สายด่วนแผนกบริการลูกค้าและเวลาทำการ

ไม่ว่าคุณจะกำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บ้านของคุณ ค้นหาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในที่ทำงาน หรือต้องการพัฒนาโซลูชันผลิตภัณฑ์ Microsoft มีบริการสนับสนุนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณตลอดเวลา

แชท

แชท

ต้องการแชตกับเรา: คลิกที่นี่
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 20.00 น.

โทรศัพท์ติดต่อเรา

โทรศัพท์ติดต่อเรา Phone เบอร์โทรศัพท์ Menu Options ตัวเลือกเมนู

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั้งซื้อและโปรโมชั่นต่าง ๆ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 18.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

ตรวจสอบตัวเลือกเมนู
คลิกที่นี่

การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 20.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ

001 800 2468 1668 หรือ 02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

บริการอื่น ๆ Contacts ติดต่อMenu Options ตัวเลือกเมนู

การสนับสนุนด้านเทคนิค Windows Live, Outlook.com

Online Support

ตรวจสอบตัวเลือกเมนู
คลิกที่นี่

การสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft Surface Tablet
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560
Online Support

Microsoft Store
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

001 800 441 8077
Online Support

Microsoft Account
กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

Online Support

Microsoft MCP Certifications
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

001 800 6427 6738 หรือ 001 800 4410 560ตัวเลือกเมนูฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


 ติดต่อเรา: 02-263-6888 หรือ 001 800 441 0560 (โทรฟรี) กด 1 สำหรับภาษาไทย For English, press 2
1  สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือที่บ้าน
ตัวเลือกเมนู
  
1  เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั่งซื้อและโปรโมชั่นต่าง ๆ
1 สอบถามข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ
2 ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft Online Store
3  การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
1 การแก้ไขปัญหา Windows, Office และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของไมโครซอฟท์
2 การติดตั้งผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ รวมถึงการดาวน์โหลด และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
3 ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Surface Tablet ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์
4  การเรียกเก็บเงินหรือการจัดการบัญชี
1 ติดต่อฝ่าย Billing
2 ติดต่อเรื่องรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Microsoft หรือ Live ID
3 ยกเลิก Subscription
5  สำหรับ Microsoft MCP Certifications
2  สำหรับการใช้งานในธุรกิจ
ตัวเลือกเมนู
  
1  เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั่งซื้อ และโปรโมชั่นต่าง ๆ
1 ข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์
2 ข้อมูลทั่วไป
3  การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
4  Microsoft Partner Network
1 สำหรับ Silver, Gold หรือการสมัครสมาชิก Microsoft Action Pack
2 สำหรับสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิก
3 การให้คำปรึกษาสำหรับคู่ค้าไมโครซอฟท์
5  Microsoft Exams และ Courseware
1 Microsoft Certified Professional และ Microsoft Dynamic Certifications
2 Microsoft Certified Trainer
3 Courseware
6  MSDN, TechNet และการสมัครสมาชิกต่าง ๆ
1 MSDN, Expression, DreamSpark, BizSpark และ WebsiteSpark
2 TechNet หรือ IT Academy
7  การสนับสนุนของ Surface Tablet

อีเมล์ติดต่อ

อีเมล์ติดต่อ

ต้องการส่งอีเมล์ติดต่อเรา: คลิกที่นี่
ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ติดต่อเรา

โทรศัพท์ติดต่อเรา Phone เบอร์โทรศัพท์ Menu Options ตัวเลือกเมนู

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั้งซื้อและโปรโมชั่นต่าง ๆ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 18.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

ตรวจสอบตัวเลือกเมนู
คลิกที่นี่

การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 20.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ

001 800 2468 1668 หรือ 02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560

บริการอื่น ๆContacts ติดต่อMenu Options ตัวเลือกเมนู

Microsoft Partner Network
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

001 800 6427 6738 หรือ 001 800 4410 560

ตรวจสอบตัวเลือกเมนู
คลิกที่นี่

Microsoft Exams and Courseware
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

001 800 6427 6738 หรือ 001 800 4410 560

MSDN, TechNet and other Subscriptions
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

001 800 6427 6738 หรือ 001 800 4410 560

การสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft Surface Tablet
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

02 263 6888 หรือ 001 800 441 0560
Online Supportตัวเลือกเมนูฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


 ติดต่อเรา: 02-263-6888 หรือ 001 800 441 0560 (โทรฟรี) กด 1 สำหรับภาษาไทย For English, press 2
1  สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือที่บ้าน
ตัวเลือกเมนู
  
1  เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั่งซื้อและโปรโมชั่นต่าง ๆ
1 สอบถามข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ
2 ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft Online Store
3  การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
1 การแก้ไขปัญหา Windows, Office และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของไมโครซอฟท์
2 การติดตั้งผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ รวมถึงการดาวน์โหลด และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
3 ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Surface Tablet ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์
4  การเรียกเก็บเงินหรือการจัดการบัญชี
1 ติดต่อฝ่าย Billing
2 ติดต่อเรื่องรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Microsoft หรือ Live ID
3 ยกเลิก Subscription
5  สำหรับ Microsoft MCP Certifications
2  สำหรับการใช้งานในธุรกิจ
ตัวเลือกเมนู
  
1  เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การสั่งซื้อ และโปรโมชั่นต่าง ๆ
1 ข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์
2 ข้อมูลทั่วไป
3  การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
4  Microsoft Partner Network
1 สำหรับ Silver, Gold หรือการสมัครสมาชิก Microsoft Action Pack
2 สำหรับสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิก
3 การให้คำปรึกษาสำหรับคู่ค้าไมโครซอฟท์
5  Microsoft Exams และ Courseware
1 Microsoft Certified Professional และ Microsoft Dynamic Certifications
2 Microsoft Certified Trainer
3 Courseware
6  MSDN, TechNet และการสมัครสมาชิกต่าง ๆ
1 MSDN, Expression, DreamSpark, BizSpark และ WebsiteSpark
2 TechNet หรือ IT Academy
7  การสนับสนุนของ Surface Tablet
ตรวจทานล่าสุด : 7 ธันวาคม 2557