Quan ly cookie cua trinh duyt

Gii thiu

?

Cookie

la cac tp vn ban nho ma cac web site t trn may tinh cua ban lu tr thng tin v ban va s thich cua ban. Cookie co th nng cao trai nghim duyt web cua ban bng cach cho phep cac web site tim hiu s thich cua ban hoc cho phep ban tranh phai ng nhp mi khi truy cp vao cac web site nht inh. Tuy nhin, mt s cookie co th gy rui ro cho quyn ring t cua ban bng cach theo doi cac web site ma ban truy cp. Ban co th xoa cac cookie c lu tr trn may tinh cua minh bt ky luc nao. Ban cung co th thay i cai t bao mt cua minh ngn cac web site lu tr cookie trn may tinh cua ban.

V hiu hoa cac cookie co th khin mt s dich vu web hoat ng khng chinh xac. V hiu hoa cac cookie khng giup ban n danh hoc khng giup ngn cac web site theo doi thoi quen duyt web cua ban. Yu cu HTTP vn bao gm thng tin v ni ban n, chng han nh ia chi IP cua ban, phin ban trinh duyt, h iu hanh va thng tin khac.

Cac bc quan ly cookie khac nhau theo trinh duyt. S dung cac tai nguyn trong tab bn trai tim hiu cach quan ly cac cookie cua ban.

Internet Explorer

Quan ly cookie trong Internet Explorer 10

 • M Internet Explorer trn man hinh.
 • Nhp vao nut Cng cu, sau o nhp vao Tuy chon Internet.
 • Nhp vao tab Bao mt, sau o trong Cai t, di chuyn thanh trt ln trn cung chn tt ca cookie hoc xung di cung cho phep tt ca cookie, sau o nhp vao OK.

Lu y: Chn tt ca cookie co th ngn ban truy cp nhiu trang web. Hai cp bao mt tip theo cua Internet Explorer, Cao and Trung binh cao, co th phu hp hn. Ngoai ra, co th chn cookie cho trang web cu th bng cach nhp vao Trang web trn tab Bao mt. bit thm thng tin, xem Tr giup Internet Explorer.

?

Quan ly cac cookie trong Internet Explorer 8 & Internet Explorer 9

 • Bm vao nut Cng cu, sau o bm Tuy chon Internet.
 • Bm vao tab Bao mt, sau o, trong Cai t, di chuyn thanh trt ln u chn tt ca cac cookie hoc xung di cho phep tt ca cac cookie, sau o bm OK.

Quan ly cac cookie trong Internet Explorer 7

 • Trn menu Cng cu, chon Tuy chon Internet.
 • Bm vao tab Bao mt.
 • Bm vao nut Nng cao.
 • Ban co th chp nhn quan ly cookie mc inh da vao thanh trt Bao mt. Bm chon hp kim Ghi e iu khin cookie t ng kim soat cach x ly cac cookie. Chon Chp nhn, Chn hoc Nhc, da trn loai cookie.

Quan ly cac cookie trong Internet Explorer 6

 • Trn menu Cng cu, chon Tuy chon Internet.
 • Bm vao tab Bao mt.
 • S dung thanh trt cai t Bao mt Chn Tt ca Cookie hoc Chp nhn Tt ca Cookie.

Cac trinh duyt khac

?

Tim hiu thm v cach quan ly cac cookie cua ban trong cac trinh duyt khac:

Duy?t l?i l?n sau cng : 02 Thang Bay 2012