วิธีการตรวจสอบรุ่นของบริการการรวม SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942177 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถตรวจสอบรุ่น SSIS ได้ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ
 • SSIS ไม่สนับสนุนอินสแตนซ์หลาย เฉพาะคุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ SSIS เดียวบนคอมพิวเตอร์
 • วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบรุ่นของ SSIS
 • ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SSIS ใช้วิธีที่ 2, 3 วิธี หรือวิธีที่ 4

วิธีที่ 1: ใช้วัตถุ Explorer

 1. เปิด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กล่องโต้ตอบ คลิกการรวมบริการในการชนิดของเซิร์ฟเวอร์รายการ
 3. ในการServer Nameกล่อง ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อ.
 4. ในวัตถุ Explorer ดูหมายเลขเวอร์ชันในชื่อของโหนดราก
ชื่อของโหนดรากปรากฏขึ้นในไวยากรณ์ต่อไปนี้:
Server_Name(รวมกันของบริการVersion_No–domain_name\User_Name)
หมายเหตุ
 • Server_Nameแสดงชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS โดยปกติ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SSIS คือ ชื่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SSIS
 • Version_Norespents SSIS ให้บริการระดับ service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนระดับ SSIS
 • User_Nameแสดงชื่อของผู้ใช้ที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับ SSIS
 • domain_nameแสดงชื่อของโดเมนที่ผู้ใช้ที่อยู่ ถ้าไม่ได้เป็นของผู้ใช้โดเมนdomain_nameแสดงชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SSIS
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS คือ MyServerName ชื่อโดเมนคือ MyDomain ชื่อผู้ใช้คือ MyUser ตารางต่อไปนี้แสดงระดับ pack การให้บริการ หมายเลขเวอร์ชัน และชื่อที่สอดคล้องกันของโหนดราก:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
service pack ระดับหมายเลขรุ่นชื่อของโหนดราก
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.0.1399MyServerName (รวมบริการ 9.0.1399 - MyDomain\MyUser)
SSIS กับ Service Pack 1 (SP1)9.0.2047MyServerName (รวมบริการ 9.0.2047 - MyDomain\MyUser)
SSIS กับ Service Pack 2 (SP2)9.0.3042MyServerName (รวมบริการ 9.0.3042 - MyDomain\MyUser)

วิธีที่ 2: ใช้แฟ้ม MsDtsSrvr.exe

หมายเหตุ:แฟ้ม MsDtsSrvr.exe คือ ไฟล์ปฏิบัติบริการ SSIS
 1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  Server\90\DTS\Binn\ SQL %programfiles%\Microsoft
 2. คลิกขวาแฟ้ม MsDtsSrvr.exe และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติ MsDtsSrvr.exeกล่องโต้ตอบ คลิกการรุ่นแท็บ
 4. ในการรุ่นแท็บ ดูข้อความหลังจากรุ่นของแฟ้มป้ายชื่อ ข้อความมีหมายเลขเวอร์ชัน SSIS
ในรุ่นหมายเลขแสดง SSIS ให้บริการระดับ service pack หรือ level.The โปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS ที่ต่อตารางแสดงระดับ pack บริการ SSIS และหมายเลขเวอร์ชันที่สอดคล้องกัน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
service pack ระดับข้อความหลังจากป้ายชื่อ "แฟ้มรุ่น"
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.0.1399.0
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.0.2047.0
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.0.3042.0
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 64 บิต แฟ้ม MsDtsSrvr.exe เป็นแฟ้ม 64 บิต ไม่ใช่ 32 - บิต MsDtsSrvr.exe แฟ้มรุ่นที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม แฟ้มกระทำการ SSIS และ DLLs SSIS อื่น ๆ มีแฟ้มรุ่น 32 บิตที่สอดคล้องกันและแฟ้มรุ่น 64 บิต ตัวอย่างเช่น บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 64 บิต DTExec.exe แฟ้มมีแฟ้มรุ่น 32 บิตและแฟ้มรุ่น 64 บิต

วิธีที่ 3: ใช้รีจิสทรี

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\90\DTS\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\90\DTS\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft
 3. ในการข้อมูลคอลัมน์ ดูค่าของรายการรีจิสทรีเวอร์ชันและค่าของรายการรีจิสทรี Patchlevel

  ค่าของรายการรีจิสทรีรุ่นแทน SSIS pack ระดับการให้บริการ ค่าของรายการรีจิสทรี Patchlevel แสดงระดับของโปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับ pack บริการ SSIS และค่าของรายการรีจิสทรีของเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
service pack ระดับค่าของรายการรีจิสทรีของเวอร์ชัน
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.00.1399.06
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.1.2047.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.2.3042.00

วิธีที่ 4: ใช้การบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:eventvwrแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในหน้าต่าง Event Viewer คลิกโปรแกรมประยุกต์.
 3. ระบุตำแหน่งเหตุการณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ค่าในการเหตุการณ์คอลัมน์จะ 257
  • ค่าในการแหล่ง:คอลัมน์จะ SQLISService
  • เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ล่าสุดของชุดของเหตุการณ์ที่คล้ายกัน การตรวจสอบเหตุการณ์ล่าสุด ดูค่าในการข้อมูลคอลัมน์และค่าในการเวลาคอลัมน์
 4. คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 3
 5. ในการคุณสมบัติของเหตุการณ์กล่องโต้ตอบ มุมมองนี้รุ่นของเซิร์ฟเวอร์Version_Numข้อความภายใต้คำอธิบาย:.

  Version_Numแสดงระดับ pack บริการ SSIS หรือระดับโปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ SSIS pack ระดับการให้บริการและการเกี่ยวข้องVersion_Numค่า
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
service pack ระดับVersion_Numในรุ่น Server"Version_Numข้อความ"
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.00.1399.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.00.2047.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.00.3042.00

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942177 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005ssis kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB942177 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942177

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com