Microsofts supportpolicy

Hjälp och support för Microsofts produktlivscykel. Service pack, säkerhetsuppdatering och generella resurser för Mainstream- och Extended-support.

Information of webbplatsen Support Lifecycle

Microsofts Support Lifecycle-policy ger konkreta och förutsägbara riktlinjer om tillgången till produktsupport vid produktlanseringen och under produktens livstid. Genom information om vilken produktsupport som tillhandahålls kan kunderna bättre hantera sina IT-investeringar och planera en väl fungerande IT-strategi.

Sök efter produktlivscykel

Om produkten du använder inte visas här kan du kontrollera livscykelinformationen på sidan Ytterligare produkter och/eller sidan Utgångna produkter.

Microsofts Support Lifecycle-policy

Microsofts Support Lifecycle-policy

Microsofts Support Lifecycle-policy gäller de flesta produkter som nu finns tillgängliga hos återförsäljare eller via volymlicenser, samt de flesta framtida produkter. Nedan finns Microsofts aktuella policy som erbjuder minst:

 • 10 års support (5 års Mainstream-support och 5 års Extended-support) på den Service Pack-nivå som stöds, för produkter för företag, utvecklare och desktop-operativsystem
 • 5 års Mainstream-support på den Service Pack-nivå som stöds för konsument- och multimediaprodukter
 • 4 års Mainstream-support för konsumentmaskinvaruprodukter

Faser i Support Lifecycle för företags- utvecklar-, konsument- och multimediaprogramvara

 
Typ av supportFas för Mainstream-supportFas för Extended-supportOnlinesupport för självhjälp
Begäran om att ändra produktens design och funktioner Tillgängligt Ej tillgängligt Kostnadsfri tillgång till online-innehåll som Knowledge Base-artiklar, produktinformation och webbutsändningar för support
Säkerhetsuppdateringar Tillgängligt Tillgängligt
Övriga ej säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar Tillgängligt Endast tillgängligt vid köp av Extended Support-avtal med utökad snabbkorrigeringssupport
Support1 som ingår i licenser, licensprogram2 och andra kostnadsfria supportprogram Tillgängligt Ej tillgängligt
Betalsupport (inklusive Premier och Essential Support med betalning per händelse) Tillgängligt Tillgängligt
Tillgängligt Tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Enbart tillgängligt med Extended Hotfix Support Enbart tillgängligt med Extended Hotfix Support
Ej tillgängligt för konsumentprodukter med desktop-operativsystem
*Obs! Microsofts Support Lifecycle-policy gäller inte alla produkter. Du kan söka i Produktdatabasen för Support Lifecycle om du vill se specifika start- och slutdatum för support per tillämplig produkt.

1 Avser alternativ för telefon- och onlinesupport.
2 Till exempel supporthändelser i Software Assurance-programmet för serverprodukter.

Support Lifecycle-faser för konsumentmaskinvara


Typ av supportFas för Mainstream-supportOnlinesupport för självhjälp
MaskinvarureparationReparation eller utbyte av maskinvara och dess delar finns tillgängliga under hela supportlivscykeln. Tjänsterna är gratis för produkter under garanti och tillgängliga mot en avgift för produkter som inte omfattas av garantin.Kostnadsfri tillgång till online-innehåll, som Knowledge Base-artiklar, produktinformation och support online
Betal- och onlinesupportTillgängligt, avgifter kan förekomma, alternativ finns i telefonsupport och onlinesupport
Programvaru- och säkerhetsuppdateringarUppdateringar är tillgängliga för programvara/inbyggd programvara och operativsystem som är inbyggda i maskinvaran (utom för Surface-enheter som omfattas av supportlivscykelpolicyn för enhetens operativsystem)  

Mainstream-support

Mainstream-support är den första fasen i produktsupportlivscykeln.
den Service Pack-nivå som stöds omfattar Mainstream-support för programvaruprodukter:

 • Händelsesupport (gratis händelsesupport, avgiftsbelagd händelsesupport, timdebiterad händelsesupport, support för garantikrav)
 • Säkerhetsuppdateringssupport
 • Möjlighet att begära ej säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar
Obs!
 • Registrering i ett underhållsprogram kan krävas för att få dessa fördelar för vissa produkter
Mainstream-support för konsumentmaskinvaruprodukter omfattar:
 • Reparation eller utbyte av maskinvara och dess delar
 • Tjänster är gratis för produkter under garanti
 • Support mot en avgift när garantin upphört
 • Programvaru- och säkerhetsuppdateringar

Extended-support

Efter mainstream-support följer extended-support, för produkter avsedda för företag, utvecklare och desktop-operativsystem.
den Service Pack-nivå som stöds omfattar Extended-support:

 • Avgiftsbelagd support.
 • Säkerhetsuppdateringssupport utan extra kostnad.
 • Ej säkerhetsrelaterad snabbkorrigeringssupport kräver ett separat utökat snabbkorrigeringssupportkontrakt. Avgifter per korrigering förekommer. Det här avtalet är inte tillgängligt för konsumentprodukter med desktop-operativsystem. Du hittar mer information här.
Obs!
 • Microsoft accepterar inte någon begäran om garantisupport, designändringar eller nya funktioner under Extended-supportfasen.
 • Extended-support är inte tillgänglig för konsument-, konsumentmaskinvaru- eller multimediaprodukter
 • Registrering i ett underhållsprogram kan krävas för att få dessa fördelar för vissa produkter

Onlinesupport för självhjälp

Onlinesupport för självhjälp är tillgänglig under hela produktens livscykel och i minst 12 månader efter att produkten har nått slutet på supportperioden. Genom att ta del av Knowledge Base-artiklar, vanliga frågor och svar, felsökningsverktyg och andra resurser från Microsoft, kan många kunder lösa vanliga problem på egen hand.

Obs!
 • Registrering i ett underhållsprogram kan krävas för att få dessa fördelar för vissa produkter

Service Pack-support

Service Pack-support

I sin strävan att hela tiden förbättra programvaran utvecklar och lanserar Microsoft uppdateringar och korrigeringar för uppmärksammade problem. Många av dessa korrigeringsfiler kombineras regelbundet till ett enda paket (ett så kallat Service Pack) som görs tillgängligt för installation. För att få fortsatt fullständig support (inklusive säkerhetsuppdateringar och uppdateringar för sommartid) i supportfaserna Mainstream och Extended för programvara krävs att de Service Pack som tillhör produkten installeras.

Supportpolicy för Service Pack

 • När ett nytt Service Pack släpps ger Microsoft antingen 12 eller 24 månaders support för föregående Service Pack, beroende på produktfamilj (till exempel Windows, Office, servrar eller utvecklingsverktyg).
 • När supporten för ett Service Pack upphör tillhandahåller Microsoft inte längre nya säkerhetsuppdateringar, DST-uppdateringar, snabbkorrigeringar eller andra uppdateringar för Service Pack-versionen. Begränsad support kommer att finnas även i fortsättningen, se nedan.
 • När supporten för en produkt upphör, upphör också supporten för alla produktens Service Packs. Produktens supportlivscykel har företräde framför supportpolicyn för Service Pack.
 • Supporten för Service Pack är densamma inom en produktfamilj.
 • Microsoft publicerar specifika supporttider för föregående Service Pack när ett nytt Service Pack släpps.

Kunder uppmanas att använda ett Service Pack som omfattas av support för att vara säkra på att den senaste och mest säkra versionen av produkten är installerad. Microsoft erbjuder begränsad felsökning enligt nedan för kunder på Service Pack-versioner som saknar support:

 1. Begränsad support för vanliga problem tillhandahålls genom Microsofts kundtjänst och support, samt genom Microsoft-hanterade supportprogram (till exempel Premier Support).
 2. Det går inte att använda Microsofts produktutvecklingsresurser, och tekniska lösningar kan vara begränsade eller går inte att använda.
 3. Kunder ombes att uppgradera till ett Service Pack som stöds om eskalering till utveckling för vidare vägledning krävs för supporthändelsen, samt om en snabbkorrigering eller en säkerhetsuppdatering krävs för supporthändelsen.

Här följer en översikt över Microsofts produktfamiljer och supporttiden för Service Pack för respektive produktfamilj:

Produktfamilj

12 månader

24 månader

Windows

Ja

Dynamics

Ja

Office

Ja

Servrar

Ja

Utvecklingsverktyg

Ja

Konsument, programvara

Ja


Med denna supportpolicy kan kunderna både få tillgång till befintliga snabbkorrigeringar och begära nya snabbkorrigeringar under Mainstream-fasen för de Service Pack som stöds.

Service Pack ändras inte automatiskt så att snabbkorrigeringar som har utvecklats efter den ursprungliga utgåvan tas med. Ett äldre Service Pack kan ändras så att snabbkorrigeringar som har utvecklats efter den ursprungliga utgåvan tas med. Kontakta Microsoft och begär denna ändring.

Säkerhetsuppdateringar som släpps med bulletiner från Microsoft Security Response Center granskas och byggs bara för de Service Pack som stöds. Uppdateringar av sommartid och tidszon skapas endast för Service Pack med fullständig support.

Microsoft rekommenderar starkt att kunderna utvärderar och installerar aktuella Service Pack-versioner utan dröjsmål för att försäkra sig om att systemen använder den senaste säkerhetsprogramvaran.

Säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Microsoft har som målsättning att tillhandahålla säkra produkter. Vårt långsiktiga mål är att ta bort alla säkerhetsproblem från alla produkter innan de släpps. Detta är ett nyckelelement i vår vision: att förverkliga drömmen om tillförlitlig datoranvändning (Engelska). Trots vårt arbete med att lösa problemen redan under utvecklingen, förblir säkerhetsproblem i dagens program oundvikliga och vi måste vara beredda på att ta hand om dessa när de upptäcks.

Säkerhetsuppdateringspolicy

Microsoft tillhandahåller säkerhetsuppdateringssupport i minst 10 år (till slutet av fasen extended-support) för produkter för företag, utvecklare och desktop-operativsystem. Säkerhetsuppdateringarna gäller bara för den Service Pack-nivå som stöds för dessa produkter.

Microsoft tillhandahåller säkerhetsuppdateringssupport under fasen Mainstream-support för konsument-och multimediaprodukter. Säkerhetsuppdateringarna gäller bara för den Service Pack-nivå som stöds för dessa produkter.

 • För både Mainstream- och Extended-supportfaserna krävs att den Service Pack-nivå som stöds för produkten är installerad, för att du skall kunna erhålla och installera säkerhetsuppdateringar.
 • Säkerhetsuppdateringar är tillgängliga från Windows Update under fasen Mainstream-support och fasen Extended-support (i förekommande fall). Observera att tekniska begränsningar gör Microsoft Office 2000 till ett undantag i denna process. Uppdateringar tillhandahålls enbart via Microsoft Download Center under hela supportlivscykeln.
 • Microsoft råder sina kunder att installera de senaste produktutgåvorna, säkerhetsuppdateringarna och Service Pack-versionerna för att erhålla en så säker miljö som möjligt. Äldre produkter, till exempel Windows NT 4.0, uppfyller eventuellt inte dagens mer långtgående säkerhetskrav. Det är därför inte säkert att Microsoft kan erbjuda säkerhetsuppdateringar för äldre produkter.

För konsumentmaskinvaruprodukter är uppdateringar tillgängliga för programvara/inbyggd programvara och operativsystem som är inbyggda i Microsoft-maskinvaran med undantag för Surface-enheter. Säkerhetsuppdateringar för Surface-enheter omfattas av Support Lifecycle-policyn för enhetens operativsystem.

Besök webbplatsen Microsoft säkerhet och sekretess om du vill ha mer information om Microsofts sekretesspolicy, de senaste säkerhetsbulletinerna, virusvarningar och hämtningsbara säkerhetsuppdateringar.

Support Lifecycle-policy för onlinetjänster

Support Lifecycle-policy för Microsoft Online Services

För onlinetjänster för företag och utvecklare

Med onlinetjänster får kunderna nya sätt att implementera ändringar i sina IT-miljöer på. Dessa ändringar går ofta snabbare och kräver att kunderna är beredda på kommande ändringar av sina molnbaserade tjänster.

Microsoft är medvetet om att onlinetjänster är mer dynamiska, men för att kunna förse företag med ökad rörlighet krävs Support Lifecycle-principer för att säkerställa en förutsägbar tjänst. IT-organisationer som är bekanta med de vanliga Microsoft Support Lifecycle-principerna för lokal programvara kommer att märka att onlineprinciperna är konsekventa och förutsägbara precis som de förväntar sig av Microsoft.

Fler policydetaljer för Microsoft Azure Cloud Services finns i Vanliga frågor och svar om Microsoft Azure Cloud Services (Engelska).

Support Lifecycle-policy för onlinetjänster för företag och utvecklare

Policyn för onlinetjänster för företag och utvecklare innehåller tre viktiga funktioner:

Tillgång till support

 • Microsofts supporttjänster kommer att vara tillgängliga under tiden för kundens avtal med Microsoft för onlinetjänsterna.

Meddelanden

 • Om inget annat anges meddelar Microsoft minst 12 månader i förväg för alla Microsoft Online Services innan kunden måste acceptera att en ändring klassificeras som en "störande ändring".
  • För CRM Online-kunder ger Microsoft sex månaders avisering, förutom när supporten försvinner för ett underliggande system krav. I sådana fall följer Microsoft standardpolicyn med 12 månaders avisering.  Läs Vanliga frågor och svar om onlinepolicyn för information om CRM Online-undantaget (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/sv).
 • "Störande ändring" innebär en ändring då en kund eller administratör måste vidta åtgärder för att undvika betydande försämringar av normal funktion hos Online Service.
 • Meddelandetiden gäller inte för säkerhetsrelaterade ändringar eller uppdateringar.

Kontinuitet och migrering av tjänsten

 • Microsoft meddelar minst 12 månader i förväg innan en onlinetjänst för företag och utvecklare avslutas.
 • Microsoft behåller kundinformationen i minst 30 dagar för att underlätta migreringen av kunder eller förnyelser före omfördelningen av onlinetjänsten.

Information som ges på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Du bör besöka denna plats med jämna mellanrum för att se om något har ändrats.

Granskad senast : den 4 november 2014