Produkto pardavimo ir licencijavimo sprendim? centras

Bandomoji programin? ?ranga

Bandomoji programin? ?ranga

?Microsoft? atsisiuntimo centras
?ia rasite populiari? atsisiuntim?, ?skaitant nemokamas bandom?sias versijas.

?TechNet? ?vertinimo centras (EN)
U?siregistruokite internete, ?vertinkite ir atsisi?skite bandomosios programin?s ?rangos. Arba naudokit?s turimu ?TechNet? abonementu ir ?vertinkite visos versijos ?Microsoft? programin? ?rang? be joki? apribojim?.

MSDN ?vertinimo centras (EN)
U?siregistruokite internete, ?vertinkite ir atsisi?skite bandomosios programin?s ?rangos. Arba naudokit?s turimu MSDN abonementu ir ?vertinkite visos versijos ?Microsoft? programin? ?rang? be joki? apribojim?.

Licencijos

Licencijos s?lygos

?Windows 7? programin?s ?rangos licencijos s?lygos
Raskite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas (MSLT), skirtas turimam ?Windows 7? diegimui.

?Windows Vista? programin?s ?rangos licencijos s?lygos
Raskite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas (MSLT), skirtas turimam ?Windows Vista? diegimui.

?Microsoft Office? programin?s ?rangos licencijos s?lygos
?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos (MSLT), skirtos ?Microsoft Office? sistemos produktui.

Ma?menin?s prekybos programin?s ?rangos licencijos s?lygos
Raskite galutinio vartotojo licencijos s?lygas, skirtas ?Microsoft? programinei ?rangai, kuriai licencij? suteik? ?Microsoft? arba kompiuterio gamintojas. Tai netaikoma bendrajam licencijavimui.

Produkto licencijavimo paie?ka
Greita prieiga prie licencijavimo s?lyg?, taisykli? ir papildomos informacijos apie produkt? naudojim? per ?Microsoft? bendrojo licencijavimo programas.

Programin?s ?rangos licencijavimas

?Microsoft? licencij? konsultantas
Reikia pagalbos renkantis licencijavimo program?? Kreipkit?s pagalbos ? ?Microsoft? licencij? konsultant? internete.

?Microsoft? bendrasis licencijavimas
Su?inokite, kaip veikia bendrasis licencijavimas ir kod?l jis naudingas, kai reikia daugiau nei penki? programin?s ?rangos licencij?.

Tinkamo licencijavimo praktika (EN)
Su?inokite faktus apie tinkam? licencijavim? ir sprendimus, kai programin? ?ranga yra nelicencijuota arba neautenti?ka.

„Windows“

Informacija apie produkt?

Ar mano kompiuteryje gali veikti ?Windows 7??
Nor?dami patikrinti, ar j?s? kompiuteryje gali veikti ?Windows 7?, atsisi?skite nemokam? ?Windows 7? versijos naujinimo patar?j?. Jis nuskaito j?s? kompiuter? ie?kodamas aparat?ros, ?rengini? ir ?diegt? program? problem? ir rekomenduoja, k? reik?t? atlikti prie? naujinant versij?.

?Windows 7? sistemos reikalavimai
Su?inokite, ko reikia norint naudotis ?Windows 7? savo kompiuteryje, ir i?siai?kinkite papildomus tam tikr? funkcij? reikalavimus.

?Windows 7? leidimai
Per?i?r?kite ir palyginkite ?Windows 7? funkcijas bei su?inokite, kuris leidimas jums tinka labiausiai.

?Windows 7? funkcijos
Su?inokite, kas nauja sistemoje ?Windows 7?. Nar?ykite po funkcij? kategorijas arba per?i?r?kite atskiras ?Windows 7? funkcijas.

?Windows 7? suderinamumo centras (EN)
Apsilankykite ?Windows 7? suderinamumo centre ir ie?kokite turimai programinei ?rangai ir aparat?rai skirt? tvarkykli?, naujinim? ir atsisiuntim?.

Versijos naujinimas i? ?Windows XP? ? ?Windows 7?
Per?i?r?kite ir atsispausdinkite mokom?j? med?iag? apie tai, kaip naujinti kompiuteryje veikian?ios sistemos versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows 7?.

Papildomi ?altiniai

?Windows? ?inynas ir instrukcijos
Susipa?inkite su ?Windows 7? i? ar?iau. I?bandykite naujas smagias funkcijas, palyginkite leidimus ir su?inokite, kuo tai naudinga jums.

?Windows 7? sprendim? centras
Apsilankykite ?ia, kai ?Windows 7? veikia netinkamai. Atsisi?skite naujausius naujinimus ir suraskite da?niausiai pasitaikan?ias problemas, klaid? prane?imus ir trik?i? diagnostikos patarimus. Vis dar turite klausim?? Kreipkit?s ? diskusij? grup? ar pagalbos specialistus.

„Office“

Informacija apie produkt?

?2010 Microsoft Office? sistemos reikalavimai
Su?inokite, ko reikia norint naudotis ?2010 Microsoft Office? savo kompiuteryje, ir i?siai?kinkite papildomus tam tikr? funkcij? reikalavimus.

?2010 Microsoft Office? leidimai (EN)
Per?i?r?kite ir palyginkite ?2010 Microsoft Office? sistemos program? paket? funkcijas, su?inokite, kuris leidimas jums tinka labiausiai.

?2010 Microsoft Office? funkcijos
Su?inokite, kas nauja ?Office 2010?. Per?i?r?kite mokomuosius, demonstracinius ir kitus i?teklius.

?2010 Microsoft Office? DUK
Ie?kokite atsakym? ? da?nai u?duodamus klausimus apie ?2010 Microsoft Office? sistemos laid?.

?2010 Microsoft Office? kainos ir versijos naujinimas
Su?inokite apytiksl? ?2010 Office? sistemos produkt? ma?menin? kain? (ERP), gaukite informacijos apie versijos naujinim?, su?inokite, kaip ?sigyti, ir per?i?r?kite informacij? apie ?Microsoft? bendrojo licencijavimo programas.

Papildomi ?altiniai

?Microsoft Office? ?inynas ir instrukcijos internete
Susipa?inkite su ?2010 Microsoft Office? i? ar?iau. I?bandykite naujas smagias funkcijas, palyginkite leidimus ir su?inokite, kuo jos naudingos jums.

?Microsoft Office? sprendim? centras
Kas nors sistemoje ?Office 2007? arba ?Office 2010? veikia netinkamai? Apsilankykite ?ia ir ie?kokite da?niausiai pasitaikan?i? problem? sprendim? arba kreipkit?s ? palaikymo specialist?.

Partneriams

Partneriams

?Microsoft? partneri? tinklo portalas
Tapkite ?Microsoft? partneri? tinko (MPN) nariu ir pasinaudokite naryst?s privalumais, pavyzd?iui, pardavimo, rinkodaros bei licencijavimo i?tekliais.

O?G partneri? centras (EN)
Jei esate ?Microsoft? partneris ir originaliosios ?rangos gamintojo (OEM) sistem? k?r?jas, O?G partneri? centras (OPC) yra kaip tik jums. Jame rasite naujien?, mokymo bei produkt? informacijos ir pan.

Kontaktai

Skambinkite mums

Telefonas

+370 52 051 151
Pirmadienis?penktadienis 8:00?20:00

Para?ykite mums el. lai?k?

Bendraukite su mumis

Pokalbis

Teiraukit?s bendruomen?s

Susisiekite su savo kompiuterio gamintoju

?Javascript? i?jungtas Nustat?me, kad j?s? kompiuteryje ?Javascript? yra i?jungtas. Nor?dami tinkamai naudotis, ?galinkite ?Active Scripting? (EN)

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. gruod?io 12 d.