ID articol: 229716 - View products that this article applies to.
Pentru versiunea Microsoft Windows XP a acestui articol, consultați 314058 (articolul poate să fie în limba engleză).
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

Acest articol descrie funcționalitatea și limitările Consolei de recuperare Windows. Consola de recuperare Windows este proiectată să ajute la recuperare în cazul în care computerul bazat pe Windows nu pornește corect sau nu pornește deloc.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Când utilizați Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să obțineți acces limitat la volumele NTFS, FAT și FAT32 fără să porniți interfața grafică Windows. În Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să:
 • Utilizați, copiați, redenumiți sau înlocuiți fișierele și folderele sistemului de operare.
 • Activați sau dezactivați pornirea serviciilor sau dispozitivelor la următoarea pornire a computerului.
 • Reparați sectorul de încărcare a sistemului de fișiere sau sistemul principal de încărcare (Master Boot Record - MBR).
 • Creați și formatați partiții pe unități.
Rețineți că numai administratorul poate obține acces la Consola de recuperare Windows, astfel încât utilizatorii neautorizați să nu poată utiliza niciun volum NTFS.

Pornirea Consolei de recuperare Windows

Pentru a porni Consola de recuperare Windows, utilizați una din următoarele metode:
 • Porniți computerul utilizând dischetele de instalare Windows sau CD-ROM-ul Windows. Pe ecranul „Welcome to Setup”, apăsați F10 sau R pentru a repara, apoi apăsați C (doar pentru Windows 2000) pentru pornirea Consolei de recuperare Windows. Selectați numărul potrivit pentru instalarea Windows pe care doriți să o reparați, apoi tastați parola de administrator. Dacă nu există o parolă de administrator, apăsați ENTER.
 • Adăugați Consola de recuperare Windows la folderul Windows Startup prin utilizarea Winnt32.exe cu parametrul /cmdcons. Această procedură necesită aproximativ 7 MO de spațiu-disc pe partiția de sistem pentru a conține fișierele și folderele Cmdcons.

  NOTĂ: Dacă utilizați oglindire software, consultați următorul articol din Baza de cunoștințe Microsoft:
  229077 Oglindirea împiedică preinstalarea Consolei de recuperare (articolul poate să fie în limba engleză)
 • Urmați instrucțiunile din următorul articol din Baza de cunoștințe Microsoft:
  222478 Crearea unui șablon pentru executarea Consolei de recuperare utilizând un server de instalare la distanță (articolul poate să fie în limba engleză)

Utilizarea consolei de comandă

După ce porniți Consola de recuperare Windows, veți primi următorul mesaj:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

AVERTISMENT:

Acesta este un prompt de comandă cu funcționalitate limitată destinat doar ca utilitar de recuperare de sistem pentru utilizatorii avansați. Utilizarea acestui utilitar în mod incorect poate cauza probleme serioase de sistem, a căror corectare poate necesita reinstalarea Windows.

Tastați 'exit' pentru a ieși din promptul de comandă și a reîncărca sistemul.

1: C:\WINNT

Pe care instalare Windows doriți să faceți Log on (apăsați Enter pentru abandonare)?
După ce introduceți numărul pentru instalarea Windows potrivită, introduceți parola pentru contul de administrator. Rețineți că introducerea incorectă a parolei de trei ori provoacă ieșirea din Consola de recuperare Windows. De asemenea, dacă baza de date SAM lipsește sau este deteriorată, nu aveți posibilitatea să utilizați Consola de recuperare Windows, deoarece nu se poate executa autentificarea în mod corect. După introducerea parolei și pornirea Consolei de recuperare Windows, tastați exit pentru repornirea computerului.

Restricții și limitări ale Consolei de comandă

Din Consola de recuperare Windows aveți posibilitatea să utilizați doar următoarele foldere:
 • Folderul rădăcină
 • Folderul %SystemRoot% și subfolderele instalării Windows pe care ați făcut Log on.
 • Folderul Cmdcons
 • Suporturi amovibile precum unitățile CD-ROM
NOTĂ: Dacă încercați obținerea accesului la alte foldere, veți primi mesajul de eroare „Access Denied” (Acces refuzat) De asemenea, în timp ce utilizați Consola de recuperare Windows, nu aveți posibilitatea de a copia un fișier de pe hard diskul local pe o dischetă. Aveți posibilitatea să copiați un fișier de pe o dischetă sau de pe un CD-ROM și de pe un hard disk pe altul.

Comenzi disponibile

HELP

Utilizați comanda help pentru afișarea următoarelor comenzi acceptate:
attrib    delete    fixboot  md    type
cd      dir      fixmbr   mkdir   systemroot
chdir    disable    format   more
chkdsk    diskpart   help    rd
cls     enable    listsvc  ren
copy     exit     logon   rename
del     expand    map    rmdir
						

ATTRIB

Utilizați comanda attrib cu oricare dintre următorii parametri pentru a modifica atributele unui fișier sau folder:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Setează un atribut.
- Reinițializează un atribut.
R Atribut de fișier Doar în citire.
S Atribut de fișier de sistem.
H Atribut de fișier ascuns.
NOTĂ: Trebuie bifat sau debifat cel puțin un atribut. Pentru vizualizarea atributelor, utilizați comanda dir.

CD și CHDIR

Utilizați comenzile cd și chdir pentru schimbarea folderului. Dacă tastați cd .., specificați că doriți trecerea la folderul părinte. Tastați cd drive: pentru a afișa folderul curent în unitatea specificată. Tastați cd fără parametri pentru a afișa unitatea și folderul curente. Comanda chdir va trata spațiile ca delimitatori. Din această cauză, trebuie să încadrați cu ghilimele un nume de subfolder care conține un spațiu, de exemplu:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Comanda chdir funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale.

CHKDSK

chkdsk unitate /p /r
Această comandă (unde unitate specifică unitatea de verificat) verifică unitatea și, dacă este nevoie, repară sau recuperează unitatea. De asemenea, marchează sectoarele defecte și recuperează informațiile lizibile.

Parametrul /p instruiește CHKDSK să efectueze o verificare completă a unității chiar dacă aceasta nu este marcată ca având probleme și să corecteze erorile întâlnite. Parametrul /r localizează sectoarele defecte și recuperează informațiile lizibile. Rețineți că, în cazul în care specificați parametrul /r, el implică parametrul /p. Comanda chkdsk poate fi specificată fără argumente, caz în care unitatea curentă este implicată fără parametri. Opțional, parametrii listați sunt acceptați. Comanda chkdsk necesită fișierul Autochk.exe. Chkdsk găsește automat acest fișier în folderul de încărcare. În mod obișnuit, acest folder este folderul Cmdcons în cazul în care Consola de comandă a fost preinstalată. În cazul în care folderul nu poate fi găsit în folderul de încărcare, Chkdsk încearcă găsirea suportului de instalare CD-ROM Windows. Dacă nu poate fi găsit suportul de instalare, Chkdsk solicită furnizarea locației fișierului Autochk.exe.

CLS

Utilizați această comandă pentru a goli ecranul.

COPY

copy sursă destinație
Utilizați această comandă (unde sursă specifică fișierul de copiat și destinație specifică folderul sau numele de fișier pentru noul fișier) pentru a copia un fișier. Metacaracterele sau folderele copiate nu sunt acceptate. Un fișier comprimat din CD-ROM-ul Windows este decomprimat automat pe măsură ce este copiat.

Dacă nu este specificat parametrul destinație, este selectat în mod implicit folderul curent. Dacă fișierul există deja, vi se solicită suprascrierea sa.

DEL și DELETE

delunitate: cale numefișier
delete unitate: cale numefișier
Utilizați această comandă (unde unitate: cale numefișier specifică fișierul de șters) pentru ștergerea unui fișier. Comanda delete funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale. Comanda delete nu acceptă metacaractere (*).

DIR

dir unitate: cale numefișier
Utilizați această comandă (unde unitate: cale numefișier specifică unitatea, folderul și fișierele de listat) pentru afișarea unei liste de fișiere și subfoldere ale unui folder. Comanda dir listează toate fișierele, inclusiv fișierele ascunse și cele de sistem. Fișierele pot avea următoarele atribute:
D - Director    R - Fișier doar în citire
H - Fișier ascuns   A - Fișier gata pentru arhivare
S - Fișier de sistem   C - Comprimat
E - Criptat    P - Punct de reanalizare
					Comanda 
dir funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale.

DISABLE

disable numeserviciu
Utilizați această comandă (unde numeserviciu specifică numele serviciului sau driverului de dezactivat) pentru dezactivarea unui serviciu de sistem sau a unui driver Windows.

Utilizați comanda listsvc pentru afișarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de dezactivat. Comanda disable imprimă vechiul tip de pornire a serviciului înainte de a-l reinițializa la SERVICE_DISABLED. Din această cauză, ar trebui să înregistrați vechiul tip de pornire în caz că este necesară re-activarea serviciului.

Valorile de tip de start afișate de comanda disable sunt:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete nume_dispozitiv nume_unitate nume_partiție dimensiune
Utilizați această comandă pentru a gestiona partițiile de pe volumele hard disk.
 • /add: Creează o partiție nouă.
 • /delete: Șterge o partiție existentă.
 • nume_dispozitiv: Numele dispozitivului pentru crearea unei partiții noi. Numele poate fi obținut din ieșirea comenzii MAP, de exemplu: \Device\HardDisk0.
 • nume_unitate: Un nume bazat pe litera unității pentru ștergerea unei partiții existente, de exemplu D:
 • nume_partiție: Numele de partiție pentru ștergerea unei partiții existente și care poate fi utilizat în locul argumentului nume de unitate, de exemplu: \\Device\HardDisk0\Partition1.
 • dimensiune: Dimensiunea în megaocteți a partiției noi.
NOTĂ: Dacă nu sunt utilizate argumente, se afișează o interfață utilizator pentru gestionarea partițiilor.

AVERTISMENT: Această comandă poate deteriora tabela de partiții în cazul în care a fost efectuat un upgrade pentru disc la o configurație de tip disc dinamic. Nu modificați structura discului dinamic decât dacă utilizați instrumentul Disk Management.

ENABLE

enable numeserviciu tip_start

Aveți posibilitatea să utilizați comanda enable (unde numeserviciu este numele serviciului sau driverului de activat) pentru activarea unui serviciu sau driver Windows.

Utilizați comanda listsvc pentru afișarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de activat. Comanda enable imprimă vechiul tip pornire a serviciului înainte de a-l reinițializa la noua valoare. Este recomandat să notați vechea valoare, în caz că este necesară restaurarea tipului de pornire vechi al serviciului.

Valorile tip_start sunt:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
NOTĂ: Dacă nu specificați un tip de pornire nou, comanda enable imprimă tipul vechi de pornire.

EXIT

Utilizați comanda exit pentru a închide Consola de comandă și a reporni computerul.

EXPAND

expand sursă [/F:filespec] [destinație] [/y]
expand sursă [/F:filespec] /D
Utilizați această comandă (unde sursă specifică numele fișierului de extins și destinație specifică directorul noului fișier) pentru extinderea unui fișier.

NOTĂ: Nu este permisă includerea metacaracterelor.
Dacă nu este specificat parametrul destinație, comanda se setează implicit pentru folderul curent.

Opțiuni:
 • /y: Nu se solicită aprobarea înaintea suprascrierii unui fișier existent.
 • /f:filespec: Dacă sursa conține mai multe fișiere, acest parametru este necesar pentru identificarea fișierelor de extins. Este permisă includerea metacaracterelor.
 • /d: Fără extindere; se va afișa doar o listă a fișierelor conținute în sursă.
Destinația poate fi un director din directoarele de sistem ale instalării curente Windows, rădăcina unității, sursele de instalare locale sau folderul Cmdcons. Destinația nu poate fi un suport amovibil. Fișierul destinație nu poate fi doar în citire. Utilizați comanda attrib pentru a elimina atributul doar în citire.

expand vă notifică în cazul în care fișierul destinație există deja, în afara cazului în care utilizați /y.

FIXBOOT

fixboot nume unitate:
Utilizați această comandă (unde nume unitate este litera unității în care va fi scris sectorul de încărcare) pentru a scrie noul cod al sectorului de încărcare Windows pe partiția de încărcare. Această comandă remediază problemele în care sectorul de încărcare Windows este deteriorat. Procesul reparare de urgență remediază, de asemenea, sectorul de încărcare. Această comandă se suprapune peste setarea implicită de scriere în partiția de încărcare a sistemului.

FIXMBR

fixmbr nume dispozitiv
Utilizați această comandă (unde nume dispozitiv este un nume opțional de dispozitiv care specifică dispozitivul care necesită un MBR nou) pentru a repara înregistrarea de încărcare a sistemului principal (MBR) a partiției de sistem. Această comandă este utilizată în situațiile în care un virus a deteriorat MBR și Windows nu poate porni.

AVERTISMENT: Această comandă are potențialul de a deteriora tabelele de partiții în cazul în care există un virus sau probleme hardware. Această comandă poate conduce la partiții inaccesibile. Microsoft sugerează executarea unui software antivirus înaintea utilizării acestei comenzi.

Numele poate fi obținut din ieșirea comenzii map Dacă numele nu este completat, este reparat MBR de dispozitiv de încărcare, de exemplu:
fixmbr \device\harddisk2
Dacă Fixmbr detectează o semnătură de tabelă de partiție nevalidă sau ne-standard, se solicită permisiunea înainte de a suprascrie MBR.

FORMAT

format unitate: /Q /FS:sistem-fișiere
Utilizați această comandă (unde /Q efectuează o formatare rapidă a unității, unitate este litera partiției de formatat, iar /FS:sistem-fișiere specifică tipul de sistem de fișiere de utilizat [FAT, FAT32 sau NTFS]) pentru formatarea unității respective la sistemul de fișiere specificat.

Dacă nu este specificat un sistem de fișiere, este utilizat sistemul de fișiere curent, atunci când este disponibil.

LISTSVC

Comanda listsvc afișează toate serviciile și driverele disponibile și tipurile lor de pornire pentru instalarea curentă Windows. Această comandă este utilă când se utilizează comenzile disable sau enable.

NOTĂ: Acestea sunt extrase din secțiunea %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Dacă secțiunea SYSTEM se deteriorează sau lipsește, pot apărea rezultate imprevizibile.

LOGON

logon
Comanda logon afișează toate instalările Windows detectate, apoi solicită parola de administrator local pentru copia Windows aleasă pentru a face Log on. Dacă mai mult de trei încercări de Log on nu au succes, consola se închide și computerul repornește.

MAP

map arc
Utilizați această comandă (unde parametrul arc instruiește comanda map să utilizeze căi ARC în locul căilor de dispozitive Windows) pentru afișarea literelor de unitate, a tipurilor de sisteme de fișiere, a dimensiunilor partițiilor și a mapărilor la dispozitive fizice.

MD și MKDIR

Comanda md sau mkdir creează foldere noi. Nu sunt acceptate metacaracterele. Comanda mkdir funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale.

MORE

more numefișier
Utilizați această comandă pentru afișarea unui fișier text pe ecran.

RD și RMDIR

Comenzile rd și rmdir șterg un folder. Aceste comenzi funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale.

REN și RENAME

Comenzile ren și rename pot redenumi un fișier. Rețineți că nu aveți posibilitatea să specificați unitatea sau calea nouă pentru fișierul destinație. Aceste comenzi funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiții hard disk sau în sursele de instalare locale.

SET

Comanda set permite afișarea sau modificarea a patru opțiuni de mediu.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Comanda systemroot setează folderul curent de lucru la folderul %SystemRoot% al instalării Windows pe care ați făcut Log on.

TYPE

type numefișier
Comanda type afișează un fișier text.

Proprietă?i

ID articol: 229716 - Ultima examinare: 11 septembrie 2006 - Revizie: 3.1
SE APLICĂ LA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Cuvinte cheie: 
kbinfo KB229716

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com