Microsofts supportpolicy

Hjælp og support med retningslinjer for Microsofts produktlivscyklus. Service pack, sikkerhedsopdatering og generelle og udvidede supportressourcer.

Oplysninger om websted for supportlivscyklus

Microsofts supportlivscyklus-politik indeholder ensartede og forudsigelige retningslinjer for tilgængeligheden af produktsupport på tidspunktet for produktets udgivelse og i produktets levetid. Hvis kunderne har kendskab til den tilgængelige produktsupport, kan de bedre opnå en optimal styring af deres it-investeringer samt gennemføre strategisk planlægning af en vellykket it-fremtid.

Søgning i produktlivscyklus

Hvis du ikke kan finde dit produkt i oversigten, skal du kontrollere oplysningerne om livscyklus på siden Ydeligere produkter og/eller siden Forældede produkter.

Microsofts supportlivscykluspolitik

Microsofts supportlivscykluspolitik

Microsofts supportlivscykluspolitik dækker de fleste produkter, der i øjeblikket kan købes i butikker eller er omfattet af volumenlicensering samt de fleste fremtidige produktversioner. Nedenfor finder du flere oplysninger om Microsofts aktuelle politikker, der som minimum dækker:

 • 10 års support (5 års generel support og 5 års udvidet support) på understøttet servicepakkeniveau til produkter til erhvervskunder, udviklere samt operativsystemer til stationære computere
 • 5 års generel support på det understøttede servicepakkeniveau til forbruger- og multimedieprodukter
 • 4 års generel support for forbrugerhardwareprodukter

Faser i supportlivscyklus for software til erhvervskunder, udviklere, forbrugere samt multimedie

 
Supporttype Generel supportfase Udvidet supportfase Selvhjælpsbaseret onlinesupport
Anmodning om ændring af produktdesign og produktfunktioner Tilgængelig Ikke tilgængelig Gratis adgang til onlineindhold, f.eks. artikler i Knowledge Base, online produktoplysninger og WebCasts med onlinesupport
Sikkerhedsopdateringer Tilgængelig Tilgængelig
øvrige ikke-sikkerhedsrelaterede hotfixes Tilgængelig Kun tilgængelig ved køb af aftale om udvidet support i forbindelse med hotfix
Gratis support1 ydes sammen med licens, licensprogram2 og andre gratis supportprogrammer Tilgængelig Ikke tilgængelig
Betalt support (herunder betaling pr. supporthændelse i forbindelse med Premier og Essential Support) Tilgængelig Tilgængelig
Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Kun tilgængelig i forbindelse med udvidet hotfixsupport Kun tilgængelig i forbindelse med udvidet hotfixsupport
Ikke tilgængelig i forbindelse med operativsystemer til stationære computere (forbrugerprodukter)
*Bemærk! Microsofts supportlivscykluspolitik dækker ikke alle produkter. Du kan søge i produktdatabasen over supportlivscyklus for at se de nøjagtige start- og slutdatoer for support for de forskellige produkter.

1Henviser til mulighederne for telefonsupport og onlinesupport.
2 Supporthændelser, der f.eks. opnås vha. Software Assurance-programmet for serverprodukter.

Supportlivscyklusfaser for forbrugerhardware


SupporttypeGenerel supportfaseSelvhjælpsbaseret onlinesupport
Reparation af hardwareReparation eller udskiftning af hardware og reservedele er tilgængelig i hele supportlivscyklussen. Tjenesterne er gratis til produkter, der er dækket af garantien, og tilgængelige for produkter, der ikke er dækket af garantien, mod et gebyrAdgang til gratis onlineindhold, f.eks. artikler i Knowledge Base, onlineproduktoplysninger og onlinesupport
Betalt support og onlinesupportTilgængelig. Der kan påløbe gebyrer. Du kan finde oplysninger om muligheder under telefonsupport og onlinesupport
Software- og sikkerhedsopdateringerDer findes opdateringer til den software/firmware og det operativsystem, der er integreret i hardwaren (med undtagelse af Surface-enheder, som er dækket af politikken om supportlivscyklus for operativsystemet på enheden)  

Generel support

Generel support er første fase i produktets supportlivscyklus.
På det understøttede servicepakkeniveau indeholder generel support følgende:

 • Hændelsessupport (gratis hændelsessupport; betalt hændelsessupport; support, der opkræves på timebasis; garantisupport)
 • Support i form af sikkerhedsopdateringer
 • Mulighed for at anmode om ikke-sikkerhedsrelaterede hotfixes
Bemærk!
 • Det kan være påkrævet at være registreret i et vedligeholdelsesprogram for at modtage de fordele, der er knyttet til visse produkter
Generel support for forbrugerhardwareprodukter omfatter:
 • Reparation eller udskiftning af hardware eller reservedele
 • Tjenester er gratis i forbindelse med produkter under garantien
 • Support mod et gebyr, når garantien er udløbet
 • Software- og sikkerhedsopdateringer

Udvidet support

Perioden for udvidet support følger efter den generelle supportperiode for produkter til erhvervskunder, udviklere samt operativsystemer til stationære computere.
På det understøttede servicepakkeniveau indeholder udvidet support:

 • Betalt support
 • Support i forbindelse med gratis sikkerhedsopdateringer
 • Support til ikke-sikkerhedsrelateret hotfix kræver, at der indkøbes en separat udvidet support i forbindelse med hotfix (der betales et gebyr pr. hotfix). Denne aftale er ikke tilgængelig i forbindelse med operativsystemer til stationære computere (forbrugerprodukter). Du finder flere oplysninger her.
Bemærk!
 • Microsoft accepterer ikke anmodninger om garantisupport, designændringer eller nye funktioner i den udvidede periode.
 • Der tilbydes ikke forlænget support til forbruger-, forbrugerhardware- og multimedieprodukter.
 • Det kan være påkrævet at være registreret i et vedligeholdelsesprogram for at modtage de fordele, der er knyttet til visse produkter

Selvhjælpsbaseret onlinesupport

Selvhjælpsbaseret onlinesupport er tilgængelig i produktets livscyklus og i mindst 12 måneder efter det tidspunkt, hvor produktsupporten bortfalder. Microsofts onlineartikler i Knowledge Base, ofte stillede spørgsmål, værktøjer til fejlfinding og andre ressourcer er tilgængelige for at hjælpe kunderne med selv at løse kendte problemer.

Bemærk!
 • Det kan være påkrævet at være registreret i et vedligeholdelsesprogram for at modtage de fordele, der er knyttet til visse produkter

Servicepakkesupport

Servicepakkesupport

Som en del af indsatsen for løbende at forbedre Microsoft-software, oprettes og udgives der opdateringer og rettelser til kendte problemer. Mange af disse rettelser kombineres regelmæssigt i en enkelt pakke (kaldet en servicepakke), som kan installeres. Generel support og udvidet support for software forudsætter begge, at produktets understøttede servicepakke installeres, så du fortsat kan modtage support (herunder sikkerheds- og sommertidsopdateringer).

Supportpolitik for servicepakke

 • Når der udgives en ny servicepakke, tilbyder Microsoft enten 12 eller 24 måneders support for den tidligere servicepakke, afhængigt af produktfamilien, f.eks. Windows, Office, servere eller udviklerværktøjer.
 • Når support for en servicepakke udløber, sender Microsoft ikke længere nye sikkerhedsopdateringer, DST-opdateringer, hotfixes eller andre opdateringer til den pågældende servicepakke. Begrænset support er fortsat tilgængelig, som beskrevet nedenfor.
 • Når supporten for et produkt udløber, udløber supporten for alle produktets servicepakker også. Produktets supportlivscyklus tilsidesætter supportpolitikken for servicepakker
 • Supporttidslinjerne for servicepakker forbliver de samme i hver enkelt produktfamilie
 • Microsoft oplyser om de specifikke supporttidslinjer for en tidligere servicepakke, når den nye servicepakke udgives.

Kunder opfordres på det kraftigste til at arbejde på en understøttet servicepakke for at sikre, at de arbejder på den nyeste og mest sikre version af produktet. For kunder på understøttede versioner af servicepakker tilbyder Microsoft begrænset fejlfinding på følgende måde:

 1. Der ydes support i forbindelse med tekniske problemer via Microsofts kundeservice og -support og via Microsofts administrerede supporttilbud (f.eks. Premier Support).
 2. Der vil ikke være mulighed for at anvende Microsofts ressourcer til produktudvikling, og tekniske løsninger kan være begrænsede eller ikke-tilgængelige.
 3. Hvis supporten kræver, at problemet sendes til en udvikler for at få vejledning, hvis der kræver et hotfix, eller hvis den kræver en sikkerhedsopdatering, bliver kunden bedt om at opgradere til en servicepakke med support.

Matrixen over Microsofts produktfamilier og varigheden af support i form af servicepakker for hver produktfamilie er som følger:

Produktfamilie

12 måneder

24 måneder

Windows

Ja

Dynamics

Ja

Office

Ja

Servere

Ja

Udviklingsværktøjer

Ja

Forbruger, software

Ja

Denne supportpolitik tillader, at kunder modtager eksisterende hotfixes eller anmoder om nye hotfixes for de understøttede servicepakker i løbet af perioden med generel support.

Servicepakker modificeres ikke automatisk til at indeholde hotfixes, der er udviklet efter den oprindelige udgivelsesdato for servicepakken. En ældre servicepakke kan ændres, så den indeholder hotfixes, der er udviklet efter den oprindelige udgivelse af servicepakken. Kontakt Microsoft for at bede om ændringen.

Sikkerhedsopdateringer, der udgives med bulletiner fra Microsoft Security Response Center, gennemgås og bygges kun for de understøttede servicepakker. Opdatering af sommertid og tidszoner er kun bygget for fuldstændig understøttede servicepakker.

Microsoft anbefaler på det kraftigste, at kunder evaluerer og installerer aktuelle servicepakker til tiden for at sikre, at systemer er opdateret med den seneste sikkerhedssoftware.

Sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer

Microsoft arbejder målrettet på at levere produkter med forbedret sikkerhed. Vores langsigtede mål er at fjerne sikkerhedssvagheder fra alle vores produkter, før de udgives. Realisering af drømmen om Pålidelig brug af computere (Engelsk indhold) er et af hovedelementerne i vores vision. Selvom vi forsøger at fjerne svagheder under udviklingen, er disse softwaresvagheder en del af hverdagen, så vi skal være parat til at reagere, når de opdages.

Politik for sikkerhedsopdatering

Microsoft tilbyder support til sikkerhedsopdateringer i mindst 10 år (i den udvidede supportperiode) i forbindelse med produkter til erhvervskunder, udviklere samt operativsystemer til stationære computere.Sikkerhedsopdateringer for disse produkter gælder kun på understøttet servicepakkeniveau.

Microsoft tilbyder support i form af sikkerhedsopdateringer i fasen med generel support til forbruger- og multimedieprodukter. Sikkerhedsopdateringer for disse produkter gælder kun på understøttet servicepakkeniveau.

 • Generel support og udvidet support forudsætter, at produktets understøttede servicepakkeniveau installeres, for at du fortsat kan modtage og installere sikkerhedsopdateringer.
 • Sikkerhedsopdateringer er tilgængelige på Windows Update i den generelle supportperiode og i den udvidede supportperiode (hvis tilgængelig). Bemærk, at de tekniske begrænsninger i Microsoft Office 2000 kræver, at det forbliver en undtagelse i denne proces. Opdateringer udleveres kun via Microsoft Download Center i den relevante supportlivscyklus.
 • Microsoft råder kunder til at installere de seneste produktudgivelser, sikkerhedsopdateringer og servicepakker for at være så sikre som mulige. Ældre produkter, f.eks. Microsoft Windows NT 4.0, opfylder muligvis ikke de aktuelle omfattende sikkerhedskrav. Microsoft kan muligvis ikke levere sikkerhedsopdateringer til ældre produkter.

Der findes opdateringer til den software/firmware og det operativsystem, der er integreret i Microsoft-hardwaren med undtagelse af Surface-enheder, i forbindelse med forbrugerhardwareprodukter. Sikkerhedsopdateringer til Surface-enheder er dækket af supportlivscyklus for enhedens operativsystem.

Besøg Microsoft-webstedet Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger for at få oplysninger om Microsofts fortrolighedspolitik og de seneste sikkerhedsbulletiner, virusadvarsler og sikkerhedsdownloads.

Ofte stillede spørgsmål til supportlivscyklus

Supportlivscykluspolitik for onlinetjenester

Politik om supportlivscyklus for Microsoft-onlinetjenester

Onlinetjenester til erhvervskunder og udviklere

Onlinetjenester giver kunder nye økonomiske metoder til at implementere ændringer i deres it-miljøer. Ændringer forekommer stadig hyppigere og kræver, at kunderne er opmærksomme på kommende tilpasninger til deres skybaserede tjeneste.

Microsoft anerkender, at onlinetjenester grundlæggende er mere dynamiske, og samtidig med at de giver virksomheder større fleksibilitet, stiller de også krav om politikker om supportlivscyklus, som sikrer forudsigelige tjenester. It-organisationer, som er fortrolige med Microsofts politikker om supportlivscyklus for software på stedet, vil opleve, at disse onlinepolitikker giver samme ensartede og forudsigelige supportlivscyklus, som de kender og forventer fra Microsoft.

Du kan finde yderligere oplysninger om Microsoft Azure-skytjenester i Ofte stillede spørgsmål til Microsoft Azure-skytjenester (Engelsk indhold).

Politik om supportlivscyklus for onlinetjenester til erhvervskunder og udviklere

Politikken for onlinetjenester til erhvervskunder og udviklere omfatter tre vigtige funktioner:

Adgang til support

 • Microsofts supporttjenester er tilgængelige i hele løbetiden for kundens aftale med Microsoft vedrørende onlinetjenesten.

Meddelelse

 • Medmindre andet er angivet, giver Microsoft som minimum besked 12 måneder før, en kunde skal acceptere en ændring, der anses for at være en "driftsafbrydende ændring", i forbindelse med alle Microsoft-onlinetjenester.
  • I forbindelse med CRM Online-kunder giver Microsoft kunderne besked 6 måneder før, medmindre support til et underliggende systemkrav fjernes. I sådanne tilfælde følger Microsoft standardpolitikken på 12 måneder forud for en ændring.  Du kan finde flere oplysninger om undtagelsen for CRM Online under Ofte stillede spørgsmål om politikker for onlinetjenester (http://support.microsoft.com/gp/OsslFaq/da).
 • Med "driftsafbrydende ændring" menes en ændring, der kræver, at en kunde eller administrator foretager en handling for at undgå en betydelig nedgradering af den normale drift af onlinetjenesten.
 • Meddelelsesperioden gælder ikke for sikkerhedsrelaterede ændringer eller opdateringer.

Videreførelse og overførsel af tjenester

 • Microsoft udsender en meddelelse mindst 12 måneder forud for lukningen af en onlinetjeneste til erhvervskunder og udviklere.
 • Microsoft opbevarer kundedata i mindst 30 dage med henblik på kundeoverførsel eller fornyelsesaktiviteter forud for onlinetjenestens ophør.

Oplysningerne på denne side er underlagt meddelelsen om ændring og ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Microsofts politik. Vend jævnligt tilbage til dette websted for at gennemgå disse eventuelle ændringer.

Sidste gennemsyn : 4. november 2014