วิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์กำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827218 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP with Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจของ Microsoft นี้: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้จะกำหนดโดยอัตโนมัติว่าคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต นอกจากนี้ บทความนี้ยังอธิบายวิธีการกำหนดด้วยตนเองอีกด้วยว่าคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต โดยทั่วไป จำนวนบิตของคอมพิวเตอร์บ่งชี้จำนวนข้อมูลที่สามารถประมวลผล ความเร็วในการที่จะสามารถประมวลผลข้อมูล และจำนวนหน่วยความจำสูงสุด เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ จำนวนบิตของระบบปฏิบัติการที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ควรตรงกับจำนวนบิตของเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลการตรวจหารุ่นอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32e


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64e

ตรวจสอบด้วยตนเองมีการติดตั้ง Windows รุ่นใด

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่ามีการติดตั้ง Windows รุ่นใดตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังเรียกใช้

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 8 เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ให้ลองใช้อีกวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่างระบบใน 'แผงควบคุม'

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. พิมพ์คำในกล่องค้นหาระบบแล้ว เคาะ หรือคลิกตั้งค่า
 3. เคาะ หรือคลิกระบบ
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows 8 ระบบปฏิบัติการ 64 บิต จะแสดงขึ้นมาในฟิลด์ ชนิดของระบบ ภายใต้หัวข้อ ระบบ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตของ Windows 8 ระบบปฏิบัติการ 32 บิต จะแสดงขึ้นมาในฟิลด์ ชนิดของระบบ ภายใต้หัวข้อ ระบบ

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างรายละเอียดของระบบ

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์ข้อมูลระบบ
 3. เคาะ หรือคลิกSystemเคาะ หรือคลิกระบบข้อมูลและคลิกข้อมูลสรุปของระบบ
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows 8 พีซีที่ใช้ x64 จะแสดงขึ้นมาในฟิลด์ ชนิดของระบบ ภายใต้หัวข้อ รายการ
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตของ Windows 8 พีซีที่ใช้ x86 จะแสดงขึ้นมาในฟิลด์ ชนิดของระบบ ภายใต้หัวข้อ รายการ
ถ้าคุณไม่สามารถระบุได้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows 8 เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิตโดยใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Vista หรือ Windows 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows Vista หรือ Windows 7 มีสองวิธีในการตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ให้ลองใช้อีกวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่างระบบใน 'แผงควบคุม'

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด ระบบ ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกระบบในรายการโปรแกรม
 2. ระบบปฏิบัติการจะแสดง ดังนี้:
  • ระบบปฏิบัติการ 64 บิตปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้ระบบสำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ 32 บิตปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้ระบบสำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างรายละเอียดของระบบ

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด ระบบ ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกข้อมูลระบบในรายชื่อโปรแกรม
 2. เมื่อเลือก ข้อมูลสรุปของระบบ ในบานหน้าต่างการนำทาง ระบบปฏิบัติการจะแสดงขึ้นมาดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตพีซีที่ใช้ x64ปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้รายการ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตพีซีที่ใช้ x86ปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้รายการ
หากคุณไม่สามารถระบุจำนวนบิตในระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"


วิดีโอ: วิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl =http://aka.ms/ie1bsc
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows XP มีสองวิธีในการตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ให้ลองใช้อีกวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่างระบบใน 'แผงควบคุม'

 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกแท็บทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะแสดง ดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต รุ่นที่ Windows XP Professional x64 Edition < year="">ปรากฏภายใต้ระบบ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต <b00> </b00>Windows XP Professional เวอร์ชั่น <Year></Year>ปรากฏภายใต้ระบบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ<Year></Year> คือตัวยึดสำหรับปี

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างรายละเอียดของระบบ

 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด winmsd.exeแล้ว คลิกตกลง
 3. เมื่อเลือกข้อมูลสรุปของระบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาตัวประมวลผลภายใต้รายการที่อยู่ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้สังเกตค่า
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผล เริ่มต้นด้วยx 86คอมพิวเตอร์นั้นกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผลขึ้นต้นด้วย IA -64หรือAMD64คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
หากคุณไม่สามารถระบุจำนวนบิตในระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows Server 2003 มีสองวิธีในการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ให้ลองใช้อีกวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1: คุณสมบัติของมุมมองระบบใน'แผงควบคุม'

 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกแท็บทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะแสดง ดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition<b00> </b00> ปรากฏภายใต้ระบบ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต <b00> </b00>Windows Server 2003 Edition องค์กรปรากฏภายใต้ระบบ

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างรายละเอียดของระบบ

 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด winmsd.exeแล้ว คลิกตกลง
 3. เมื่อเลือกข้อมูลสรุปของระบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาตัวประมวลผลภายใต้รายการที่อยู่ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้สังเกตค่า
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผล เริ่มต้นด้วยx 86คอมพิวเตอร์นั้นกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต
  • ถ้าค่าของตัวประมวลผล Start ด้วย EM64T หรือ IA-64 แสดงว่าคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
หากคุณไม่สามารถระบุจำนวนบิตในระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการค้นหาจำนวนบิตของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium Intel สามารถใช้งานได้เฉพาะ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium Intel ไม่สามารถเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ในปัจจุบัน Windows เวอร์ชั่น 64 บิตทำงานเฉพาะ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium และ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AMD64

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณไม่สามารถใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อระบุจำนวนบิตในระบบปฏิบัติการ แต่บทความนี้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้อีก ในขั้นตอนถัดไป คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่คุณรู้จัก หรือคุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ไป ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เว็บไซต์


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827218 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 42.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip kbmt KB827218 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827218

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com