Hỗ trợ Kích hoạt Sản phẩm Microsoft

Tgiúp kích hoạt Windows và Office của Microsoft. Nhận ttin về kích hoạt Khoá Cấp phép SL lớn. Hdẫn cách tìm và thay thế khoá SP.

Tài nguyên Chính

Tài nguyên chính

Kích hoạt Sản phẩm Microsoft (MPA) là gì? (EN)
Tìm hiểu cách kích hoạt sản phẩm hoạt động.

Làm thế nào để biết nếu sản phẩm của bạn được cấp phép đúng (EN)
Hãy chắc chắn rằng sản phẩm Microsoft của bạn được cấp phép đúng.

Tìm hiểu cách nhận dạng, xác định hoặc thay thế Khoá Sản phẩm
Trợ giúp việc tìm hoặc thay thế Khoá Sản phẩm bắt buộc để Kích hoạt Sản phẩm.

Định vị nhãn dính Khóa Sản phẩm và tìm hiểu về tầm quan trọng của nó. (EN)
Xem ví dụ về nhãn Chứng chỉ của Nhà chức trách (COA).

Kích hoạt các chương trình ánh xạ và trò chơi của Microsoft
Câu hỏi thường gặp về kích hoạt Trò chơi cho Windows, MapPoint và Streets và Trips. Xem video để biết thêm (EN).

Sự khác biệt giữa Kích hoạt Sản phẩm và Đăng ký Sản phẩm là gì? (EN)
Bạn phải kích hoạt sản phẩm Microsoft nhưng bạn không bắt buộc phải đăng ký sản phẩm của mình, tìm hiểu thêm về sự khác biệt này.

Báo cáo Sao chép trái phép Phần mềm (EN)
Việc báo cáo vi phạm quyền riêng tư bị nghi ngờ khi bạn gặp những trường hợp đó có thể có tác động tích cực đến việc chống lại nạn sao chép trái phép.

Windows

Kích hoạt sản phẩm của Microsoft Windows

Kích hoạt Windows 7 (EN)
Cách kích hoạt Windows 7. Xem video để biết thêm (EN).

Các câu hỏi thường gặp về kích hoạt Windows 7 (EN)
Các câu hỏi thường gặp về kích hoạt Windows 7.

Kích hoạt Windows Vista
Cách kích hoạt Windows Vista.

Kích hoạt Windows XP (EN)
Cách kích hoạt Windows XP.

Cách thay đổi hoặc cập nhật khóa Sản phẩm của bạn (EN)
Các bước để thay đổi khóa sản phẩm trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

Thông báo lỗi "Thời gian kích hoạt của bạn đã hết hạn" trong Windows Vista (EN)
Cung cấp các bước xử lý sự cố Kích hoạt Windows hoặc Windows Genuine Advantage khi máy tính của bạn ở chế độ chức năng bị giảm.

Chế độ chức năng bị giảm trong Windows Vista (EN)
Mô tả hành vi bạn có thể mong đợi khi Windows Vista ở chế độ chức năng bị giảm.

Ghé thăm cộng đồng Trả lời của Microsoft (EN)
Tìm câu trả lời để cài đặt, nâng cấp và kích hoạt Windows 7.

Office

Kích hoạt sản phẩm của Microsoft Office

Trợ giúp có Hướng dẫn về Khóa Sản phẩm Office 2010 (EN)
Sử dụng dòng công việc trợ giúp có hướng dẫn của chúng tôi để khắc phục các sự cố phổ biến với khóa sản phẩm và kích hoạt sản phẩm. Sự cố phổ biến bao gồm xác định và nhập khóa sản phẩm của bạn; lỗi khi nhập khóa sản phẩm của bạn và tính hợp lệ để nhận được khóa thay thế.

Mô tả Thuật sĩ Kích hoạt Office
Office bao gồm Thuật sĩ Kích hoạt. Để sử dụng đầy đủ Office, bạn phải kích hoạt Office.

Kích hoạt các chương trình Microsoft Office 2010 của bạn (EN)
Cách kích hoạt các chương trình Microsoft Office 2010 và kiểm chứng phần mềm của bạn đã được kích hoạt.

Cách lấy khoá sản phẩm mới cho sản phẩm Microsoft Office
Cách tìm khoá sản phẩm nếu bạn không thể xác định được khoá đó hoặc cách lấy khoá sản phẩm mới nếu nhãn khoá sản phẩm bị hỏng hoặc thiếu.

Tôi bấm nút nào để kích hoạt, mua, tải xuống hoặc sử dụng sản phẩm Office 2010? (EN)
Bài viết này giúp bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm Microsoft Office 2010 nếu bạn đã mua Office 2010 và cần kích hoạt sản phẩm, muốn mua Office 2010 hoặc muốn sử dụng Office Starter 2010.

Kích hoạt các chương trình Microsoft Office 2007 của bạn (EN)
Cách kích hoạt các chương trình Microsoft Office 2007 và kiểm chứng phần mềm của bạn đã được kích hoạt.

Các tài nguyên giúp bạn kích hoạt giấy phép trong các chương trình Microsoft Office 2007 và Office 2003
Trợ giúp gỡ rối và thông tin bổ sung về kích hoạt.

Ghé thăm cộng đồng Trả lời của Microsoft (EN)
Tìm câu trả lời về việc cài đặt, nâng cấp và kích hoạt Microsoft Office.

Kích hoạt cấp phép số lượng lớn

Kích hoạt cấp phép số lượng lớn

Thông tin Kích hoạt Số lượng lớn cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows 7 (EN)
Xem các tài nguyên về Cấp phép Số lượng lớn và Kích hoạt Số lượng lớn 2.0.

Khóa Sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn (EN)
Cách nhậń Khóa Cấp phép Số lượng lớn bao gồm KMS và MAK.

Các câu hỏi thường gặp về Khóa Cấp phép Số lượng lớn (EN)
Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Khóa Cấp phép Số lượng lớn.

Các liên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi

Điện thoại

Giờ
24x7

điện thoại cho Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft không được liệt kê vì có nhiều Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm theo vùng trên toàn thế giới. Bài viết Cách liên hệ với Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft giải thích cách để lấy số điện thoại phù hợp bằng cách chạy Thuật sĩ Kích hoạt Sản phẩm.

Gửi email cho chúng tôi

E-Mail

Không Có́ sẵn

Microsoft không cung cấp hỗ trợ Kích hoạt Sản phẩm qua E-Mail. Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp liên hệ khác được liệt kê trên trang này.
Bài viết Cách liên hệ với Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft giải thích cách lấy số điện thoạt phù hợp bằng cách chạy Thuật sĩ Kích hoạt Sản phẩm.

Trò chuyện ngay

Trò chuyện

Không Có́ sẵn

Microsoft không cung cấp hỗ trợ Kích hoạt Sản phẩm qua Trò chuyện. Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp liên hệ khác được liệt kê trên trang này.
Bài viết Cách liên hệ với Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft giải thích cách lấy số điện thoạị phù hợp bằng cách chạy Thuật sĩ Kích hoạt Sản phẩm.

Cộng đồng

Luôn mở
Đáp ứng trong vòng
72 giờ

Windows 7: Diễn đàn Cài đặt, Nâng cấp & Kích hoạt (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong các diễn đàn Trả lời của Microsoft. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Windows Vista: Diễn đàn Cài đặt, Nâng cấp & Kích hoạt (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong các diễn đàn Trả lời của Microsoft. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Windows XP: Diễn đàn Cài đặt, Nâng cấp & Kích hoạt (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong các diễn đàn Trả lời của Microsoft. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Microsoft Office: Diễn đàn Cài đặt, Nâng cấp và Kích hoạt (EN)
Tìm câu trả lời về cài đặt, nâng cấp và kích hoạt bản sao Microsoft Office của bạn tại Trả lời của Microsoft.

Javascript bị Tắt Chúng tôi đă phát hiện ra rằng Javascript bị tắt trên máy của bạn. Để nhận được trải nghiệm hỗ trợ tốt nhất, hăy bật Hiện hoạt Tập lệnh (VI)

Duyệt lại lần sau cùng : 18 Tháng Mười Hai 2014