsoft-supportlivscyklus (MSL) er en global politik. Microsoft har dog forståelse for, at lokal lovgivning, lokale markedsforhold og lokale supportbehov er forskellige, såvel på verdensplan som efter branche. Derfor tilbyder Microsoft brugertilpasset support, der går ud over den udvidede supportperiode. Denne brugertilpassede support kan omfatte assisteret support og support i forbindelse med hotfix og kan udvides til over 10 år fra den dato, hvor et produkt bliver tilgængeligt for alle. Strategiske Microsoft-partnere kan også yde support ud over den udvidede supportperiode. Kunder og partnere kan kontakte deres salgskonsulenter eller den lokale Microsoft-repræsentant for at få yderligere oplysninger.

3. Hvad er forskellen på generel support, udvidet support og selvhjælpsbaseret onlinesupport for softwareprodukter?

Ydet support

Generel supportfase

Forlænget supportfase

Betalt support (pr. hændelse, pr. time og anden support)

X

X

Support i form af sikkerhedsopdateringer

X

X

Support til ikke-sikkerhedsrelateret hotfix

X

Kræver en aftale om udvidet support i forbindelse med hotfix, som er købt inden for 90 dage, efter perioden på den generelle support udløber.

Gratis hændelsessupport

X

 

Garanti

X

 

Designændringer og anmodning om funktioner

X

 

Produktspecifikke oplysninger, som er tilgængelige via Microsoft Knowledge Base online

X

X

Produktspecifikke oplysninger, som er tilgængelige via supportwebstedet hos Microsoft Hjælp og support for at få svar på tekniske spørgsmål

X

X

Bemærk!  Et hotfix er en ændring af den kommercielt tilgængelige Microsoft-produktsoftwarekode med henblik på at løse specifikke, kritiske problemer.

4. Yder Microsoft support ud over den udvidede supportperiode?

Microsoft har forståelse for, at lokal lovgivning, lokale markedsforhold og lokale supportbehov er forskellige, såvel på verdensplan som efter branche. Derfor tilbyder Microsoft brugertilpasset support, der går ud over den udvidede supportperiode. Denne brugertilpassede support kan omfatte assisteret support og support i forbindelse med hotfix og kan udvides til over 10 år fra den dato, hvor et produkt bliver tilgængeligt for alle. Strategiske Microsoft-partnere kan også yde support ud over den udvidede supportperiode. Kunder og partnere kan kontakte deres salgskonsulenter eller den lokale Microsoft-repræsentant for at få yderligere oplysninger.

5. Hvis mit program aktuelt falder ind under supportlivscykluspolitikken, men mit operativsystem ikke længere understøttes, kan jeg så stadig få support til programmet?

Microsoft yder support, hvis problemet specifikt vedrører programmet. Der ydes ikke support til det pågældende problem, hvis det skyldes kombinationen af operativsystemet og programmet.

6. Hvorfor definerer I supportlivscykluspolitikken?

Kunderne har bedt Microsoft om at være konsistente og forudsigelige. Supportlivscykluspolitikken etablerer en klar og forudsigelig politik for produktsupportstidslinjer. Politikken hjælper kunder og partnere med at håndtere deres supportbehov. Politikken muliggør også såvel produktplanlægning som planlægning for informationsteknologi i virksomheder, baseret på viden om supporttidslinjer for Microsoft-produkter.

7. Hvordan blev supportlivscykluspolitikken udviklet?

Microsoft har arbejdet tæt sammen med Microsofts produktteam, med kunder, partnere, førende analytikere og et forskningscentre med henblik på at definere klare og konsistente politikker.

8. Hvilke produkter dækker politikken om supportlivscyklus, og hvornår trådte den i kraft?

Supportlivscykluspolitikken trådte i kraft den 15. oktober 2002 med en større revidering den 1. juni 2004. Denne politikrevidering dækker de fleste produkter, som var tilgængelige i detailhandlen eller omfattet af volumenlicensering den 1. juni 2004, samt de fleste fremtidige produktversioner. Du kan få oplysninger om udløbsdatoer for supporttidslinjer og muligheder for udvidet support* til alle produkter ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt i forbindelse med oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

I oktober 2012 indførte Microsoft en politik om supportlivscyklus for hardware, og i januar 2011 indførte Microsoft politikken om supportlivscyklus for onlinetjenester.

*Der tilbydes ikke forlænget support til forbruger-, forbrugerhardware- eller multimedieprodukter eller til Microsoft onlinetjenester.

9. Hvis jeg har flere Microsoft-produkter, deler de så alle den samme tidslinje for supportlivscyklus?

Microsofts tidslinjer for supportlivscyklus er konsistente for produktserier i forbindelse med nye og fremtidige versioner af en series produkter. Ældre versioner af Microsoft-produkter kan dog have forskellige livscyklustidslinjer. Derfor er det vigtigt at kontrollere de præcise datoer for gyldig produktsupport i forbindelse med dit produkt. Dette kan du gøre ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

10. Hvem kan modtage support i den udvidede supportperiode?

Udvidet support vil være tilgængelig for alle kunder*. Udvidet support omfatter betalt support (support, der opkræves på timebasis eller pr. hændelse), support i forbindelse med gratis sikkerhedsopdateringer og betalt hotfixsupport. Modtagelse af hotfixsupport kræver køb af en udvidet kontrakt til hotfixsupport inden for 90 dage efter udgangen af den generelle supportperiode. (Kravet på 90 dage frafalder, hvis Software Assurance eller Dynamics Business Ready Enhancement Plan er købt for det pågældende produkt). Microsoft accepterer ikke anmodninger om garantisupport, designændringer eller nye funktioner under den udvidede periode.

*Der tilbydes ikke forlænget support til forbruger-, forbrugerhardware- eller multimedieprodukter eller til Microsoft onlinetjenester.

11. Når de Microsoft-assisterede og betalte supporttilbud er udløbet, hvilke muligheder har jeg så for fortsat at få support?

Microsoft har åbnet et websted med de tilgængelige supportmuligheder til Microsoft-produkter, som ikke længere modtager assisteret support fra Microsoft. Du kan finde flere oplysninger på webstedet Produktsupport for tidligere versioner (Engelsk indhold).

12. Hvordan fungerer politikken om supportlivscyklus sammen med Premier-supportaftaler?

I perioden med generel support er fordelene ved produktsupport tilgængelige for alle kunder. I perioden med udvidet support ydes der betalt assisteret support og support i forbindelse med sikkerhedsopdateringer. Der kræves en aftale om udvidet support i forbindelse med support til hotfixes. Kunder med eksisterende Premier-supportaftaler kan sammen med deres Technical Account Manager (TAM) gennemgå de tilgængelige muligheder for den aktuelle situation. Ikke-administrerede konti (kunder uden supportaftale) har mulighed for at deltage i aftalen om udvidet support i forbindelse med hotfixes, som mod minimal kontoadministration giver mulighed for anmodning om hotfixes.

13. Hvordan kan kunder uden en Premier-aftale få en aftale om udvidet support i forbindelse med hotfixes?

Kunder kan kontakte deres lokale Microsoft-salgskontor. Besøg webstedet Microsoft Worldwide (Engelsk indhold), find dit land, og klik derefter på til for at finde oplysninger om at købe en aftale om udvidet support i forbindelse med hotfixes. Bed om at komme til at tale med den lokale Premier Support-salgschef.

14. Jeg har ikke behov for hotfixsupport ? jeg har kun behov for telefonisk support i løbet af den udvidede supportperiode. Skal jeg have en udvidet supportaftale for hotfixes?

Nej. Du kan købe telefonisk support i løbet af den udvidede supportperiode efter behov.

15. Hvordan vil politikken om supportlivscyklus påvirke den personlige support (supportmuligheder via telefon og internet, der er tilpasset til at imødekomme hjemmebrugeres behov)?

Under den generelle supportperiode er mulighederne for kundesupport de samme som i dag. Kunder kan se oplysninger om deres produkters livscyklus og udvidede supportmuligheder for produkterne på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller på webstedet Indeks over supportlivscyklus. Hvis der er muligt at få udvidet support, kan kunder købe enten telefonbaseret support eller en aftale om udvidet support i forbindelse med hotfixes.

16. Hvad er politikken for sikkerhedsopdatering?

Software til erhvervskunder og udviklere

Sikkerhedsopdateringer er tilgængelige til og med udgangen af den udvidede supportperiode (fem års generel support plus fem års udvidet support) uden ekstra omkostninger i forbindelse med de fleste produkter. Sikkerhedsopdateringer annonceres på webstedet Microsoft Update i både den generelle og den udvidede supportperiode.

Forbruger- og multimedieprodukter

Sikkerhedsopdateringer er tilgængelige til og med udgangen af den generelle supportperiode.

Forbrugerhardwareprodukter

Sikkerhedsopdateringer er tilgængelige til og med udgangen af den generelle supportperiode. De er tilgængelige for den software/firmware og det operativsystem, der er integreret i Microsoft-hardwaren med undtagelse af Surface-enheder. Sikkerhedsopdateringer til Surface-enheder er dækket af supportlivscyklus for enhedens operativsystem.

17. Skal jeg have en aftale om udvidet support i forbindelse med hotfixes for at modtage sikkerhedsopdateringer?

Nej. Hvis der oprettes en sikkerhedsopdatering, bliver den tilgængelig for alle kunder via den månedlige udgivelsesperiode for sikkerhedsopdateringer. Den almindelige udgivelsesperiode for sikkerhedsopdateringer er den anden tirsdag i måneden.

18. Hvad er politikken for service packs?

Ifølge Microsofts supportlivscykluspolitik kræves der, at produktets understøttede servicepakke installeres, så du fortsat kan modtage support, herunder sikkerhedsopdateringer.

Bemærkning om politik til support af ny livscyklus for servicepakke gældende fra 13. april 2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Supportpolitik for servicepakke
 • Når der udgives en ny servicepakke, giver Microsoft 12 eller 24 måneders support på den forrige servicepakke
 • Support i forbindelse med tidligere servicepakker er enten 12 eller 24 måneder, afhængigt af produktfamilien, f.eks. Windows, Office, servere eller udviklerværktøjer
 • Supporttidslinjerne for servicepakker forbliver de samme i hver enkelt produktfamilie
 • Microsoft oplyser om de specifikke supporttidslinjer for en tidligere servicepakke, når den nye servicepake udgives
 • Når support for en servicepakke udløber, sender Microsoft ikke længere nye sikkerhedsopdateringer, hotfixes eller andre opdateringer til den pågældende servicepakke. Begrænset fejlfinding i forbindelse med tekniske problemer er fortsat tilgængelig, som beskrevet nedenfor.
 • Når supporten for et produkt udløber, udløber supporten for produktets servicepakker også. Produktets supportlivscyklus tilsidesætter supportpolitikken for servicepakker

Kunder opfordres på det kraftigste til at arbejde på en understøttet servicepakke for at sikre, at de arbejder på den nyeste og mest sikre version af produktet. For kunder på understøttede versioner af servicepakker tilbyder Microsoft begrænset fejlfinding på følgende måde:

 1. Der ydes support i forbindelse med tekniske problemer via Microsofts kundeservice og -support og via Microsofts administrerede supporttilbud (f.eks. Premier Support).
 2. Der vil ikke være mulighed for at anvende Microsofts ressourcer til produktudvikling, og tekniske løsninger kan være begrænsede eller ikke-tilgængelige.
 3. Hvis supporten kræver, at problemet sendes til en udvikler for at få vejledning, hvis der kræver et hotfix, eller hvis den kræver en sikkerhedsopdatering, bliver kunden bedt om at opgradere til en servicepakke med support.
 4. Matrixen over Microsofts produktfamilier og varigheden af support i form af servicepakker for hver produktfamilie er som følger:

  Produktfamilie

  12 måneder

  24 måneder

  Windows

  Ja

  Office

  Ja

  Servere

  Ja

  Udviklingsværktøjer

  Ja

  Dynamics

  Ja

  Forbruger, Multimedie, Spil

  Ja

Du kan finde supportoplysninger for et produkt eller en servicepakke ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

19. Hvor længe har jeg ret til at bruge Microsoft-software, når jeg har tegnet licens på den? Påvirkes varigheden af min softwarelicens af supportlivscykluspolitikken?

Supportlivscykluspolitikken har ingen indvirkning på, hvor længe du kan bruge et produkt. Supportlivscykluspolitikken definerer, hvor længe Microsoft yder teknisk support til produkter.

20. Hvordan kan kunder og partnere anslå et produkts supportlivscyklus, som endnu ikke er tilgængeligt eller stadig er den del af den generelle supportperiode?

Supportlivscykluspolitikken er ment som en hjælp, så brugeren ikke skal gætte sig til længden på den periode, hvor Microsoft yder support til et produkt. Microsoft standardiserer et minimum på 10 års support på produkter til erhvervskunder og -udviklere. Livscyklussen kombinerer fem års generel support eller to års support efter lanceringen af det efterfølgende produkt (N+1), hvad end der måtte komme først, og fem års udvidet support eller to års support efter lanceringen af det andet efterfølgende produkt (N+2), hvad end der måtte komme først. I forbindelse med forbruger- og multimedieprodukter standardiserer Microsoft et minimum på fem års generel support eller to års support, efter at det efterfølgende produkt (N+1) lanceres, hvad end der måtte komme først. Der ydes tre års generel support til produkter med nye, årlige versioner. Der tilbydes ikke udvidet support til forbruger- og multimedieprodukter samt til produkter med nye, årlige versioner. Du kan få oplysninger om udløbsdatoer for support og muligheder for udvidet support (hvis den er tilbydes) til alle produkter ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt i forbindelse med oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

21. Skal jeg have installeret den seneste service pack for at modtage et sikkerhedsrelateret hotfix eller et hotfix, som ikke er sikkerhedsrelateret?

Du skal installere et hotfix på den service pack, som hotfixet er beregnet til. Microsoft-sikkerhedsopdateringer oprettes for både den aktuelle og den tidligere service pack (når det er kommercielt bæredygtigt) og er tilgængelige for alle kunder via webstedet Microsoft Security (Engelsk indhold). Du kan anmode om et hotfix, som ikke er sikkerhedsrelateret, til både den nuværende eller tidligere service pack (hvis der stadig ydes support til den tidligere version).

22. Hvor længe er sikkerhedsopdateringer tilgængelige?

Microsoft tilbyder følgende gratis sikkerhedsopdateringer til de fleste produkter:

 • Software til erhvervskunder og udviklere

  Sikkerhedsopdateringer er tilgængelige for alle kunder på webstedet Windows Update, indtil udgangen af den udvidede supportperiode uden ekstra omkostninger i forbindelse med de fleste produkter. Perioden består af fem års generel support plus fem års udvidet support. Sikkerhedsopdateringer til disse produkter gælder kun for de understøttede service packs. Det er ikke nødvendigt at have en aftale om udvidet support for at være berettiget til at modtage sikkerhedsopdateringer i løbet af den udvidede supportperiode. Du kan finde supporttidslinjer for dit produkt ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

 • Forbruger-, forbrugerhardware- og multimedieprodukter

  Kunder kan hente sikkerhedsopdateringer til og med udløbet af den generelle supportperiode uden ekstra omkostninger for de fleste produkter. Sikkerhedsopdateringer til disse softwareprodukter gælder kun for de understøttede servicepakker. Du kan finde supporttidslinjer for dit produkt ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

23. Hvad er supportlivscykluspolitikken for "tilføjelsesprogrammer"?

Når du anmoder om support til tilføjelsesprogrammer til produkter, der har nået slutningen på deres livscyklus, er support generelt ikke tilgængelig for tilføjelsesprogrammet, medmindre du har indgået en særlig supportaftale. Sørg derfor for at finde de præcise datoer for gyldig produktsupport til dit produkt ved at gå ind på webstedet Vælg et produkt for at få oplysninger om livscyklus (produkterne er opdelt i serier) eller webstedet Indeks over supportlivscyklus.

24. Hvordan håndterer Microsoft reservedele, f.eks. cd'er og manualer, i forbindelse med politikken om supportlivscyklus?

Microsoft håndterer reservedele, f.eks. cd'er og manualer, efter produktversion. Reservedele vil være tilgængelige til den aktuelle version af produktet og én tidligere version (N-1).

25. Hvordan er supportlivscyklus for produkter eller virksomheder, der opkøbes af Microsoft?

Produkter udgivet før overtagelsesdatoen er muligvis ikke dækket af politikken om supportlivscyklus, og der ydes muligvis ikke support til disse produkter. I disse tilfælde afhænger supporten af de betingelser, der blev opstillet i forbindelse med dette specifikke opkøb. Microsoft offentliggør slutdatoen for supporten af det enkelte opkøbte produkt på webstedet Supportlivscyklus, hvis dette er relevant. På disse lister gælder det, at "Startdato for livscyklus" er startdatoen for support i forbindelse med det erhvervede produkt eller den erhvervede tjeneste, og "Generel support slutter" er slutdatoen for support i forbindelse med det erhvervede produkt eller den erhvervede tjeneste. Politikken om Microsofts supportlivscyklus gælder normalt for nye softwareudgivelser, der udgives under Microsofts varemærke efter opkøbet.

26. Hvad er supportlivscyklussen for FAST-produkter?

I supportlivscykluspolitikken for FAST-produkter kan FAST-kunder finde retningslinjer for tilgængeligheden af produktsupport. Generel og Udvidet support til FAST-produkter er udarbejdet i henhold til Microsofts supportlivscykluspolitik, men supporten er tilpasset, så den på bedre vis tilgodeser FAST-kunder. Generel og Udvidet support er tilgængelig for kunder, der i øjeblikket har en FAST-vedligeholdelses- og supportaftale.

Generel support inkluderer teknisk support via telefon eller mail inden for almindelig åbningstid, adgang til døgnsupport for Premium-kunder, adgang til selvbetjeningsportalen med Knowledge Base, produktdokumentation og hændelsessporing, download af overordnede versioner samt softwareopdateringer inklusive sikkerhedsrettelser, fejlrettelser og servicepakker.

Med Udvidet support får du de samme muligheder som ved Generel support, dog indeholder softwareopdateringerne kun sikkerhedsrettelser. Der udgives ikke softwareopdateringer i form af fejlrettelser eller servicepakker til produkter under Udvidet support. FAST accepterer ikke anmodninger om designændringer eller nye funktioner i perioden med Udvidet support.

27. Hvad er supportlivscyklussen for mindre udgivelser af overordnede produkter?

Mindre udgivelser følger samme supportlivscyklus som udgivelsen af overordnede produkter.

Et eksempel på dette er Windows Server 2012 R2, som har samme periode for generel support og udvidet support som det overordnede produkt, Windows Server 2012. På samme måde følger Dynamics AX 2012 R3 samme periode for supportlivscyklus som den oprindelige udgave af Dynamics AX 2012.

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Sidste gennemsyn : 27. maj 2014