Patikrinkite klaidos prane?im?

1. ? ?emiau esant? langel? ?ra?ykite klaidos kod? arba klaidos prane?imo tekst? (neb?tina ra?yti viso klaidos kodo prane?imo).

Pavyzdys: ?Invalid File Format. (Error=8004022F)"
2. S?ra?e pasirinkite element?, kuris atitinka j?s? klaidos prane?im?.

Pastaba. Jei neradote straipsnio j?s? klaidos prane?imui, pabandykite ir ?? b?d?:


Paskutin? per?i?ra : 2014 m. rugpj??io 28 d.