บทความ PC Talk

บทนำ

“PC Talk” ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นโดยเฉพาะ จึงมีการออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ บทความนี้เขียนขึ้นในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคนสองคน: ผู้ใช้ระดับเริ่มต้นตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และบุคคลที่สองซึ่งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถให้คำตอบและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาได้ บทความเหล่านี้เขียนแบบเป็นกันเอง และมีภาพหน้าจอเพื่อให้อ้างอิงได้ง่าย

ถ้าต้องการเรียกดู PC Talk แยกตามผลิตภัณฑ์ ให้เลือกตัวเลือกทางซ้าย

Windows 7

PC Talk Articles - Windows 7

Windows Vista

PC Talk Articles - Windows Vista

Office 2007

PC Talk Articles - Office 2007

ตรวจทานล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2553