Wyszukiwanie komunikatu o błędzie

  1. W polu poniżej wpisz kod błędu lub treść komunikatu o błędzie (nie trzeba wpisywać pełnej treści komunikatu).

    Na przykład: „Nieprawidłowy format pliku. (Błąd=8004022F)”

  2. Wybierz z listy pozycję, która odpowiada Twojemu komunikatowi o błędzie.

Uwaga Jeśli nie możesz znaleźć artykułu dotyczącego Twojego komunikatu o błędzie, spróbuj następujących czynności:
  • Korzystając z menu rozwijanego poniżej, poszukaj komunikatu o błędzie w innym języku, szczególnie w języku angielskim.
  • Przeszukaj fora (j.ang.).
  • Jeśli błąd jest powiązany z usługą Windows Update lub Microsoft Update, spróbuj odwiedzić centrum rozwiązań odpowiedniej usługi.  • Ostatnia weryfikacja : 28 sierpnia 2014